zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[Jul. 1st, 2019|01:04 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
pēterdiena pirms desmit gadiem
http://klab.lv/users/rasbainieks/1055177.html
linkpiemetināt?

Comments:
[User Picture]
From:[info]acidkitteh
Date:July 1st, 2019 - 09:19 am
(Link)
Paskrēja kā dedlaini!
[User Picture]
From:[info]f
Date:July 1st, 2019 - 09:33 am
(Link)
tomēr izrādījās, ka paskatījās gan :D
[User Picture]
From:[info]zin
Date:July 1st, 2019 - 10:05 am
(Link)
<3
[User Picture]
From:[info]barbala
Date:July 1st, 2019 - 10:11 am
(Link)
Visam ticu, bet ne desmit gadiem, jūsko, kā, kur, kāpēc desmit?
[User Picture]
From:[info]ena
Date:July 1st, 2019 - 02:09 pm
(Link)
cik jauki

hackers counter system