¤ vΔp∅ur †rΔil ¤ [entries|archive|friends|userinfo]
kiceksusurs no murrdōras

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 7th, 2020|05:52 pm]
Spaghetti Balinese
Link1 comment|Leave a comment

[Dec. 27th, 2019|04:25 am]
"Arvien vairāk mācītāju kļūst par NBS virsleitnantiem" 
ko krusta karu laiks tuvojas? 
и все в говно
Link1 comment|Leave a comment

[Nov. 26th, 2019|11:16 am]
[Tags|]

LeVent - Wrong Things
Link1 comment|Leave a comment

[Sep. 16th, 2019|08:25 pm]
Rimi vairs nevar nopirkt haagen daazs salted caramel saldējumu.
Man liekas ir jāiekaro gejropa un jāpasludina Kiceka valdība pār visu subkontinentu.
Šis ir vienkārši pretīgi!
Link7 comments|Leave a comment

[Aug. 19th, 2019|08:35 pm]
[Tags|]

AGNI - Совы нежные
Link3 comments|Leave a comment

[Aug. 3rd, 2019|12:05 am]
[Tags|]

LETHAL EJACULATION - Unjustified Fatigue On The Awakening
LinkLeave a comment

[Jul. 13th, 2019|04:22 pm]
SINGAPŪRAS SATĪNS – PIEDEDZINI MANN (feat. horens)
Link2 comments|Leave a comment

[Jun. 5th, 2019|09:47 am]
[Tags|]

Ceremony - Fuck You Sunshine
LinkLeave a comment

[May. 29th, 2019|09:49 am]
[Tags|]

Tesa - IV
vecs un jauks gabals.
Priecē ka tesa arī šais laikos spēlē ar apbrīnojamu enerģiju un atdevi
Link2 comments|Leave a comment

[May. 28th, 2019|01:46 pm]
[Tags|]

Kromestar - Rainy Dayz
LinkLeave a comment

[May. 18th, 2019|05:01 am]
[Tags|]

Radiohead - Street Spirit
Link2 comments|Leave a comment

[Apr. 28th, 2019|01:32 pm]
[Tags|]

Earth - Divine and Bright
Link1 comment|Leave a comment

[Mar. 23rd, 2019|03:27 am]
Manta "Nāve, nāvīte" 26.03.2014
Link2 comments|Leave a comment

[Mar. 22nd, 2019|11:27 pm]
[Tags|]

Merzbow + Xiu Xiu - Merzxiu
LinkLeave a comment

[Mar. 22nd, 2019|07:14 pm]
[Tags|]

Operation Cleansweep - JerUSAlem
LinkLeave a comment

[Mar. 1st, 2019|03:37 am]
[Tags|]

Haus Arafna - Seven Murder
LinkLeave a comment

džangl iz massiu [Feb. 8th, 2019|01:33 pm]
[Tags|]

Alpha Omega - Visions
LinkLeave a comment

[Jan. 22nd, 2019|12:52 pm]
[Tags|]

Monokrom - The carrots sweep
LinkLeave a comment

[Jan. 19th, 2019|02:58 am]
[Tags|]

Celluloïd Mata - Faster Than Sputnik
LinkLeave a comment

[Dec. 21st, 2018|11:04 am]
[Tags|]

powerelektronik
Pineal Gland Zirbeldruese - Perversion
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]