mazaa_mija - December 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 2010
[<<<] [>>>]
8th
12:46 am: (no subject)
9th
09:21 pm: (no subject) - 4 comments
11th
01:42 pm: (no subject)
10:35 pm: (no subject) - 2 comments
15th
01:56 am: (no subject)
11:33 pm: (no subject) - 1 comment
17th
03:12 pm: (no subject) - 5 comments
09:48 pm: (no subject)
21st
03:00 pm: (no subject) - 7 comments
23rd
12:08 am: ja man būtu i phons es varētu arī kaut ko uzprogrammēt
25th
12:34 pm: (no subject) - 4 comments
26th
09:51 pm: (no subject) - 1 comment
28th
06:05 pm: (no subject)
31st
02:56 am: (no subject)
03:05 am: plāns
07:41 pm: (no subject) - 2 comments
10:59 pm: (no subject) - 3 comments