mazaa_mija - December 31st, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 31st, 2010

[Dec. 31st, 2010|02:56 am]
gribu ļoti pelēkos zirņus,
gribu izēst savu asaru bļodiņu vēl šogad
linkpost comment

plāns [Dec. 31st, 2010|03:05 am]
nu tā rītdien nestrādāšu, tikai jāsarunā striptīza dejotājas, līgavas un kāds dzīvoklis ar ādas mēbelēm Maskavā, bet pēc tam ar prieku liešu ķīmiju uz baltajām virsmām lai spīd un laistās, iemetīšu jēra cisku uz vairāk nekā pāris stundām krāsnī, aiziešu uz savu mīļāko vīna veikalu pēc šampja un tas viss būs galā, ja pietiks spēka un veselības visiem, tad vajdzētu arī braši nojāņot pa jumtu
P.S. zacenē varētu izpildīties ar St jacques coquilles
linkpost comment

[Dec. 31st, 2010|07:41 pm]
nevaru saprast, ko lai tagad iedzer, kāmēr vēl kūkas jācep un jāsataisa chilli greifrūta salāti ar granātābola sēkliņām un svaigu piparmētru, pēc tam jau St jacques'iem tik minūte laika jāvelta, jāatlauž austeres, jērs jau ietīts segā sēž un gaida kuskusu, bet ko lai es tagad iedzeru? Porto? šampi, vīnu, tad kādu baltu vai sarkano? Spēkus jau vajadzētu pietaupīt vēl arī jumta ballītei, ja slimnieks no gultas celsies možs un spirgts, lai iekarotu pilsētu
P.S. porto pats ietecēja glāzītē! Priekā!
link2 comments|post comment

[Dec. 31st, 2010|10:59 pm]
Bremja* шампанскогог го го го!
Laimīgi jums visiem klabekļi

P.S. Bremja* man omīte tā vienmēr teica, kad sita kremļa kuranti
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 31st, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]