friends [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 18th, 2022|12:45 pm]

pajautaa

[gribu_gribu]
[mood | hyper]

Sveiki Cibiņi,

Vai kādam no jums ir bijusi nepieciešamība vērsties tiesā ar prasību par parāda piedziņu no fiziskas personas, ja nav bijis aizdevuma līgums?
Ir sarakste whatsapp, kurā ir tiešs lūgums aizdot, un konta numurs, uz kuru sūtīt naudu, kā arī bankas izraksts, ka esmu pārskaitījis.

Summa nav "liela", tie ir 35Euro, bet esmu gatavs samaksāt divreiz vairāk, lai tikai cilvēks gūtu mācību un atcerētos teicienu ”parāds nav brālis”.
Mācības gūšana jāsaprot tiesiskā ceļā, nevis a'la 90tie vai pirkstu laušana krūmos.

Bijušais kolēģis, kuram vairākkārt aizdevu, un parādu atdeva norunātajā laikā.
Šo pēdējo aizdevumu izsniedzu, kad viņš bija pametis mūsu kopējo darba vietu.
Ir pagājis pusgads, un naudas atdošana nesekmējas, jo kā vienmēr ir "problēmiņas", savukārt
parādu piedzinēju kantoris nevēlas neko darīt, ja aizdevuma summa ir mazāka par 50Euro.

Vai Jums ir bijušas šādas situācijas?
link1 comment|post comment

[Jan. 18th, 2022|11:10 am]

virginia_rabbit
[Tags|, ]

Eižena mājasdarbs: uzrakstīt 7 interesantus faktus par Juri Kulakovu.
link10 comments|post comment

par cilvēces izcelšanos un spekulācijām ap to [Jan. 18th, 2022|07:31 am]

indulgence
[Tags|]

"(..) Я всё искал источник бредовых теорий на тему "разумного замысла". Тыкал туда, сюда и наконец сыскался этот дядя. (..) Итак, вот что сказал в своей "научной работе" Савич - не найдено ни одной промежуточной формы между разными видами в палеонтологии. Так вот, это полная дичь. (..)"
linkpost comment

Gints Apals. PRIEKŠSTATI PAR NĀCIJAS TAPŠANU [Jan. 17th, 2022|07:50 pm]

indulgence
[Tags|, ]

"(..) Valdošā vēstures paradigma no jauna formulēta 2014. gadā pieņemtajā Satversmes preambulā – “Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu [..] Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības”. Šajā formulā iebūvēta doma, ka duālas izcelsmes (latviešu un lībiešu!) un valodas kopības definētā nācija ir Latvijas valsts un Latvijas tautas pamats. Tās veidošanās saistīta ar nekonkrētiem senseniem laikiem un aptuvenu priekšstatu par latviešu vēsturiskajām zemēm, kas pašsaprotami ietver arī lībiešu teritoriju. Šāda konstrukcija grūti saprotama bez zināšanām par Andreja Pumpura daiļradi (..)"
link4 comments|post comment

[Jan. 17th, 2022|01:59 pm]

punkts
Bez sāls ir pizda. No grāvjiem lien ārā krusti.
link2 comments|post comment

[Jan. 17th, 2022|11:40 am]

usne
ideāla blue monday
linkpost comment

[Jan. 17th, 2022|12:01 am]

prtg
Īsa jūrpelde un pastaiga gar to bija ļoti labs darba nedēļas noslēgums.
link2 comments|post comment

Dienas citāts [Jan. 16th, 2022|09:07 pm]

prtg
”Uzsākot 2022.gadu, VID pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki saņēma vēstules ar iedvesmojošu virsrakstu “Par jauniem izaicinājumiem profesionālajā karjerā”."
linkpost comment

[Jan. 16th, 2022|01:30 pm]

mindbound
[Tags|, ]
[mood |awake]
[music |Mindwarden - Timeless: Mereological Nihilism]

LCF sākuma komplekts, 157 spama profili: https://gist.github.com/mindbound/fff394b421fbe254a74ca75df0a44b08 (rezerves links: https://u.teknik.io/QCv6c.txt)

Apdeiti iznāks neregulāri, bet iznāks. Šis saraksts, protams, nav obligāts un katrs LCF lietotājs var un vienmēr varēs pats sastādīt savu filtru pēc saviem ieskatiem.

link10 comments|post comment

[Jan. 16th, 2022|11:28 am]

martcore
svētdienas skola [NSFW, explicit]
kaut kā biju palaidis šo garām, taču tāpat kā restam, man arī bieži pālī šādi jautājumi parādas!
link1 comment|post comment

[Jan. 15th, 2022|08:46 pm]

prtg
Kupurapatopors
linkpost comment

[Jan. 15th, 2022|08:42 pm]

dooora
kamēr jūs te pisīsaties ar omnikrieviem, krīvukrīviem, pcr-testiem un psrs2-pestiem, mēs okupēsim peldošo kūŗortu Manta.

https://www.uniqhotels.com/manta-resort

Nāve jūras malā
link10 comments|post comment

[Jan. 15th, 2022|04:48 pm]

prtg
[Tags|]

Kaislības ir kā vējš - kamēr vien tās ir spēkā, uzvelkot buru un ļaujoties, tās prasa vismazāko enerģijas patēriņu un atbrīvo cilvēkā vietu papildus enerģijas pieplūdumam. Vienlaikus jaunais stāvoklis parasti ir pretstats apdomīgam, prāts tiek apreibināts ar pamatīgi pārvērtētu optimismu, tas rosina pārmērīgi riskēt, izrietoši ir liela varbūtība uzskriet klintīm vai tikt aizpūstam tur, no kurienes grūti vai gandrīz neiespējami īsā laikā atgriezties.
linkpost comment

[Jan. 15th, 2022|03:12 pm]

virginia_rabbit
[music |you know the rules and so do I]

bija tiešām vērts mācīt bērnam klavieres - lai viņš uz tām spēlētu rickroll
linkpost comment

[Jan. 15th, 2022|01:54 pm]

punkts
Saules vēja biopoēze
linkpost comment

[Jan. 15th, 2022|01:53 pm]

virginia_rabbit
vakarnakt drusku apstrādājām Joņevu
link5 comments|post comment

[Jan. 15th, 2022|01:24 pm]

pajautaa

[slepkava]
Kādu laiku jau šī doma galvā ir, kāds var ieteikt peldēšanas treneri cilvēkām virs 35+?
link3 comments|post comment

[Jan. 15th, 2022|01:23 am]

perkons
Bet ko es biju palaidis garām pagājušajā gadā!!!

...video_nav...
link1 comment|post comment

[Jan. 14th, 2022|09:43 pm]

perkons
Dienas prieks! Dienas un vakara, iespējams, nakts dziesma. Taču nojauta saka, ka man jādodas...

...video_nav...
linkpost comment

[Jan. 14th, 2022|03:05 pm]

punkts
Pabeidzu Idiota audiogrāmatu. Esmu ašelamļon.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]