MaKo
Zloti 
9.-Jan-2018 12:32 pm
Nejauši uzzināju, ka Polijā joprojām nav ieviests eiro.
Comments 
9.-Jan-2018 01:03 pm
tāpat kā Čehijā (kur public opinion vispār ir tikai 22% par... poļiem 36).
9.-Jan-2018 03:04 pm
Ar šļahtiču zelta gabaliņiem sanāk maketējoša saskarsme, toties pēc tavas atklāsmes mums, četriem narzāna izmocītiem ceļiniekiem, nācās gūglēt, vai maģāriem aizvien vēl zuteņos forinti...
9.-Jan-2018 09:08 pm
starptautiskie norēķini ir normāli - eiro. lielāks čakars ar britiem, agrāk vēl varēja pierunāt starptautiskos norēķinus pieņemt eiro, bet tagad vispār atsakās.
This page was loaded Dec 17. 2018, 5:41 am GMT.