per silentium ad astra mille [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

miļiōn, miļiōn vjalihh rož [May. 22nd, 2016|01:13 pm]
Ansim Ataolam rīt paliek apaļš 41. ieskandinot 42o loku, gribas bračkam politiskajā bēglībā mazu dāvanu aizsūtīt. patlaban izskatās, ka ap 8:30 ā emm varētu tikties mazā, bet svinīgā flašmobā, vai kā to sauc.
varbūt kāds no jums zin, kā tos rīko, unvai vēlas pasniegt rozes unvai sadot piparus?

miljōns kimčī saullēktu
LinkLeave a comment

9 Ahaw [May. 14th, 2016|07:42 pm]
pirmoreiz ar vārdu feedback saskāros 91. gada janvārī, īsi pirms barikādēm šaizemē, taizemē dīki šķirstot Dž. Fiska ievadbrošūru par komunikāciju teōriju. reņģēdājs, kāds es esmu, nekavējoties iedomājos par atvemšanu. dienas laikā un vēl kautā kādā tur 26. lappusē, saprotiet…?
gadu iepriekš tai pašā taizemē gandrīz pakistāņu ofisjantam fīdbekoju hamburgeru, kad uzzināju, ka tas maksā kādas 3 kastes Senču alus jebvai ~42 Kosmosa paciņas.
gadu vēlāk mani nekas vairs īpaši nemulsināja. likās, novadīsim mierīgi šito bumbu līdz galam, bet tad piedzima vēvēvē. mozaīka, māter noster, maķ vašu.
vēl pēc gada ar kapeikām mans sirdsdraugs mani aicināja pieslēgties vienai no Sarkano brigāžu Vāczemes nodaļām, bet, saņēmis atvemjošu fīdbeku, nekavējoties atstājās.
kādu gadu ar kapeiciņu vēlāk mēs abi, pardzērušies šķīstošo kafiju no universitātes 2. stāva karstā nakts krāna, lasījām Unamombera manifestu. daļa cibeņu ap to laiku mācījās lasīt, es jau arī.
un nekad īpaši nebeigšu.
beidzmā laikā gan es vairāk sarunājos ar santehniķiem un bomžiem.
https://youtu.be/st79k-dJ6PQ
Link4 comments|Leave a comment

Haļavai zobos neskatās [May. 12th, 2016|02:42 pm]
jeb – na haļavu i uksus sladkij.

pieteicos bezmaksas kursos pie Gunas. celšu savu burtu latiņu un iespēju robežās centīšos patro(be)llēt :)
Link5 comments|Leave a comment

[May. 12th, 2016|12:42 pm]
pavirši pārskrējis neatbildēto ēpastu āmrijai, ar siderālo (siderisko?) redzi līksmi izlasīju šādu rindiņu no grāmatvedes:
Atgādinu, ka nekādi dokumenti vairs nekad nebūs jāiesniedz. Piekāp uz saviesīgām sarunām un kafiju.

https://youtu.be/-Jn4JMx6Ldw
LinkLeave a comment

[May. 12th, 2016|11:11 am]
vai Niklass Keidžs spēs sačakarēt šo rullīti?

Snowdena treileris
LinkLeave a comment

The Myth of Authority [May. 12th, 2016|10:10 am]
Soprānōs, unlimited

Lārkina vārdi
LinkLeave a comment

quod licet John bon jovi, illicitus est [May. 12th, 2016|09:09 am]
divas stundas vēstures caur Karu uz zālēm:
https://youtu.be/e_xBTnxGZPc
LinkLeave a comment

[May. 12th, 2016|08:42 am]
štrunts paŠoprāņiem, bet kurš ir izlasījis visu Dūlitlu?
Link20 comments|Leave a comment

ģimene pret korporāciju [May. 12th, 2016|08:21 am]
biš žēl, ka no Soprānō ģimenes esmu redzējis tikai tās sezōnas, ko savlaik tulkoju, t.i., ii & iii laikam.
šo trialōgu es būtu pārlicis prō bonō:
http://youtu.be/mpm44S1aePw
LinkLeave a comment

incognitō ergō zumzumm [May. 11th, 2016|04:42 pm]
votes domāju, vai biedrs Čepānis, komjaunatnes darba varonis, dažu saeimu spīķeris un nu jau laikam arī caurkritis trasta baņķieris, maz zina, ka viņš kādas interesantas grāmatas atsauču sadaļā parādās vienā lappusē ar biedru Kastaņedu, Cibas fondu un biedreni deBovuāru?kāds tad ir Alfrēdonkluļa, atzīmēta kā Chapanis (labka ne A. Chapman), pienesums no viņa idejōlōģiskās jaunības šai globālistu apokrifā ar dubultās grīdas titulu Changing Images of Man?

78. lappusē lasām:
Chapanis (1970) stresses that the difficulties in harmonizing the man-machine interface, which used to be attributed to the limits of man, can just as well be regarded as the limited abilities of the machine. Though man's calculating rate is slow, subject to error and fatigue, machine systems have more difficulty correcting their mistakes, have very limited methods and choices of action, and are so far incapable of forming hypotheses. More and more effort is being directed toward making the computer accommodate to the man rather than the other way around.

biju cerējis, ka grāmatā par imidžiem būs vairāk bildīšu. figu, tikai 17. lūk, pēdējā no tām.

Chapter 6 described some characteristics of the "image of man" which is at once compatible with the reemergent "Perennial Philosophy" and is well adapted for dealing with humankind's contemporary dilemmas. Of special interest to the Western world is that Freemasonry tradition which played such a significant role in the birth of the United States of America, attested to by the symbolism of the Great Seal (on the back of the dollar bill).In this version of the transcendental image, the central emphasis is on the role of creative work in the life of the individual. (In "true Freemasonry" there is one lodge, the universe - and one brotherhood, everything that exists. Each person has the "privilege of labor," of joining with the "Great Architect" in building more noble structures and thus serving in the divine plan.) Thus this version of the "new transcendentalism" (perhaps more than other versions imported from the East more recently) has the potentiality of reactivating the American symbols, reinterpreting the work ethic, supporting the basic concepts of a free-enterprise democratic society, and providing new meanings for the technological-industrial thrust. At the same time, it is compatible with other versions more indigenous to other parts of the globe.

Systems Science & World Order Library: Explorations of World Order
https://mikemcclaughry.files.wordpress.com/2013/02/changing-images-of-man-ocrd.pdf
Link6 comments|Leave a comment

[May. 10th, 2016|08:00 pm]
kudā bi ņinažracca?
fhlam
LinkLeave a comment

zīg hai evrī dai [May. 10th, 2016|02:04 pm]
dvaj, ta vēl vienu maziņo pa'mammām un – kā ar nazi.

cojquarium
LinkLeave a comment

že nes kwā: šķiet, ka liekas [May. 10th, 2016|12:12 pm]
[Current Mood |roaming]

Mammai vārdene. Māšele rīt atkal emigrācijā. Fāteris izbesījies. Tikai dūriņam viss pa barabanu.
Plānoju apgūt masāžu pēc Colkina, mandolīnu un dažus sitamos instrumentus, dūralēxu ieskaitot.
man ir 2 liekas biļetes uz Grebja konci šovakar Congresu namā.
ja kāds akurāt dikti gribu, varu uzdāvināt.
komenti skrīnoti. nekas tāds te vēl nav bijis.
šai sakarā var rakstīt da jebko: ot Eģiti Pjehi do iģi ti nahuj.

umbertō ekkō un banijs mans
LinkLeave a comment

[May. 10th, 2016|11:11 am]
šiš ķibe at kibaba, a ņi Šarapova
LinkLeave a comment

solidaridrātē [May. 5th, 2016|09:09 am]
250 štukas solidaritātes sods par katru bēgli. ganz genau. palūkosimies ekselī.
mūsu necilajam uzjēmumam būtu jāšancē gadus piecus, lai no dažādu tautu bērniem izsistu šādu cīparu. ar piebildi: nemaksājot nodokļus, īri un komunālos, nepērkot grāmatas, šampūnus un pārtiku, neapmeklējot muzejus, mauzolejus un maksas tualetes, nebraucot sabiedriskajā transportā, konvojā vai prom.
Link6 comments|Leave a comment

[May. 5th, 2016|01:42 am]
Sarūgtināts respublikānis iekausta savu dzīvesbiedreni. Āķis no labās un ar elkonīti. Pārbaudītas vērtības.
http://youtu.be/NwuhKKOe_jE
LinkLeave a comment

The Medusa Touch (1978) [May. 4th, 2016|09:21 pm]
http://www.imdb.com/title/tt0077921/
LinkLeave a comment

nāve, zobens un uguns: heros & heroines [May. 4th, 2016|07:42 pm]
烈 • れつ • RETSU

烈震 [れっしん: RESSHIN] disastrous earthquake
烈女 [れつじょ: RETSUJO] heroine
烈火 [れっか: REKKA] raging fire ・ conflagration
烈士 [れっし: RESSHI] upright man ・ patriot ・ hero
烈風 [れっぷう: REPPUU] gale ・ violent (strong) wind
烈烈 [れつれつ: RETSURETSU] fervent ・ fierce ・ violent
烈日 [れつじつ: RETSUJITSU] blazing sun ・ scorching sun ・ hot day
烈婦 [れっぷ: REPPU] chaste, strong-minded woman ・ virtuous woman ・ heroine
し烈 [しれつ: SHIRETSU] (1) fierce ・ violent ・ severe ・ (2) ferocity ・ violence ・ severity
し烈 [しきれつ: SHIKIRETSU] (1) fierce ・ violent ・ severe ・ (2) ferocity ・ violence ・ severity
烈しい [はげしい: HAGESHII] (1) violent ・ furious ・ tempestuous ・ (2) extreme ・ intense ・ fierce ・ strong ・ (3) fervent ・ vehement ・ (4) incessant ・ relentless ・ (5) precipitous ・ steep
烈しい競争 [はげしいきょうそう: HAGESHIIKYOUSOU] intense competition ・ hot competition
LinkLeave a comment

[May. 4th, 2016|07:42 pm]
“When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing; when you see that money is flowing to those who deal not in goods, but in favors; when you see that men get rich more easily by graft than by work, and your laws no longer protect you against them, but protect them against you… you may know that your society is doomed.”

“Atlas Shrugged” – Ayn Rand
p. 413 ; Francisco d’Anconia to Bertram Scudder
no Ārmstronga bluoga
Link2 comments|Leave a comment

4. maija maidāna mandāts [May. 4th, 2016|06:42 pm]


no veciem pierakstiem
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]