per silentium ad as†ra mille [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

viss būs labi [Oct. 19th, 2021|08:42 pm]
[Tags|]

tuva bjɛ
Link1 comment|Leave a comment

DēeNKā? [Oct. 19th, 2021|03:19 pm]
patreizējā Pilsoņu kaŗa sākumu palūgšu reģistrēt uz tekošā uokuoubŗa vidu.
Quo vadis, Iannis Bargvtzis?
Link33 comments|Leave a comment

Exceptiō firmat rēgulam [Oct. 19th, 2021|02:42 pm]
[Tags|]

kā izņēmumu likumam, ka ziņas ir labas tikai tad, kad tuo nav, piedāvāju sekuojuošuo:
jums nebūs paskrējis secen, ka mani vecīši laukuos pirms gadiem trim iedzīvuojās nuo naidīgajām kaimiņu teritōrijām pāremigrējušā kaķenītē Mīcē, ļaužu sasistā un suņa sakuostā, kuras proverbiālais kautķermenis tai brīdī sastāvēja nuo 33% strutām un vēl 33 – nuo nedēļām 9ām iepriekš ieņemtiem kaķēniem, kuru pavisam izrādījās pieci. Pirmais piedzima nedzīvs, uotruo, knapi dvašuojošuo, paps, jūrnieks, nekavējuoties aizsūtīja uz jūŗeni, par kuo viņam, kā jūs man reiz precīzi norādījāt, pienākas administratīvs suods un krimināls nuopēlums, par kuo viņam, savukārt, stāv mežuonīga izmēra puoH.
lūk, svētdien nuosvinējām Fāčam 87. tobiš viņš acumirklī ieiet dubultās bezgalības gadā. a, ir tāds unikōds divām līmeniski paralēlām eļektruoņu mākonēm? axe Siri. she'll knoe. bet es nuovirzuos. vienvārdsakot, es dziedāt nemāku kā šķiru, bet duotajuos apstākļuos es pielēcu kājās un nuogauoduoju Sveix lajd Sīvuo kā nekad iepriekš, pirms „& tās sirsniņas” ieturuot Pāvula cienīgu pauzi. Pāvulam, citstarp, bija suns, taksītis, kuo viņš ikrīt staidzināja rajuonā. Tādi viņi man arī abi iearhivēti. Arī mēs Vecmīlgrāvī uz olimpiskuo 80tuo arī bijām pārgājuši taksīšuos. Līdz tam Stiebru ielas māju bija sargājuši vilki. Džeris bija pēdējais ciltsvīrs, ko sastapu. Pieaugušuo izteiktajās gadskārtās kā „pirms Džeŗa”, „kad Džeris vēl bija mazs”, „Džeŗa laikā”, „pie jaunā Džeŗa” man izteica daudz vairāk nekā partijas XXIY kongress, Hŗuščova atkusnis vai perestruojka. Bet es vispār šuo aizsāku ar kaķiem. karōče, vakar Mamā saka, ka esot apradusi ar zaudējumu, turklāt vārds „samierinājies” aizņem vismaz temporālu rindkuopu – es pat paguvu izkalt sev kapakmeni „SamieriJānis”.

ziņa tātad sekuojuoša: šuorīt plxt sešuos mājā ienāk divas mellas kaķenes, māte'n'meita. vispār jau viņas ir pelēki-rūsganas, brīvmūrnieces hrenovās.
LinkLeave a comment

[Oct. 19th, 2021|02:42 pm]
es šodien balsoju ar 2 nulle 2 un 4,75 pirmajā lasījumā.
margināļi desvabina augšzemiskās promiles. navars paliek.
paņēmu 0,7 vakar. pagaršoju – derdzās. atliec uz šodienu
visu, ko Tu padirsi vakar. s uz ezera. Regīna. razums...
Link6 comments|Leave a comment

zi ownlī wēj iz dauwn, pie pirmsākumiem [Sep. 15th, 2021|06:06 pm]
čau, sīkie!

es akkal nododu Dzimteni un citus droookas darbus.
dežā-effing-vjū. perkē & parakalō. puarō & faberžē.
tik ļōti gribas aiziet, ka neizbēgami jāatgriežas.

gorē @ umā
Link14 comments|Leave a comment

Mēģabēr [Aug. 21st, 2021|07:42 pm]
https://www.youtube.com/watch?v=kKjGjzVlx58
Link20 comments|Leave a comment

Džā čildren [Aug. 21st, 2021|06:21 pm]
ar Džā es pirmoreiz saskāros viens tūkstotis deviņi simti astoņi desmiti trešajā gadā.
pēc Kristus. Luksemburgas rādijā.
kau'kāda kristiešu banda savā sacerējumā vairākkārt minēja to džā kā sēklas avotu, bet man pieejamās koversācijas un diversifikācijas vārdnīcas uz šo šķirkli klusēja kā ar Džā mutējušas.

tagad, protams, ieraudzīt, kā no „but your” materializējas „ba(d)džā”, ir vieglāk nekā apčurāt 200 NATO kareivju pirkstus.
lēdijas & džentelbeņķi, Lāsteku darbnīca:

https://www.youtube.com/watch?v=ImJpqutxOmg
LinkLeave a comment

errāre rēgālem est [Aug. 11th, 2021|04:42 pm]
King regards,
Jånis
Link2 comments|Leave a comment

kā pareizi forsēt Stiksu [Jun. 27th, 2021|11:23 pm]
galnais nemīzt trubā.
https://youtu.be/HrDDe1Z7Htw
LinkLeave a comment

[Jun. 7th, 2021|07:42 pm]
un kurš šai komandā būtu jūsu mīļākais cibiņš, piedodiet, konsultants?
https://www.arvik.lv/
Link15 comments|Leave a comment

[Apr. 27th, 2021|07:42 pm]
te vēl kāds ir?
es pa šo laiku esmu pazaudējis garšu, smaršu, redzi, dzirdi, draugus un draudus. tikai tauste vēl palikuse. varu sist pa skārienjutīgo taustiņdēli. bet nav fīdbeka, abpusgriezīgā naža. būvēju jaunu operētājzistēmu. TaustOS.
Link27 comments|Leave a comment

ar stibiņu pa ribiņu [Jan. 19th, 2021|11:42 am]
nedaudz par cibiņu:
https://youtu.be/1JLO8R_J0hc
Link14 comments|Leave a comment

[Dec. 29th, 2020|05:25 pm]
un tumsa bēg
Link4 comments|Leave a comment

[Nov. 24th, 2020|07:42 pm]
Muhameda zārks
LinkLeave a comment

wait, Tom, 'till yestoday's here [Nov. 21st, 2020|02:42 pm]
where your memories lie
Link2 comments|Leave a comment

sadaļā Uzzinu pirmspēdējais [Nov. 21st, 2020|05:42 am]
Rigōr dimd, Rigōr dimd, kas to Rigōr dimdināj?

Jūlijs Samners Millers

Julius Sumner Miller was born in Billerica, Massachusetts, as the youngest of nine children. His father was Latvian and his Lithuanian mother spoke 12 languages.

Miller graduated with a master's degree in physics from Boston University in 1933. Due to the Great Depression, he and his wife Alice (née Brown) worked as a butler and maid for a wealthy Boston doctor for the next two years. They had no children, but he was to reach millions of children through his popular science programs.

Miller was intolerant of misspelled words and misplaced punctuation, and often angered his colleagues because he charged that the students of most faculties were not learning enough. During an interview in the 1940s, he stated that intellectual life in America was in trouble, a belief he held for the rest of his life:

We are approaching a darkness in the land. Boys and girls are emerging from every level of school with certificates and degrees, but they can't read, write or calculate. We don't have academic honesty or intellectual rigor. Schools have abandoned integrity and rigor.
Link3 comments|Leave a comment

kaŗjeru līkločos [Nov. 20th, 2020|09:19 am]
pieteicos darbā par velō•kur•jēru. jāiegādājas siltās bumbierenes un lāga cimdu pāris, kā arī cepure ar nadziņu, maga or not.

pavēstīju prieka vēsti tēvam, šis šokā. nekreņķējies, papu, es viņam saku. vēl jau nav dziedāts, ka es to robu dabūšu – man vajadzēja viņiem ļaut nočekot manu kriminālo pagātni, tā ka, iespējams, saņemšu pieklājīgu atteikumu un nāksies pievērsties saviem iedzimtajiem talantiem un nodarboties ar tīru kontrabasu.

turēšu īkšķi dūrītē vai arī starp rādītāj- un vidējo pirkstu.
Link7 comments|Leave a comment

[Nov. 19th, 2020|02:15 pm]
Целовальник
I м.
Должностное лицо, выполняющее работу по сбору податей, а также судебно-полицейские и другие функции (на Руси конца XV - начала XVIII в.).
II м.
Продавец вина в питейном заведении, в кабаке (Российского государства до 1917 г.).
LinkLeave a comment

[Nov. 18th, 2020|07:42 pm]
https://soundcloud.com/erropa/briviba
Link1 comment|Leave a comment

ß [Nov. 12th, 2020|11:42 pm]
vells man dīdij, iegāj akkal šuon tai feisī un sāk rakkātiesi pēc vien kadr aijā hujaskā sakarā. tinn nah vis to bant uzapukaļ un sazīmēj pulk jau tāļāk aizgāš dvēselīš. bišen stūlb, ka dāļ nuo šamem i atstāš jautājens, uz kurīm nu i jau pa vēlēn kuo atibildēst [a platuo ē].
kliķ on biļd fōr mjūzak
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]