MaKo
Svaigākais 
4.-Apr-2019 01:26 pm - Futhark
Esmu sācis apgūt rūnas. Vecāko Futhark, ja konkrētāk, jo rūnu raksti ir vairāki. Interesanta tēma, tikai daudz samudžināta no tiem pašiem romantiķiem, kas skandināvu bruņucepurēm ragus piedomāja.
Paralēli klausos ko līdzīgu Danheim.
This page was loaded Apr 13. 2024, 9:02 am GMT.