MaKo
Futhark 
4.-Apr-2019 01:26 pm
Esmu sācis apgūt rūnas. Vecāko Futhark, ja konkrētāk, ho rūnu raksti ir vairāki. Interesanta tēma, tik daudz samudžināta no tiem pašiem romantiķiem, kas skandināvu bruņucepurēm ragus piedomāja.
Paralēli klausos ko līdzīgu Danheim.
This page was loaded Aug 22. 2019, 4:31 am GMT.