brookings - [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 7th, 2018|04:35 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
1999 es biju anglu valodas pasniedzējs un viens no maniem pirmājiem studentiem bija džeks, kas tagad ir jūsu jauns premjers.
Gribu teikt, ka viņš bija atvērts un interesants cilvēks (ar vieglu pašironiju) un vienmēr ir bijis gatavs draudzīgām sarunām, kad šad tad nejauši satikāmies.
Forši.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]extranjero
Date:November 7th, 2018 - 04:54 pm
(Link)
Tiešām forši. Droši vien tev ir pasniedzēja prieks par savu studentu panākumiem :)
[User Picture]
From:[info]brookings
Date:November 7th, 2018 - 05:01 pm
(Link)
Hah hah :) Man ietēkme ir laikam zem 0.00001%
From:[info]mansgan
Date:November 7th, 2018 - 05:11 pm
(Link)
precizēsim - nominētais kandidāts
[User Picture]
From:[info]brookings
Date:November 7th, 2018 - 05:14 pm
(Link)
oki doki
[User Picture]
From:[info]starro
Date:November 7th, 2018 - 07:50 pm
(Link)
Nebūs
[User Picture]
From:[info]brookings
Date:November 7th, 2018 - 09:48 pm
(Link)
nebūs forši?
[User Picture]
From:[info]starro
Date:November 7th, 2018 - 11:31 pm
(Link)
Viņš nebūs. Viņu neapstiprinās, izgāzīs
[User Picture]
From:[info]muhacakatuha
Date:November 8th, 2018 - 12:11 am
(Link)
Interesanti. Lai nu ko, bet pašironiju š.g. grūti iztēloties. Tavs ieraksts mierina, jo es redzu sliktu komplektu augstam menedžerim, lecīgumu, paštaisnumu un nervozitāti. Ceru, ka kļūdos.