« previous entry | next entry »
Nov. 7th, 2021 | 08:22 pm

Vēl viens apliecinājums tam, ka tādi kā KriÅ”jānis Lācis paÅ”i apkauno savu 1. gadsimta tuksneÅ”a elkticÄ«bu, jebÅ”u starp maldiem un māņiem pa reizēm dzirdama arÄ« saprāta balss.

Mācītājs Cālītis: Pretvakcinācijas kustība ir kā jauna reliģija (audio, 3 min)

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {25}

from: [info]saka_taisniibu2
date: Nov. 8th, 2021 - 10:40 pm
Link

Ja tevi ļoti interesē konservatÄ«vās domas žurnāla Telos.lv publicēto rakstu atsauču pamatotÄ«ba, tad tu kopā ar Alisi Zariņu, vēl vienu acÄ«mredzami kvēlu un uzmanÄ«gu Telos.lv lasÄ«tāju, droÅ”i vari adresēt iebildes vai piezÄ«mes attiecÄ«gā raksta komentāru sadaļai, kurā, neÅ”aubos, par Å”o tēmu varētu raisÄ«ties ļoti auglÄ«ga viedokļu apmaiņa starp dažādu sociopolitisko uzskatu paudējiem.

Ja interesē minētās personas, tad tevi kā asredzÄ«gu Telos.lv lasÄ«tāju var aicināt vēlreiz ielÅ«koties Telos.lv vadlÄ«nijās, kurās, kā visos normālos izdevumos, ir paredzēta iespēja publicēties arÄ« anonÄ«mi vai ar segvārdu. Kazi, varbÅ«t tu pats varētu iesÅ«tÄ«t kādu rakstu par panteismu? DÄ«vaini, ka segvārdi kādam (Ŕķiet, visvairāk negodprātÄ«gajam dokserim Didzim Melbiksim) izraisa skandālu vai apgrēcÄ«bu - kas gan varētu korelēt ar dažu cibiņu uzstājÄ«go apsēstÄ«bu pret anonÄ«miem komentāriem/uz "ielogoÅ”anos". Vēl smieklÄ«gākas ir atkārtotās tvitera domas, ka tāds un tāds autors patiesÄ«bā "raksta ar pseidonÄ«mu" vai ir izdomāts, kam parasti seko nedaudz prasmÄ«gāka apieÅ”anās ar internetu, lai konstatētu pretēju. Mans ieteikums ir neiespringt, un padoties Tā Kunga žēlastÄ«bai. KonservatÄ«vie vidusmēra kultÅ«rkaru cibiņam vēl tikai pestÄ«Å”anu un patiesu brÄ«vÄ«bu (nevis iztēlotu liberālo brÄ«vÄ«bu), nevis kaut ko ļaunu.

Reply | Parent