(no subject)

« previous entry | next entry »
Nov. 19th, 2020 | 12:46 pm

mja..
patumši istabā, ar atvērtiem aizkariem.
skumj, bet pusdienlaikā jau jāsledzas vakara apgaismojuma režīmā.

vēl tik mēnesītis un maziņš + līdz saulgriežiem <3

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {2}

bacillus

(no subject)

from: [info]bacillus
date: Nov. 19th, 2020 - 11:32 pm
Link

vai ne!
Saulgrieži tomēr tuvojas :P

Reply | Thread


(no subject)

from: [info]zeno
date: Nov. 20th, 2020 - 01:01 pm
Link

vai ne? :P

Reply | Parent