Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Mar. 7th, 2018|04:49 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mood |Visi varētu pārstāt darīt visu]

- Mēs esam tur, kur es domāju, ka mēs esam?
- Nu mēs pilnīgi noteikti esam šeit, tā ka, ja tu tagad par to domā - sanāk, ka tā arī ir, jā.
- Nē, bet mēs neesam tur, kur es domāju!
- Paga, tas nozīmē, ka mūsu te nemaz nav?
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]cloned_pt
Date:March 7th, 2018 - 06:58 pm
(Link)
/nopūš putekļus no lotosa pozas/
[User Picture]
From:[info]f
Date:March 8th, 2018 - 09:02 am
(Link)
/aizpīpo mariju huanu/
[User Picture]
From:[info]x_f
Date:March 8th, 2018 - 10:30 am
(Link)
/pieliek pirkstu pie zoda/
[User Picture]
From:[info]kakjux
Date:March 8th, 2018 - 02:44 pm
(Link)
nu tev te visi tādi apcerīgie, ja. bet izrādījās vienkārši, ka tas tur ir kaut kur citur nekā te, kur esam mēs, nu!