slikts sapnis - stulbums [entries|archive|friends|userinfo]
slikts

[ website | untu.ms ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

stulbums [Jan. 6th, 2020|08:11 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

chungus

Liepnieks ir liels lohs, bet nejauši uzdūros, ka viņš ir sakopojis domu fragmentus par stulbuma tēmu. pieklājības politikas ietvaros (resp., miera par katru cenu labad) par stulbuma problēmu izvairās runāt tieši, bet ar stulbumu ir jācīnās katram cilvēkam gan personīgi, gan saistībā ar citiem

sākuma solis problēmu risināšanā ir tās apzināt, bet problemātiskums ir atkarīgs no konteksta: dažādos kontekstos viens un tas pats var būt vai nebūt problēma, un tieši stulbums nav noteikti traucēklis, bet var būt arī smieklīgs, noderīgs, utt. stulbums ir problemātisks, ja tas nesaskan ar interesēm; ja tas ir ierobežojošs; ja ir kaut kas dalāms un nepietiekošs; ja stulbums noved pie nejēdzībām

par nejēdzībām tiek skaļi runāts visu laiku, bet pret stulbumu kā cēloni izturas daudz piesardzīgāk un apraksta eifēmistiski, lai neaizskartu. tādai piesardzībai ir daļēji dabiski cēloņi, jo tikt vērtētam nav patīkami, un cilvēki grib patikt citiem, bet tas kalpo kā uzpūsts patiesības grauds mākslīgi radītā pieklājības politikā, kas ir izdevīga ieguvējiem no pastāvošajām nejēdzībām, jo traucē spert pirmo soli to risināšanā, apzinot cēloņus.

es parasti biju mēdzis domāt par stulbumu kā kaut ko nosodāmu, kad tas izpaužas iedomībā, bet plašākā mērā iedomība ir ietekmējamības izpausme; stulbums ļauj iebarot domas un liedz no tām vēlāk atbrīvoties, un iedomība jeb nepamatots priekšstats par būšanu labam ir tikai viena no šādām domām, ko citi un/vai pats sev var iebarot.

pieklājības politika ir bijusi ilgstoša un iedarbīga propagandas kampaņa, jo vairums cilvēku to ir internalizējuši kā Sakarīgus Uzskatus, bez kuriem nevar būt Nopietns Cilvēks. pieklājība ir pieņemta norma visiem politiskajiem pretstatiem, izņemot visgalējākos, bet tā nāk vairāk par labu stulbākajai pusei, jo politiskās puses nav vienlīdzīgas; gan tāpēc, ka viena puse ir stulbāka; gan tāpēc, ka stulbums ļauj neņemt vērā pieklājību un citas it kā pieņemtās normas, kad tas nav izdevīgi; gan tāpēc, ka pieklājība kalpo kā aizsegs stulbākās puses nepelnītajai (un reizēm augošajai: sk. Trampu, Breksitu utt.) ietekmei pastāvošajā lietu kārtībā.

neminot konkrētus piemērus stulbumam, vairums cilvēku var māt līdzi ar galvu, ka stulbums ir problemātisks, bet Trampa pieminēšana daudziem liktu iebilst, un pat tiem, kas spēj atpazīt trampismu kā debilu parādību, pieklājības politikas ietvaros ir neērti neattiecināt kaut kādu samocītu cieņu pret Trampu un trampistiem.

pašā Cibā ir piemēri, ka ne tikai stulbums var būt tik sakāpināts, ka zināmi cilvēki nespēj atpazīt savus uzskatus kā nacīgus, bet ka viņiem tiek izdabāts ar pieklājīgu attieksmi. Nopietnie Cilvēki tikmēr dalās Sakarīgajos Viedokļos par to, cik būtiski būtu tas, kā no malas izskatās nelaipna valoda par parādībām kā nacīgums. tas ir vienkārši cits debilisma paveids, ka pat vēsturiskais nacisms tiek minēts kā morāli neviennozīmīgs, jo pretējā iespēja būtu dogmatisms.

pieklājības politika ir apburtais loks, jo tā liedz skaidri runāt par saviem augļiem; lietā liekamu risinājumu vietā tiek rakstītas slejas, kas tikai aplinkus pieskaras stulbuma problemātikai; it kā sakarīgā sabiedrības daļa žņaudz rokas un vaid, bet nesaskata lietā liekamus risinājumus

Linkdot krepsi

Comments:
[User Picture]
From:[info]hedera
Date:January 8th, 2020 - 12:17 pm
(Link)
Varbūt stulbums ir arī nespēja saskatīt atšķirību starp bļaušanu "fa-šizm ņe-proi-ģot!" un analītisku skatījumu uz totalitārām ideoloģijām?
From:[info]slikts
Date:January 8th, 2020 - 02:01 pm
(Link)
citiem vārdiem, ja rūpīgi (analītiski) skatās uz lietām, tad nebūtu iespējams tām piešķirt viennozīmīgu morālu statusu, tāpēc šāda statusa piešķiršana norādītu uz nedomāšanu (dogmatismu)

cita interpretācija ir, ka nacisms varbūt tev liekas kā pietiekami nezināms lielums, lai rūpīgāk uz to paskatoties atklātos, ka tas nemaz nav tik nosodāms

abos gadījumos izskatās, ka tu man pārmet nedomāšanu, jo novienkāršo teikto līdz bļaušanai, tāpēc pamēģināšu atbildēt rūpīgi

pirmajā gadījumā nacisms gan kā ideoloģija, gan kā tās īstenojums dzīvē, ir izmantojams kā viens no skaidrākajiem iespējamajiem paraugiem kaut kam viennozīmīgi nosodāmam, un sīkāka izvērtēšana to neatspēko, bet pamato.

otra iespēja ir vēl nejēdzīgāka, un, faktiski, ir stulba sajūta pat uz to atbildot; viena no 20. gs. galvenajām parādībām nav nezināms lielums. cita lieta, ja tev personīgi tas nav labi zināms vai arī gribas lai būtu nezināms, bet labvēlīgāka interpretācija ir stulbumus

par manu it kā nedomāšanu varu teikt, ka visa šī saruna ir sākusies, jo es aicinu rūpīgāk izvērtēt zināmu cibiņu pausto (piemēram, tā izcelsmi). tādas atbildes kā tava, savukārt, tikai aptuveni attiecas uz būtību, un es nejūtos neattaisnots izmantojot to kā piemēru vājai domāšanai
[User Picture]
From:[info]hedera
Date:January 8th, 2020 - 02:22 pm
(Link)
Skatos, pietiekami patvaļīgi interpretējot, var pat mani pataisīt par nacisma simpatizētāju.

"..visa šī saruna ir sākusies, jo es aicinu rūpīgāk izvērtēt zināmu cibiņu pausto.."

Atgādināšu, ka visa šī saruna aizsākās, kad tu pieprasīji, lai zināmi cibiņi pārtrauktu komunikāciju ar citiem zināmiem cibiņiem, jo komunikācijas nepārtraukšana = simpatizēšana nacismam. Turpinājums, kā redzu, ir joprojām braukt augumā tiem, kuri acīmredzami nav ne nacisti, ne nacisma simpatizētāji. Varbūt labāk tērē šo enerģiju, ar rūpīgu izvērtēšanu vēršoties pret tiem zināmajiem cibiņiem, kuru idejas tu aicini rūpīgāk izvērtēt?
From:[info]slikts
Date:January 8th, 2020 - 04:16 pm
(Link)
tavā atbildē nav pamatojuma, kas tieši būtu patvaļīgi, bet tā vietā nelabvēlīgi esmu interpretēts es pats: tu man pārmeti vāju domāšanu, tāpēc es rūpīgi apskatīju iespējas, kā tevis teikto varētu saprast, un secināju, ka labvēlīgākā iespēja ir vāja domāšana.

līdzīgi, es nevis kaut ko pieprasu, bet aicinu rūpīgi izvērtēt idejas, kurām tiek dota iespēja izplatīties, un sniedzu pamatojumu (gana izvērsti, lai neprasītu to turpināt darīt), kāpēc tās ir kaitīgas un nevērtīgas. piekrītot tam, tie ir apstākļi, kas prasa tām nedot lieku iespēju izplatīties, un es esmu tikai uz šiem apstākļiem norādījis. nepiekrītot man, saturīga atbilde būtu atbildēt uz būtību un pamatot, piemēram, kāpēc minētās idejas nebūtu kaitīgas vai nevērtīgas, vai kāpēc iespēju tām izplatīties atsvērtu kāds cits mērķis (piemēram, tāds mērķis kā atvērtība, bet uz to es arī esmu sīkāk atbildējis).

kopumā, tava atbilde apstiprina, ka man bija taisnība pārmest vāju domāšanu
[User Picture]
From:[info]hedera
Date:January 8th, 2020 - 04:53 pm
(Link)
Pamatojums, ka tava interpretācija ir klaji patvaļīga, ir pietiekami atrodams tajā pašā garajā diskusijā, kuras tikai vienu mazu fragmentiņu tu ielinkoji savā virsrakstā. Nemaz nerunājot par visu pārējo, ko es cibā gadiem esmu rakstījusi. Ja tu pat manis rakstīto spēj interpretēt kā "..nacisms varbūt tev liekas kā pietiekami nezināms lielums, lai rūpīgāk uz to paskatoties atklātos, ka tas nemaz nav tik nosodāms", tad kaut kas ļoti aizdomīgs notiek tavā domāšanas procesā.

Kā jau ieteicu, varbūt labāk tiešām izmanto šo enerģiju, uzbrūkot īstajiem cibas nacistiem, kuru nacisma pierādīšanai nav nepieciešama šitāda mentālā akrobātika?
From:[info]slikts
Date:January 8th, 2020 - 05:46 pm
(Link)
es rūpīguma ietvaros uzskaitīju iespējamos veidus, kā teikto saprast, un minēto veidu, ar kuru tu mēģini ieņemt upura pozu, tajā pašā rindkopā atmetu kā drīzāk iespējamu tikai nevilšus. saturīga atbilde uz pārpratumu būtu paskaidrot, kā pareizi būtu jāsaprot pārmetums dogmatismā par morāli viennozīmīgu nacisma vērtējumu.

es gan joprojām domāju, ka tas nav pārpratums, un ka atsauce ierakstā uz tavu komentāru ir vietā. pieminēt dogmatismu nacisma morālā vērtējuma kontekstā ir ļoti nesakarīgi, un tas atspoguļo internalizētu propagandu par atvērtību kā pašvērtību. tam var nepiekrist, bet tas nav tik neloģiski, lai to noraidītu bez pamatojuma. tu tam nepiekrīti, bet tavas atbildes ir tikai aptuveni saistītas ar teiktā būtību, izrādot man pārmesto paviršo domāšanu

minētā nacīgā smaka ir norakstāma, jo ir negodprātīga un dziļi stulba, un sarunas attiecīgi var būt tikai riņķveidīgas un bezsaturīgas. es esmu ieguldījis gana daudz laika, lai tas būtu uzskatāms saprātīgiem novērotājiem, kam tas interesētu.

nacīgā smaka nav īpašas uzmanības vērta, bet kopējā nacīguma izplatības parādība joprojām ir. it kā saprātīgi cilvēki, kas veicina nacīguma izplatību, ir šīs kopējās parādības daļa. tevis teiktais kā piemērs nenozīmē, ka es tev piedēvētu apzinātus mērķus, un uzstājīgi mēģināt uztvert to tā tikai pasvītro manis teikto par paviršu domāšanu. rūpīga un zinoša domāšana aicinātu nacīgumu iespēju robežās ierobežot
[User Picture]
From:[info]hedera
Date:January 8th, 2020 - 05:54 pm
(Link)
Ūūūn, te es principā varētu vēlreiz atbildēt ar manu pirmo komentāru. Šķiet, ka tu ne tikai nesaproti atšķirību, bet arī dod priekšroku pirmajam. Kā arī uzbrūc ikvienam, kurš nav gatavs uzreiz un bez domāšanas ķert rokās plakātu un stāties ierindā aiz tevis.
From:[info]slikts
Date:January 8th, 2020 - 07:35 pm
(Link)
tas, vai dogmatisma pieminēšana balstījās maldīgā priekšstatā par atvērtību kā pašmērķi, nav atkarīgs no tā, vai maldi bija apzināti vai nē, un es atkārtoju vēlreiz, ka nepārmetu nepatiesīgumu, tāpēc pārmetumi man par nespēju saprast ir nepamatoti. es arī acīmredzami mēģinu spriest rūpīgi un to paskaidrot, tāpēc pārmest it kā pieprasītu nedomāšanu ir necieņa pret manu godprātīgi ieguldīto laiku. tas gan bija sagaidāms, ka saruna ies uz riņķi, jo atzīt maldus ir grūti
From:(Anonymous)
Date:January 9th, 2020 - 07:46 am
(Link)
Apbrīnojami, tu pat sarunu par "nacīguma" (lai vai kas tas būtu 21.gs. apstākļos) bezkompromisu apkarošanu ar citu kreiso liberāli padari par riņķveidīga solipsisma maršu. Tev vajadzīga palīdzība, intervence no augšas.
From:[info]slikts
Date:January 9th, 2020 - 07:50 am
(Link)
lol
From:(Anonymous)
Date:January 9th, 2020 - 11:42 am
(Link)
Dievs svētī.
From:[info]slikts
Date:January 9th, 2020 - 12:37 pm
(Link)
nē paldies
From:(Anonymous)
Date:January 9th, 2020 - 05:56 pm
(Link)
Tu vari gribēt, negribēt, bet tik un tā esi Viņa ietekmes laukā.
From:[info]slikts
Date:January 9th, 2020 - 06:03 pm
(Link)
dies pasarg
From:(Anonymous)
Date:January 10th, 2020 - 12:22 am
(Link)
Nesmejies un neriskē ar D., viņa vārds nekad neaiziet tukšā. Kazi, varbūt tevi tas skābais nīgrums un bezspēcīgās dusmas no iekšas grauž, jo D. tev to uzsūtījis, lai pārmācītu un vestu pie sevis.
From:[info]slikts
Date:January 10th, 2020 - 12:29 am
(Link)
es savu nīgrumu saņēmu Ziemassvētkos no rūķīša