zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[Dec. 4th, 2018|11:44 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
jaunzēlandes kičenrūļus (uzzinu_pēdējais, ka tādi ir) mēs skatāmies principā tikai tāpēc, lai dzirdētu, kā viņi izrunā ciparu septiņi
linkpiemetināt?

Comments:
[User Picture]
From:[info]kakjux
Date:December 4th, 2018 - 11:49 pm
(Link)
un kā man tagad dabūt to vārdu tajā akcentā no galvas ārā? :D
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:December 4th, 2018 - 11:58 pm
(Link)
esmu sivēns, visu atzīstu, neko nenožēloju!
[User Picture]
From:[info]barbala
Date:December 5th, 2018 - 01:16 am
(Link)
Sivin?
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:December 5th, 2018 - 11:49 am
(Link)
es nesaprotu, kāpēc viņi paši par to nesmejas
[User Picture]
From:[info]au
Date:December 5th, 2018 - 02:07 pm
(Link)
kādā kontekstā viņi to septiņi lieto? es mēģinu iedomāties, par ko precīzi būtu jārunā, lai latvietis bieži dabūtu dzirdēt "septiņi".
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:December 5th, 2018 - 02:12 pm
(Link)
jānovērtē citu šova dalībnieku gatavotais desmit punktu sistēmā :)

hackers counter system