zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[Jun. 21st, 2012|10:31 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entrylinkpiemetināt?

Comments:
[User Picture]
From:[info]kautskis
Date:June 21st, 2012 - 10:43 pm
(Link)
A ko, foršiņi, man patīk. Tikai -- a huļiš CSDD augstāk par Rimi?! tiešām Jāņi ātrumu pārsniedz biežāk nekā pērk maizi?
[User Picture]
From:[info]martcore
Date:June 21st, 2012 - 10:45 pm
(Link)
jāņi ar līgām masveidā vālē projām no valsts
un spriežot pēc csdd - briesmīgā ātrumā
[User Picture]
From:[info]f
Date:June 22nd, 2012 - 12:10 am
(Link)
un kamēr jāņi sapērk caļasomas pildījumu masveidā iekš depo, tikmēr līgas izvēlas retus sierus stokmanā.

hackers counter system