We are not amused. [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ website | Mācīsimies latviešu valodu! ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ieguldījums tavā nākotnē [Nov. 30th, 2015|04:19 pm]
Lieciet aiz auss: Latvijas Banka rīt laiž klajā divus eiro ar stārķīti. Ņemot vērā, cik lielā vērtē tagad ir lati ar stārķīti, šis ir īstais laiks, kad savākties naudiņas, kas pēc pārdesmit gadiem maksās vairāk naudiņu!
linkpost comment

'Tis the season [Nov. 30th, 2015|12:17 pm]
B. [info]barbala vērsa uzmanību uz kādu nopietnu sociālo problēmu: rokdarbiem.

Ar to ir tāpat kā ar difteriju: kādu brītiņu šķita, ka nupat jau šī cilvēces sērga mums būs aiz muguras, bet tad cilvēki salasījās visādu kaitīgu literātūru un izdomāja — kamdēļ mums atteikties no sērgas? Sērga, tas ir burvīgi!

Uzreiz norādīšu, ka rokdarbiem ir visnotaļ pieņemamas izpausmes, kas īpašu postu nenodara ne pašam rokdarbniekam, ne vispārējai sabiedrībai. Ja ļoti gribas kaut ko sadarīt ar savām dīkajām rokām, var taču dūraiņus adīt, karotes grebt un kurvīšus pīt. Bet nē, cilvēka cienīgiem rokdarbiem ļaudis pievērsties nevīžā, tā vietā izvēloties tos pašcieņu graujošos un pazemojošos rokdarbu paveidus, ko vieno apziņa "lai būtu smukāk!"

Kuŗš gan no mums savulaik nav šausminājies par vecmāmuļas paradumu apklāt televizoru ar tamborētu sedziņu, bet virtuvē piekārt dvieli ar nesekmīga palīgskolas audzēkņa zīmētu rūķi un lauzītā latviešu valodā sacerētām peršām "No tīfa nebaidies, še dvielī noslaukies"! Mums gan šķita, ka mēs būsim gudri, skaisti un veiksmīgi un uz šādām lietām nekad neuzrausimies. Ne sūda, zaķīši! Šo dvielīšu rakstītājas šausmās kliegtu, ieraugot dekupāžu.

It kā jau to var saprast. Iespējams, dekupāža, Adventa vainagu darināšana un eglīšu mantiņu aptamborēšana ir tāds vārgs mēģinājums savas dzīves haosu sakārtot kaut kādā kosmosā. Cilvēki apzinās, ka pārlieku daudzās viņu dzīves jomās viss ir gaŗām un greizi, un nekā daudz viņi tur nevar izdarīt. Bet re, šeku iekrājusies vesela kaudze korķu no daudzajiem mēģinājumiem noslīcināt bēdas Kauņas šampānietī Boska, un vismaz šos mēmos izmisuma lieciniekus var pārvērst Skaistumā.

Tomēr tas, gluži kā ar jebkuŗa atkarība, ir ceļš uz nekurieni. Pēc kāda laika ar Adventa vainagu nepietiek, gribas uztamborēt kādu sedziņu. Un tad kaut kur tā aptamborētā sedziņa būs jāliek, tādēļ neizbēgami ienāks prātā doma ar viņu kaut ko apsegt. Tā pamazām pierod pie domas, ka dažādi priekšmeti ir daiļāki, ja tiek piesegti — un tad tur ir viens solis līdz dekupāžai, postam un negalam, dzimtas relikviju aplīmēšanai un salvešu pirkšanai uz skaita.

Ar šo problēmu vajag cīnīties. Uz salvešu paciņām vajag rakstīt brīdinājumus "Dekupāža iznīcina pašcieņu. Nesāc!" Skolās darbmācību vajag vai nu aizliegt, vai aprobežoties tikai ar galdautu šūšanu un šķību virtuves dēlīšu zāģēšanu. Feisbukos jābūt iespējai filtrēt Adventa vainagu bildes.

Protams, varētu jau kaut kā mudināt cilvēkus dzīvot laimīgas un piepildītas dzīves, kur dekupāžai nav vietas. Bet, būsim godīgi, ne nu tā sanāks, nekā.
link35 comments|post comment

Kas vēl nebūs! [Nov. 27th, 2015|11:01 am]
Analītiskās žurnālistikas portāls Skaties.lv ziņo, ka Muceniekos musulmaņi mācot vietējās sievietes, kā pieklājoties uzvesties un kā nē. Drausmas, es jums saku. Sievietes mācīt, kā pieklājas uzvesties, drīkst tikai tradīcionāli vērtīgie (nu, tie, kas tic Mozus baušļiem un latvju dainām, aci nepamirkšķinot), nevis musulmaņi!!!
link10 comments|post comment

Posta zvani [Nov. 24th, 2015|03:37 pm]
Tas nu gan būtu stulbi, ja 3. pasaules kaŗš sāktos Turcijas dēļ. Mēs tak bijām cerējuši, ka pirmo šāvienu izšaus pie mums.
link13 comments|post comment

Par aktuālo [Nov. 23rd, 2015|11:01 am]
Poll #20552 Parunāsim par laiku
Open to: All, results viewable to: All

Ar kādām domām šorīt gājāt laukā no mājas?

View Answers

Ak, ziema! Šito daili! Viss vizuļo sarmas mirdzumā, gaiss tik dzidrs, mums priekšā ir trīs mēneši prieka!
30 (47.6%)

Ak, nē, man salst kājas, pasaule iet uz galu, kāpēc tik auksts, viss ir slikti.
10 (15.9%)

Meh, kāds sniegs, kāda sarma, tāpat visa ziema būs pagarinātais rudens ar slapjdraņķi un tumsu.
15 (23.8%)

Cik labi, ka dzīvoju siltajās zemēs, jums tur Latvijā gan iet skarbi.
8 (12.7%)

link17 comments|post comment

What is the sound of one hand clapping? [Nov. 23rd, 2015|10:16 am]
Vai politnekorekts viedoklis, kas kādā valstī atzīts par likumu, joprojām ir politnekorekts?
link3 comments|post comment

Puŗva ŗāva [Nov. 22nd, 2015|10:39 pm]
Kad pienāk drēgnie rudens vakari un saulīte necik augstu vairs nepaceļas, pa Latviju sāk klaiņot Timrots un meklēt, lai viņu pabaŗo. Ja viņu piebaŗo tā, kā viņam tīk, Timrots paliek mierā. Bet, ja Timrots kur ierodas un sev nolikto cienastu neatrod, tad viņš kļūst jo pikts un tā vietā paņem kaut ko sev līdzi -- vai nu mazas pilsētiņas godu un labo slavu, vai bunkura dūmeni.

To mēs uzzinājām pavisam nejauši -- pēc brīnumdaiļas, lai gan pārlieku sasteigtas pastaigas pa Cenas tīreli ierodoties bunkurā "Kurzeme" apsildīties, paēst bioskābos kāpostus no bundžas un jēlu gaļu un patērgāt par kaimiņiem, kas pārgājuši islāmā. Priecīgi ņēmāmies plēst skaliņus un kurt uguni cerībā, ka nu tik būs, līdz pamanījām, ka bunkura krāsnij nav pieliekamā dūmeņa, tamdēļ viņa necik nevelk un nedeg tik jestri, kā mēs bijām cerējuši. It visur izmeklējāmies, bet nekā!

Mīklu atminējām vien tad, kad atnāca uzraudze apskatīties, kas gan mežā tik nikni dūmo. Uzklausījusi bēdu stāstus par izgaisušo dūmeni, uzraudze paskaidroja, ka tur pirms kāda laika ieklīdis Timrots un ņēmies ar atvēzienu kaut ko filmēt. Kazi, vai tik dūmenis pēc tam nebūs pazudis?!

Mācību guvām un pie bunkura atstājām mazliet biokāpostu. Cerams, ka sasaluši biokāposti Timrotam ies pie sirds, un neko citu viņš no bunkura vairs nepaņems.

Un, ja mēs te par Cenas tīreli -- ak jele, cik Cenas tīrelis ir daiļa vieta, un to es runāju kā purvu connoisseur! Tur ir pilnīgi nepieciešamais kūdras rakšanas piesitiens, kas uzreiz vērš purvu nopietnāku -- sak, mēs te nenodarbojamies tikai ar apsarmojušu biotopu bildēšanu, mēs te arī strādājam. Tomēr tur tā kūdras rakšana nav tik plaša, lai visu purvu izķērnātu. Un, lai gan arī Cenā mīl melno plēvi, tomēr tur viņi savu melno plēvi spēj noturēt uz kūdras kaudzēm, nevis izmētāt pa visu purvu kā Sedā. Tāpat laipiņa noder jo lieti, skatu torņi ir uzbūvēti tieši tā, kā pienākas -- viens kūdras vērošanai un otrs purva vērošanai, un biotopu daudzveidība tik samērā nelielā platībā silda sirdi. Grūti gan nācās pierunāt ceļabiedrus iet lēnāki, sasveicināties ar virsi, uzsmaidīt mētrai, bet pat ar tādu joņošanu bija jo glīti.

Es teiktu, Cenai pēc visas tiesas un taisnības pienāktos būt tam daiļajam Pierīgas purvam, uz kuŗu visi brauc. Bet, lai gan pēcpusdienā tik tiešām braucēji saradās (vai tā nav muļķība, pat bērnam zināms, ka uz purviem jābrauc no rīta), no rīta tur bija gana tukšs. Kas, protams, tikai un vienīgi ir kārtējais treknais ķeksītis Cenas tīrelim par labu!
link9 comments|post comment

Kad beidzot liberasti atjēgsies un atgriezīsies laimības gadi! [Nov. 16th, 2015|11:08 am]
Ja godīgi, man ir apnicis būt sabiedriski aktīvam. Vienīgais, kas vēl laikpalaikam mani mudina kaut ko teikt, ir tā urdošā apziņa, kas uznāk, ja tu redzi kaut kādu nejēdzību un paklusē. Bet man tiešām ļoti nepatīk skatīties, kas notiek ar Latviju un arvien lielākā mērā arī Eiropu un to, ko (labāka apzīmējuma trūkuma dēļ) dēvē par Rietumu pasauli/kultūru/civilizāciju.

Tracina tā absolūtā nespēja paskatīties mazliet tālāk par savu degungalu, kas izpaužas pilnīgi visur, sākot no kukuļņēmēja ierēdņa, kam ir pilnīgi nospļauties par citiem, un beidzot ar visiem tiem tviteŗa cīnītājiem par brīvību, kas līksmo, nu, liberasti, dabūjāt, ko gribējāt, kad jums pieleks, ka vienīgā atbilde ir saritināties kamolītī un par visiem citiem nelikties ne zinis.

Pieauguši cilvēki nav izauguši tālāk par bērnudārznieku, kas visas konfektes grib savākt sev, tikai sev, un nespēj aizdomāties līdz tam, ka tad, ja padalīsies ar citiem, tie citi vēlāk padalīsies arī ar tevi. Bet kā, varbūt no simts bērnudārzniekiem atradīsies viens, kas tev nepateiks paldies, bet iekrāmēs pa galvu, es taču tāds vārgulīgs, labāk drošības pēc nedraudzēšos ne ar vienu.

Un tā ir otra lieta, kas tracina: šitā vēlme izmālēties par vārguļiem. Cilvēki tik cītīgi atkārto, ka viņi ir vārgi, nevarīgi, upuŗi, cietēji, ka, iespējams, paši tam notic. Un katrā ziņā tam notic citi, kas nolemj — hahā, ja jau te ir upuŗi, kāpēc gan to neizmantot.Ir tiešām nospiedoši, ka pašcieņas vietā nāk upuŗa sindroms. Tas pat ir pētīts (pameklējiet victimhood culture) un, izrādās, pētījumi lielā mērā sakrīt ar maniem paša novērojumiem. It nebūt negrasos noliegt, ka cilvēki tik tiešām paši no sevis neatkarīgu apstākļu dēļ mēdz nonākt smagās situācijās. Bet man vienīgā iespējamā atbilde šādās situācijās šķiet darīt visu, lai to atrisinātu, nevis pacelt ķepiņas un brēkt: "Tie un tie un tie ir vainīgi, ja man nedarītu pāri, tad gan es plauktu un zeltu!" Ziniet, tas strādā daudz labāk.

Kaut vai neseno notikumu sakarā. Tiešām — nē, nopietni, tā ir, Rīta Panorāmā šorīt dzirdēju — ir starp mums ļaudis, kas uzskata, ka viss, mēs esam zaudējuši, mums nav izredžu. Vienīgā iespējamā atbilde ir noslēgt visas robežas, ierauties stūrītī un gaidīt neizbēgamo, kas visviens pienāks pēc trīsdesmit-četrdesmit gadiem. Mums, edz, vairs neesot Ideoloģijas, mums neesot Vērtību, mēs nespējam sacensties ar vareno Islāma valsti.

Vareni, ko? Pateikšu priekšā: šitā te liberālā dēmokrātija, multi kulti un Gejropas Savienība netika izgudrota tāpēc, lai izdomātu, kā mums sadzīvot ar visvareno islāma civilizāciju. Tas viss tika sagudrots, lai eiropiešus atturētu no citu eiropiešu slaktēšanas. Un lai nu kam, bet mums par to vajadzētu būt sajūsmā: kad Eiropā bija tās spēcīgās nācionālās valstis, kam rūpēja tikai savas intereses, latvieši bija nācionālās minoritātes lielās impērijās.

Tāpat mums ir Vērtības, o, mums ir. Varenas vērtības, tradīcionālas vērtības, tādas, kas mums ir bijušas gadu simtiem un uzvar ideju kaŗos. Brīvība ir stipri jaudīga vērtība, katrā ziņā jūtami spēcīgāka par to, ko nu mums tagad cenšas iesmērēt par vērtībām. Piekritīsit, Send me your our huddled masses yearning to breathe free skan daudz jaudīgāk par Send me your huddled masses yearning to be surveilled, subjugated and told whom to fuck.

Ja mēs paši sevi cienām, mūs cienīs arī citi. Nē, nopietni, tas izklausās pēc nojātas klišejas, bet tas tik tiešām tā ir, cieņa ir lipīga. Mums ir, ko likt pretī dažādām totālitārām ideoloģijām — brīvību, labklājību un savstarpēju cieņu nevajag novērtēt par zemu.

Jā, starp liberastiem mēdz iezagties tāds domāšanas veids — kas, piebildīšu, man šķiet nožēlojams — "ak, mēs, Rietumu civilizācija, esam tādi nelieši, ko tik mēs neesam sadarījuši, mums tagad jāparūpējas par visiem, kam esam darījuši pāri." Rietumu civilizācijas pārstāvji tik tiešām ir sadarījusi visādas trakas lietas, turklāt no tām visvairāk ir cietuši tieši citi Rietumu civilizācijas pārstāvji (gluži tāpat kā no islāma terorisma visvairāk ir cietuši musulmaņi). Bet tieši šīs asiņainās vēstures rezultātā mēs esam nonākuši līdz tām spēcīgajām atziņām, kuŗas mums visiem vajadzētu ielāgot.

Mēs neesam vāji. Mēs pat varam būt pārāk stipri un nodarīt lielu postu, ja savu spēku neierobežojam. Mūsu brīvība, cieņa pret citiem cilvēkiem un mierīga līdzāspastāvēšana ir spēcīgas vērtības, kas mums ļāvušas uzbūvēt tādu sabiedrību, kādā grib dzīvot arī citi cilvēki. Mēs esam pietiekami stipri, lai pieņemtu tos, kas vēlas dalīt mūsu vērtības, un mēs esam arī pietiekami stipri, lai stātos pretī tiem, kas tām uzbrūk.

Piemēram, mani īpaši neuztrauc tas, ko mums varētu nodarīt Islāma valsts. Mani daudz vairāk uztrauc tas, ka mēs paši izdomāsim, ka šitā tautu brālība sūds vien bija un atkal katram jāpastāv par sevi. Šitiem te saukļiem "Nācija mostas!" un "Tauta pieceļas no ceļiem!" pārāk bieži seko "Ā, un starp citu, Elzasa kopš sākta gala bijusi vācu zeme/Krima ir Krievija. Ja neatdosit ar labu, atņemsim." Islāma valsts nav uz desmito daļu tik stipri kā Eiropa, un viņu uzbrukumi Eiropai, lai cik atbaidoši tie nebūtu, nespēj sacensties ar kaŗu starp Eiropas valstīm.

Viss, paldies. Uz komentāriem šodien nenesas prāts, neņemiet ļaunā.
link

Valsts finansētāko formu saglabāšanās cīņā par dzīvību [Nov. 13th, 2015|01:02 pm]
Uzreiz sāksim ar disklaimeri/tradicionālo vērtību apliecības novicināšanu, bez kuŗa mūsdienās vispār ne soli nevar paspert. Es ēdu gaļu un vegānus uzskatu par cilvēces attīstības nokaltušo zaru. Tāpat es neizjūtu īpašu radniecību ar daudziem dzīvniekiem. Piemēram, kaķus es taisni vai nīstu. Tā ka varat pietaupīt padomus, kur es varu iebāzt savas sojas desas. Tomēr ar primātiem, kā sanācis, kā ne, īpašu radniecību tomēr jūtu, galvenokārt tāpēc, ka, nu, pats primāts un tādā garā. Tāpēc no tā nu jau slavenā video ar žņaugtiem cirkus mērkaķiem palikās tiešām nelāgi.

Tātad.

Rīgas Cirks man vienmēr licies kaut kāds ļauns augonis uz Rīgas jau tā ne pārāk daiļās miesas. Visapkārt 21. gadsimts, smuki, labi ģērbti cilvēki iet pa ielām, dzeŗ lates un runā pa aifoniem, gaŗām braukā zemās grīdas tramvaji, Vērmahtparkā rīko visādus pasākumus ar pārāk dārgu alu un taukainām desām — visiem jautri, visiem labi. Un tad turpat aiz stūŗa ir tas drausmais Merķeļa ielas posms, kur deviņdesmito sākums nekad nebeidzas. Tur slienas cirks un viņam apkārt kā izsitumi — lombardi, spēļu zāles un mobilo telefonu remonts, kas joprojām piedāvā salabot piekto nokiju.

Tiešām šķiet, ka cirkā īpaši biezā slānī saplūdusi Spēka tumšā puse, jo citādi nevar izskaidrot to jaudīgo pagrimumu, kas no tās iestādes staro. Tieši cirks mūsu valodu papildināja ar tādiem vērtīgiem vārdiem kā "gimalajiešu lāči". Tieši cirks cenšas, lai šķērmi paliktu pat pārliecinātam gaļēdājam. Un tieši cirks rūpējas, lai ar Essential slēgšanu nezustu šikās plakātu noformējuma tradīcijas — glamūrs! Zeltīti burti! Salūts! Pasakiet kāds viņiem, ka ir 2015. gads!

Un šī ir Rīgas Cirka lielākā problēma. Pasaule mainās. Tā ir neatņemama dzīvības sastāvdaļa: gandrīz pēc definīcijas "dzīvs" ir "tāds, kas mainās". Tāpat dabā ir iegājies, ka tie, kas labāk pielāgoti jaunajiem apstākļiem, izdzīvo, un tie, kam tā nesanāk, atmirst. Ja gribat piemēru, apskatieties kaut vai uz to, kā tagad klājas uzņēmumam Kodak un kā — Fujifilm.

Tomēr Latvijā, dievam žēl, ir pārlieku daudz valsts iestāžu, kas, pateicoties nodokļu maksātāju naudai, kaut kā pamanās apiet šo likumu. Īpaši glauna dzīve viņiem nesanāk, bet vilkt dzīvībiņu var. Dzīvojas iestrēguši savā aizvēsturē un vaino nevis paši sevi, bet pasauli, kas atļaujas izmainīties. Protams, viņu novecojušos pakalpojumus cilvēki īpaši izmantot negrib, tāpēc nākas paļauties uz dāsnām valsts subsīdijām. Ja pie citiem uzņēmumiem nenāk klienti, viņiem jāgudro, kā viņus piesaistīt. Ja pie šīm valsts iestādēm nenāk klienti, viņiem jāgudro, kā no valsts izkaukt vairāk naudas.

Jo cirks var būt lieliska izklaide. Pa Latviju katru vasaru braukā apkārt ceļojošie cirki, kas lieliski iztiek bez savvaļas dzīvnieku izrādīšanas — un tikpat lieliski viņi iztiek arī bez valsts subsīdijām. Tur ir zobenu rijēji un uguns spļāvēji, tur ir akrobāti, tur ir žonglieŗi, tur ir klauni un burvju mākslinieki, tur ir cukurvate un baloni — un nevienam tiešām nepietrūkst gimalajiešu lāču. Un tur nav protestētāju vai briesmīgu video ar pērtiķu sišanu — jo tur nav pērtiķu. Cik vienkārši.

Ja cirkā pārtrauc izmantot savvaļas dzīvniekus, pilnīgi neviens nezaudē, izņemot varbūt viņu dresētājus, bet, ja morāli kropļi ko zaudē, tad īpaši par to jābēdā nav. Uz cirku joprojām ies tie, kas iet arī tagad — jo tas joprojām būs cirks. Viņiem nebūs jāgudro, kā tieši saviem bērniem paskaidrot, pret ko tie cilvēki pie ieejas iebilst. Bet tad uz cirku savus bērnus varēs vest arī tie, kas patlaban to nedara. Tāpat nebūs jāuztraucas, kā Rīgas centrā turēt savvaļas dzīvniekus.

Lētākas uzturēšanas izmaksas, plašāks potenciālo klientu loks, atbrīvošanās no PR murga — ikviens normāls uzņēmums par šādu iespēju būtu sajūsmā. Bet ne valsts kapitālsabiedrība, jo tai pierastā atbilde uz jebkādiem iebildumiem, kā jau valsts iestādei pieņemts, ir tikai "man jums nekas nav jāpaskaidro, jums vajag, ne man, dodiet naudu."

Vemt gribas, nopietni.
link39 comments|post comment

Nācija kārtējo reizi ir briesmās [Nov. 11th, 2015|03:53 pm]
Man nav nekas pret Ziemassvētkiem. Man ir labi draugi, kas svin Ziemassvētkus, un mums nekad par to nav bijis domstarpību. Viņi nav no tiem Ziemassvētku svinētājiem, kas pieprasa sev kaut kādas īpašas tiesības uz pārējo cilvēku rēķina. Viņi svin Ziemassvētkus kopā ar citiem Ziemassvētku svinētājiem un neuzbāžas normāliem cilvēkiem ar savām lampiņām, spīdīgajām bumbām un ar baltu pulverīti apbārstītām skujiņām. Tomēr ne visi spēj savas izdarības paturēt pie sevis.

Un tā katru gadu arvien agrāk un agrāk kaŗojošie Ziemassvētku svinētāji sāk savas izdarības. Nu jau tas apdraud mūsu valsts tradīcionālos pamatus. Kad jūs pēdējo reizi redzējāt, ka pilsēta tā pārliecinoši izrotāta Valsts svētkiem? Kad jūs redzējāt veikalus, kas poš savus skatlogus svētku rotās? Plakātus uz reklāmu stabiem? Tik vien ir kā daži obligātie un nez cik reizes jau iepriekš izmantotie karodziņi un sarkanbaltu nūju komplekti pie dažām valsts iestādēm — un viss.

Tā vietā visādi Ziemassvētku trieciennieki jau novembŗa sākumā savas iestādes "grezno" ar rūķu cepurēm, čiekuriem un citiem ugunsnedrošiem rotājumiem. Citi trieciennieki jau laicīgi sāk drillēt reklāmas par saviem kancerogēnajiem svētku cepešiem, kas noteikti ienesīšot īpašo svētku sajūtu. Atgādināsim, ka līdz šiem īpašajiem svētkiem vēl ir sešas nedēļas. Un pirms viņiem ir kādi tiešām īpaši svētki, kuŗus piemin arvien retāk un retāk.

Latviešu tautai ir pienācis laiks pateikt lielu un skaļu Nē! mūsu tradīcionālo vērtību ķērnātājiem un gānītājiem. Lai viņi svin tos savus Ziemassvētkus mājās un zem deķa — un decembrī, nevis novembŗa sākumā. Bet mēs paliksim pie savām vērtībām!
link19 comments|post comment

Ceļot ir jauki [Nov. 4th, 2015|03:50 pm]
Es jūtos uz mata kā Aki Kaurismeki filmā: braucu no Helsinkiem uz Tallinu, dzeŗu alu ar atkritumu vīru, sēžu tādā kā viesnīcas Intūrists valūtas bārā un klausos satriecoši izcilu somu kapellu: viens vīrs ar sintezatoru (kuŗā slēpjas vesels vijoļu orķestris), bundzinieks, kas uzticami sit bum-tuc-tuc ritmu un basiste, kas drausmīgi atgādina vienu cibas lietotāju, kad viņai būs pusmūžs (es neteikšu kuŗu, lai neapvainojas). Kompozīcijas viena sērīgāka par otru, sirds jau sen no krūtīm izrauta, tagad droši vien jāpiedzeras, jālien kauties ar kādu Juhu un jāmēģina ielaisties gadījuma sakaros ar viņa sievieti, ar kuŗu kopā turpmāk pavadīt visu atlikušo mūžu. Vai kā nu tur Kaurismeki filmās dara.

UPD: Grupa palikusi jestrāka un nu spēlē to kompozīciju, ko Pits Andersons dziedāja kā Rimi reklāmu. Somiski, protams. Un Rimi nepiemin, jo Somijā jau nemaz nav Rimi.

UPD2: Un tagad ir somu kavers Džonija Keša/Džūnas Kārteres kompozīcijai Jackson. Ļoti žēl, ka es nesaprotu somu valodu, gribētos zināt, uz kurieni somiskajā versijā dziedošais duets vēlas braukt. Pori? Rovaniemi? Jivaskile?
link6 comments|post comment

Kāpēc gan lai ziņās tev par to stāstītu? [Oct. 23rd, 2015|09:42 am]
Nesen viens jaunietis ar zobenu un maskā aizgāja uz vienu Zviedrijas skolu un nogalināja vienu skolotāju un vienu skolnieku. Jūs to ziņās pamanījāt? Es arī nē.

No sākuma gan latvju ziņu portāli par to paziņoja. Zviedrija! Zobeni! Maskas! Uzreiz gara acīm redzi blondos, zilacainos bērnus, kuŗus slaktē kāds lakatā satinies melnais ļaunais (un, gods kam gods, tieši šādi komentāri pie tiem rakstiem uzreiz parādījās.) Bet tad diezgan ātri atklājās, ka bērni nav blondi un zilacaini, bet uzbrucējs ir balts un tērpies Dārta Veidera maskā, tā ka laikam gan nesanāks to šādi pavērst.

Un ko tad? Komentāri tikpat aši pārslēdzas uz "Baigā Zviedrija, visi skolnieki melni!" un "Tad nu arī notikums, kāpēc par to jāziņo" un pat "Kāds izmisušais zviedrs cīnās pret migrantiem, kā nu māk." Un viss, nav ne šērošanas feisbukos, ne retvītu, ne norūpējušos polītiķu Rīta Panorāmā, kas stāsta: "Apskatieties, ko bēgļi Zviedrijā sadara, vai mums tiešām gribas to pašu?!" Kuš, kuš, nekā tāda. Domāju, paši varat iedomāties reakciju, kāda būtu, ja tas uzbrucējs būtu bļāvis Aloo snackbar — ja jau uz sagudrotiem briesmu stāstiem ļaudis tā pavelkas, tad uz īstiem jo vairāk.

Es te, protams, nesākšu tēlot Jāni Dombravu un nebrēkšu "Kas apmaksā mediju pasūtījumu?!" un "Kāpēc mediji nodarbojas ar propagandu!" Jo ir pavisam skaidrs, kas šo pasūtījumu apmaksā: lasītāji, kas klikšķina uz vieniem virsrakstiem un neklikšķina uz citiem. Un tā nu latvju portālu lasītāji dzīvespriecīgi var dzīvot tālāk paši savā jaukajā pasaulītē, kur labos no sliktajiem var atšķirt tik viegli: jāapskatās, kāda ādas krāsa, lai zinātu, vai esi drošībā.

UPD: Tagad ir, paldies.
link27 comments|post comment

Pa draugam būsim mēs [Oct. 20th, 2015|01:43 pm]
Ar nepacietību gaidu to skaisto dienu, kad kaut kāda kritiskā latviešu masa beidzot tiks pāri savam mūžīgajam upuŗa kompleksam. Nez kāpēc esmu iedomājies, ka tad visi tautieši beigs citu cilvēku sabiedrībā slēpties stūrītī, bažīgi čamdot savu dzīvesziņu bailēs, ka kāds to nozags. Kā tajā pastāstā par simto mērkaķi, kas sāk mazgāt savus riekstus vai banānus vai ko nu tur viņi ēd pirms ēšanas un pēkšņi visi sāka mazgāt.

Jo es gribu latvju dzīvesziņu sapakot glītās kastītēs un pārdot pūstošajiem rietumiem, kas (cerams) to visu norīs, aci nepamirkšķinot un paprasīs vēl. Es to savā ziņā jau daru, instagramā mēģinot uzdod Ziemeļvidzemi par varenāku tūrisma galamērķi, nekā viņa vispār ir. Man pat ir panākumi: biju uzrīkojis cibiņu pārgājienu uz Sedas purvu, kas, šķiet, viņiem pat patika. Nu es gribu pievērsties latviskajai kapu kultūrai.

Beidzamā laikā tā biežāk sanācis apmeklēt dažādu Ziemeļvidzemes ciemu kapsētas. Un teikšu, kā ir: visiem šitiem zviedru pensionāriem, kas šortos līdz nabai vazājas apkārt pa Vecrīgu, tā vietā vajadzētu braukt kapu tūrēs. Būsim godīgi: viņu mūžā lielākais gaidāmais notikums ir nāve — un, gluži kā pirms kāzām cilvēki lasa portālu Precos.lv, tā arī cilvēkiem gados pienāktos iepazīties ar citu ļaužu pieredzi gaidāmo godu rīkošanā (starp citu, kā nākas, ka joprojām nav reģistrēts domēns mirstu.lv?!)

Jo Ziemeļvidzemes kapos ir tik jauki, ka nenopriecāties. Nē, nopietni. Kapi ir latviešu atbilde tiem japāņu oļu zen dārziem, tajos, kur pa vidu ir akmeņi un oļi sagrābti visādās līnijās, lai zaļumi netraucētu uztvert dārza dziļāko būtību. Jūs domājat, ļaudis tāpat aiz neko darīt brauc pa viņiem kašņāties? Nē, kapu uzkopšana ir meditātīvs process, turklāt tas, ka tur ir apglabāti cilvēki, visā pasākumā ir otršķirīgi vai pat treššķirīgi — ļaudis jo cītīgi apkopj kapus arī tiem saviem radiniekiem, kuŗus nekad mūžā nav satikuši. Tāpēc ir nevietā vaimanas par to, ka pret mirušiem ļaudīm latvieši izturoties labāk nekā pret dzīviem — kapu apkopšana pirmām un galvenām kārtām ir iespēja pašam apkopējam pārdomāt Pārlaicīgo.

Lai vieglāk būtu noskaņoties uz meditātīvā viļņa, kapi mēdz būt iekārtoti ļoti ainaviskās vietās, ne tā kā Rīgā. Teiksim, Matīsa kapos nelaiķi var atdusēties ar lielisku skatu uz Vagonu parku, savukārt Matīšu kapos — ar lielisku skatu uz dzimtenes ārēm, Matīšu baznīcas torni (Rīgas Pēteŗbaznīcas brālītis, starp citu) un pienotavu. Brīžam šis ainaviskums mēdz nelāgi atspēlēties — Burtnieku kapos ezers savulaik esot skalojis laukā nelaiķus, bet pārsvarā ir vienkārši glīti.

Arī ainavu arhitektūra vērš uz apcerīgām domām. Kapi vienmēr ar apdomu piestādīti pilni ar kokiem, lai mūžīgā ēna pat vasaras vidū nodrošinātu pienācīgo pustumsu, kas noskaņo uz tuvošanos viņsaules vārtiem. Turklāt iziešana atpakaļ saulītē pēc tam šķiet ja ne gluži kā augšāmcelšanās, tad kaut kas uz to pusi gan.

No ainavu arhitektūras viedokļa jo augstu vērtējams paradums kapus greznot ar dzelzs krustiem, kas diemžēl gan apstājies 20. gadsimta pašā sākumā. Iespējams, tad, kad ļaudis ievēroja — dzelzs krusti gan vērš kapsētu ļoti kapsētisku, tomēr viņi arī rūsē, un pēc kāda laika uz dzelzs krusta uzrakstīto nelaiķa vārdu var tikai nojaust. Un kapu pieminekļus uzstāda ar domu vismaz par nelaiķa vārda nemirstību, ja reiz uz miesas mūžīgo dzīvi cerību nav. Par laimi, tad, kad dzelzs krustus lika, tie bija tik iecienīti, ka jebkuŗā puslīdz nopietnā kapsētā tāpat ir tāds gotiskās noskaņās iekārtots stūrītis ar sarūsējušiem, šķībiem un brīžam arī aplūzušiem dzelzs krustiem.

Savukārt ar kapakmeņiem ir visādi. Ļoti vecās kapa plāksnes, kas izkaltas vijīgi rokrakstīgā šriftā, jo bieži ir aizaugušas ar sūnām līdz nepazīšanai. Toties kaut kad divdesmitajos un trīsdesmitajos uzradās paradums kalt vārdus ar daudz lielākiem burtiem, un tie nu stāv, it kā vakar būtu uzlikti.

Savulaik bija tāds skaists paradums kapakmeņus parakstīt, kas diemžēl nav pārdzīvojis 2. pasaules kaŗu. Tas ir, akmeņkalis maziem burtiņiem kādā stūrītī iekalis savu vārdu un darbības vietu, teiksim, "O. Sproģis Cēsīs". Ja šī tradīcija būtu saglabājusies līdz mūsdienām, noteikti būtu arī papildinājumi "dusisaldi.lv" (iedomājieties, arī nav reģistrēts!) un "Saņemiet 15% atlaidi ar kodu Dievamiera15".

Protams, kapakmeņu saturā daudzas tēmas atkārtojas. Pietiekami bieži atkārtojas pantiņi par garu, kas, atšķirībā no trūdiem, dzīvo mīļā piemiņā, un pārspriedumi par atdusu pēc darba mūža (tas laikam tāds sveiciens tiem, kam no rītiem pārāk grūti piecelties). Uz šī fona izcēlās kāds gaumīgi cirsts kapakmens Ēvelē, kur bij, kā jau pierasts, iekalts nelaiķes vārds un dzīves gadi un apakšā, daudz mazākiem burtiem, pierakstīts "Ilggadējai gājējai pateicīgs saimnieks". Pateicīgais saimnieks nebija uzskatījis par nepieciešamu uzrakstīt savu vārdu, turklāt "kalpone" vietā bija izvēlējies daudz neitrālāko "gājēja".

Un tā mēs nonākam pie vēl vienas būtiskas kapu funkcijas: tie līdz šai baltai dienai ir nozīmīgs sociālais centrs, kur izrādīt kaimiņiem pēdējās kapakmeņu modes tendences, satikties ar citiem ļaudīm un atrādīt sen nesatiktiem radiem bērnus, mazbērnus un krustbērnus. Turklāt šī satikšanās neizbēgami būs tādā apcerīgākā un mierīgākā garastāvoklī, tāpēc tur iztrūks vai vismaz būs mazāk izteikti visādi kašķi.

Es, protams, saprotu, mums par nonākšanu kapos nav jāuztraucas, mūs visus uzkrāmēs uz serveŗiem un mēs pavadīsim tūkstošgades virtuālajās pasaulēs. Bet, ja nu tomēr līdz tiem serveŗiem nenodzīvojam — latviskā kapu kultūra tik tiešām palīdz aizmeditēt līdz tai atziņai, ka nāve ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, no kuŗas nav pārlieku jābaidās — ar viņu var tā, pa draugam.
link8 comments|post comment

Es jūtu, kas ir gaisā [Oct. 16th, 2015|10:58 am]
Labrīt, zaķīši! Studijā politinformācija ar Kautski.

Pienācis laiks tā būtiskāk parunāt par kādu starptautisko notikumu pavērsienu, kas itin kā ir gana būtisks, bet kam mūsu mediju telpā ir pievērsts pārlieku maz uzmanības. Ir gan taisnība, vidusmēra latvietim notikumi citviet rūp tikai tad, ja kaut kādas šļakatas no tiem nopil viņiem uz galvas. Bet, pirmkārt, jūs jau arī neesat vidusmēra latvieši (te tak nav Delfi), un, otrkārt, šis pasākums ir gana brangs vilnis, kas ķers arī Latviju.

Vārdu sakot, jūs taču visi zināt, ka pasaulē patlaban iet vaļā kas tāds, ko, ēēē... nu kā lai pasaka... to vēl gluži nesauc par recesiju, bet kaut kas stipri uz to pusi.

Šķiet, mēs jau iepriekš esam aplūkojuši tādu parādību kā deflācija, kas ir tad, kad patēriņa cenas nevis pieaug, bet krīt. Teorētiski par to ir jākrīt izmisumā: lietas maksā mazāk, ļaudis tērē mazāk naudas, varbūt pat atliek pirkumus cerībā, ka lietas paliks vēl lētākas, ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem krītas ieņēmumi, tādā garā. Praksē rādās, ka par to īsti izmist nevajag: mazumtirdzniecība nemaz tik traki nevārguļo, pārliecinoši lielākais kritums ir uz naftas rēķina (kas, atzīšos godīgi, vismaz man ir vislielākais beidzamo gadu pārsteigums) un to naudu, ko ļaudis ietaupa par benzīnu, viņi iztērē citur. Naftas pumpētājiem tik tiešām tagad īpaši viegli neklājas (sveiks, Putin!), bet viņi to jau sen bija pelnījuši. Savukārt mazumtirgotāji, pakalpojumu sniedzēji, patēriņa preču ražotāji — viņi šitā varētu arī dzīvot un nekas traks nebūtu.

Taču te ir viens āķis. Varbūt atceraties, ka pirms kāda laika Eiropā bija tāda kā drusciņ dižķibelīte. Viņiem gan nebija ne tuvu tik glauni kā mums, kas izskaidro to, kāpēc dižķibeles laikā ikviens, kam nebija slinkums, mālēja eksportu kā visu Latvijas problēmu risinājumu, bet nu tāpat bija ar visām lietām, kas dižķibelītei pienākas: bezdarba pieaugumu, zemākām algām, tādām lietām. Un, piebildīsim, dižķibelītes sekas nebūt nav aiz muguras. Tādēļ būtu tiešām lieliski, ja tagad Eiropā panestos tāda strauja izaugsme, kas atkal visu paceltu līdz pierastajam līmenim. Bet tā straujā izaugsme kā nenāk, tā nenāk, un ļaudis arvien skaļāk runā par to, ka šitas līmenis ir the new normal.

Nu lūk, un beidzamā laikā šitā pati ne īpaši knašā izaugsme parādās visur kur citur. Varbūt tā gaŗāmejot kaut ko dzirdējāt par Ķīnu. Jā, Ķīnai augusta beigās bija pašai sava melnā pirmdiena, un tai tagad seko visādi neiepriecinoši statistikas dati. Tas savukārt ķēdītē ved līdzi citas valstis, piemēram, Austrāliju (iedomājieties, Ķīna arī importē lietas, un daudz). Tad vēl pavisam nelaikā uzkritušas dažas citas pilnīgi negaidītas un neparedzamas likstas. Piemēram, kāpēc tiem amurikāņu nūģiem savu pārgudro degunu folksvāgenu izplūdes gāzēs vajadzēja bāzt tieši tagad? Galīgi nav tas labākais laiks. Bet nē, edz, vajadzēja. Un par bēgļiem vispār nerunāsim.

Nevar gluži teikt, ka Eiropu pārvaldošie ķirzakcilvēki kaut kā necenstos lietas labot. Piemēram, ķirzakcilvēki no Eiropas Centrālās bankas atspērušies drukā naudiņu, jo teorētiski tam vajadzētu celt inflāciju. Praksē neko neceļ, lai gan ķirzakcilvēki turpina darīt to pašu cerībā, ka nu tak šoreiz tas novedīs pie citādiem rezultātiem (lai gan taisnības labad jāpiebilst, ka viņu manevra iespējas ir diezgan ierobežotas).

Tad vēl ir tāda ļoti jautra padarīšana kā jobless recovery, bet par to man pat neērti runāt, jo tā lielā mērā nav bags, bet gan fīča, un risinājumi šitai fīčai velk uz sociālismu daudz vairāk, nekā man patīk. Varbūt citreiz.

Vārdu sakot: visur citur pasaulē kārtējo reizi sabiezē krīzes mākoņi, lai gan vispār jau viņi nekad tā īsti nav izklīduši, un nenāktos gan cerēt, ka mums ies gaŗām. Taču šoreiz īsti nevajadzētu gaidīt vēl vienu dižķibeli ar padsmit procentu IKP kritumu. Drīzāk būs kaut kas līdzīgs pagājušajai ziemai: necik īpaši traki jau nav, un dzīvot var, bet nu ak jel, tā pelēcība un slapjdraņķis tomēr tā nomāc.
link23 comments|post comment

Parunāsim vēl par emigrāciju [Oct. 8th, 2015|10:10 am]
Tātad vairāk nekā puse iepriekšējā pollā atzina, ka viņus Latvijā tur citi apsvērumi, nevis tas apšaubāmais pieņēmums, ka Latvija ir Normāla Valsts. Tad nu jautāsim tālāk: kas no visiem daudzajiem iemesliem, kas varētu pamudināt nedzīvot Latvijā, būtu tas, kas Jūs visdrīzāk varētu pārliecināt (vai jau ir pārliecinājis) še nedzīvot?

Poll #20516 Kas te nav tā?
Open to: All, results viewable to: All

Kas būtu galvenais iemesls, kas Jūs pamudinātu (vai ir pamudinājis) nedzīvot Latvijā?

View Answers

Klimats netīk
11 (14.1%)

Citur par tādu pašu darbu man maksās vairāk
8 (10.3%)

Citur ir labāka sociālās drošības sistēma un lielāki pabalsti
4 (5.1%)

Citur man ir plašākas profesionālās izaugsmes iespējas
10 (12.8%)

Citur ir mazāk krievu
3 (3.8%)

Citur ir mazāk latviešu
0 (0.0%)

Es vienkārši jūtos piederīgs citai valstij, nekā personīga
2 (2.6%)

Citur valdība nav tik stulba
6 (7.7%)

Citur cilvēki laipnāki, iecietīgāki un gaiss brīvāks
21 (26.9%)

Citur Krievija tālāk, drošāk un tā
8 (10.3%)

Citur ir skaistāka daba
4 (5.1%)

Latvija nav Normāla Valsts, bet citur tāda ir. Kā vispār var negribēt dzīvot Normālā Valstī, pizģec?!
1 (1.3%)PS Ja tā apdomā, aukstā rītā nevajadzēja kā pirmo likt opciju "Klimats netīk", bet ko nu tur vairs!
link43 comments|post comment

Zeme, kas nedzied [Oct. 7th, 2015|12:19 pm]
Kā mums paskaidroja biedrs Brigmanis, Latvija ir auksta, drūma zeme, kur neviens negrib dzīvot. Kāds ir tavs attaisnojums tam, ka tu te esi?

Poll #20514 Best enjoyed by getting the hell out of here
Open to: All, results viewable to: All

Kāpēc tu dzīvo Latvijā?

View Answers

Es esmu lohs
5 (4.6%)

Man patīk ciest
13 (12.0%)

Trūkst uzņēmības aizbraukt kur citur
16 (14.8%)

Šeit ir Vanags, man ar to pietiek
8 (7.4%)

Tā ir sūdu bedre, bet tā ir mana sūdu bedre
8 (7.4%)

Latvija nemaz nav tāda sūdu bedre, kā stāsta
47 (43.5%)

Hahāāā, es nedzīvoju Latvijā, jūs lohi un mazohisti!!!
11 (10.2%)

link23 comments|post comment

Latvijas tēla veidošana [Oct. 7th, 2015|09:22 am]
Ziniet, ir tiešām milzīgs prieks, kad es te tā, sēžot un rakstot muļķības cibā, laikpalaikam trāpu mērķī. Te darbojas tikai un vienīgi jaukais princips "If you throw enough shit at wall, something's gonna stick" — man nav nekādu īpašu pareģošanas spēju, vienkārši šad tad trāpās. Bet šis teiciens un tā latviskais ekvivalents "pat aklai vistai gadās miežu grauds" vispār ir viens no maniem dzīves likumiem.

Tā nu šorīt patrāpījās vēl viens miežu grauds. Es te agrāk stāstīju, kā bēgļus vajag biedēt ar to, cik Latvijā ir skarbi. Ieslēdzu šodien televizoru un ko es redzu?! Komjaunietis Augusts Brigmanis stāsta, kā bēgļus vajag biedēt ar to, cik Latvijā ir skarbi!!! Lūk, bēgļiem jāapzinoties, ka viņi brauc uz zemi, kur ir auksts, drūms, 70% cilvēku viņus nīst, darba nav, pabalsti niecīgi, tinieties prom.

Jā, biedr Brigmani, jā, jā un vēlreiz jā! Šāda retorika Latvijai ir vajadzīga! Atmetīsim tās muļķības par "Best enjoyed slowly", nestāstīsim pekstiņus par daiļo Vecrīgu, brīnumgardo Laimas šokolādi, miglā tīto Ķemeru tīreli un ko nu tur vēl mēs visādiem jampampiem cenšamies iesmērēt kā Īsteno Latviju. Nē, neko neizskaistināsim, teiksim, kā ir: Latvija ir tumša, drūma zeme, kur ielās siro naidīgu orku ordas un sociālās drošības sistēma drīzāk ir ļauns joks — ja tev ir darbs, valsts tevi uztvers kā slaucamu govi (un saki paldies, ka ne kā šķiras ienaidnieku, lai gan Dr. Belēviča argumentācijā šādi toņi jau ieskanas). Ja nav, tad tiš prom uz Maksimu.

Es pat domāju, ka to varētu pasludināt par dzīvesziņu, kas, cik var spriest no soctīklu un portālu komentāriem, nesniedzas daudz tālāk par "dzeŗam alu, ēdam cūkas, bučojamies tikai ar pretējā dzimuma pārstāvjiem un nīstam visus, kas kaut mazliet atšķiŗas". Un, kas ir pats jaukākais, tas tik tiešām strādā! Ļaudis tik tiešām arvien biežāk notic, ka Latvija ir paredzēta tikai un vienīgi drūmiem ļaudīm, kam visas prāta intereses var izteikt divos jautājumos: kā tikt pie Vanaga un kas pie visa vainīgs. Un tie ļaudis, kas Latvijā ir piedzimuši un nez kāpēc tā negrib — nu tad laimīgi, tinieties prom un citus tādus paņemiet.

Jo, ja paklausās, kā Latviju raksturo komjaunietis Brigmanis, kļūst skaidrs: Latvijā ir sūdi, dziļi, dziļi sūdi. Ja tu te dzīvo, tad tikai un vienīgi tāpēc, ka tev patīk sūdi. Nē nu ko, arī nācionālā identitāte, vai ne.
link30 comments|post comment

Какие люди [Oct. 6th, 2015|10:19 am]
Šī diena vēsturē izceļas ar to, ka viņā dzimuši visādi nozīmīgi ļaudis (nu, vispār visās dienās ir dzimuši visādi nozīmīgi ļaudis, bet nu!!) Tātad sveicam (dzimšanas kārtībā):

šveiciešu arhitektu Šarlu Eduāru Žanerē Grī, plašāk pazīstams kā Lekorbizjē, devis pasaulei dzīvokļus ar zemiem griestiem un apjēgu, ka cilvēkam pienākas minimālā dzīvojamā platība;

latvju grafiķi un gleznotāju Niklāvu Strunki, savulaik viens no tiem bezjēgā stilīgajiem latvju māksliniekiem, kam visi gribēja līdzināties (aizbrauciet uz Igaunijas mākslas mūzeju un apskatieties viņu divdesmito stūrīti, ietekme ir tik aizkustinoši acīmredzama);

norvēģu piedzīvojumu meklētāju Tūru Heijerdālu, kas izvirzīja visādas apšaubāmas hipotēzes un pēc tam devās neaprakstāmi lieliskās ekspedīcijās — it kā lai pierādītu savas apšaubāmās hipotēzes, bet vispār jau šķiet, ka vienkārši tāpēc, ka viņš tā varēja. Starp citu, man savulaik ir bijis tas neaprakstāmais gods šim kungam paspiest roku;

sīriešu diktātoru Hafezu al-Asadu, Bašara papucīti, kas savulaik vairāku valsts apvērsumu rezultātā kļuva par Sīrijas vadoni un sāka vest Sīriju pretī tai gaišajai un saulainajai rītdienai, kas nu ir pienākusi;

daču narkobaronu Klāsu Brēnsmā, kas sāka kā mazs narkodīlerītis, bet visnotaļ drīz jau izauga līdz overlordam, kas tirgoja Pakistānas hašišu daudzos Eiropas tirgos. Padomājiet, ja tolaik Nīderlandē būtu tikpat vaļīga attieksme pret hašišu, droši vien nebūtu pat sācis!;

un, visbeidzot, amurikāņu kinoaktrisi Elizabeti Šū, kas vienīgā no šī saraksta vēl ir ar mums un guva plašu slavu astoņdesmitajos, kad visādās filmās spēlēja galvenā varoņa love interest.

Protams, ja jums ir vēlme, varat papildināt šo sarakstu ar citiem nozīmīgiem ļaudīm, kas arī dzimuši šajā dienā :)
link18 comments|post comment

I liked it before it was cool [Oct. 5th, 2015|10:31 am]
Ziemeļvidzemes neoficiālais tūrisma veicināšanas birojs ar prieku ziņo par savu kārtējo sasniegumu: sestdienā tika sarīkots un veiksmīgi pat aizvadīts kolektīvais pārgājiens uz — nekad neuzminēsit — Sedas purvu.

Kā rādās, beidzot tiešām piepildījusies tā vaimanāšana par "pēdējo silto nedēļas nogali", jo laiks sestdien bija taisni pārdabiski jauks: gana vēss, lai nepārkarstu, bet arī gana silts, lai nenosaltu, debesis skaidras, tieši ar tik mākonīšiem, lai izskatītos glīti, bet bez jebkādiem negaisa mākoņiem un uztraukumiem par to, vai nelīs.

Sākām gana laicīgi, ap deviņiem, turklāt mēs ar Lāga Paziņu ieradāmies vēlāk par visiem. Mums ir attaisnojums: Valmiera nenoliedzami ir daudz tālāk no Sedas nekā Rīga, un mums vēl vajadzēja aiziet brokastīs ar pankūkām un kruasāniem. Tā nu aši knaši savācāmies un bridām vien iekšā.

Te uzreiz ir vietā viena ļoti svarīga piebilde par Sedas purvu. Sedas purvs gan ir nosaukts par purvu, un tur ir kaut kas ar nosaukumu "dabas taka", tomēr ne purvs, ne dabas taka nebūs šīs lietas šo vārdu vispārpieņemtajā izpratnē. Sedas purvs kopš 1954. gada ir jo cītīgi kašņāts, rokot laukā kūdru. Tas nozīmē, ka puslīdz neskarta augstā purva Sedā gandrīz vairs nav (lai gan noteikti jāpiebilst, ka dažos nomaļos un diezgan pagrūti sasniedzamos pleķos tik tiešām ir un noteikti arī būs!) Tā vietā Sedas purvs sastāv no daudziem taisnstūrainiem, sekliem un niedrēm aizaugušiem dīķiem, kam pa vidu ir vai nu ceļi, vai šaursliežu dzelzceļa uzbērumi, dažreiz ar sliedēm, dažreiz bez.

Tomēr šeit nav vietā sūroties par piesmieto Māti Zemi. Māte Zeme ir tik ļoti milzīga, ka vistrakākās mūsu izdarības viņai nav nekas daudz vairāk par nelāgiem izsitumiem (pavisam cits tēmats ir tas, vai mēs uz šīs izsitumiem klātās Mātes Zemes spējam padzīvot), un ir taisni pārsteidzoši tas, cik ātri viss atkal atkopjas. Tā nu aizaugušie dīķi izrādās izcila vieta ūdensputnu ligzdošanai, ko ūdensputni labprāt arī izmanto.

Tāpat arī dabas taka Sedā nav gluži tāda kā Ķemeŗos, kur pa laipām četrus kilometrus var iziet svilpodams. Dabas taka sastāv no jau esošajiem kūdras izvešanas ceļiem, šaursliežu dzelzceļa izbēruma un vienas samērā īsas takas, kas ir izpļauta. Nekur nav nekādu koka laipu, lai gan var iedomāties, ka šaursliežu dzelzceļa tilti ir koka laipas. Un Sedā ir jāiet. Mūsu pārgājiens gan bija nieka 20 kilometrus gaŗš, tomēr tur bez īpašām problēmām var noiet divreiz vairāk. Katrā ziņā daudz mazāk par 10 kilometriem diez vai sanāks.

Un jo bieži tā iešana ir vienkārši pa gaŗiem un samērā vienveidīgiem ceļiem. Te nebūtu jāsecina, ka Sedā nav ainavu — ir, un kā vēl. Tomēr tas nozīmē, ka starp tām ainavām ir daudz vienmuļa un arī diezgan nogurdinoša ceļa. Teiksim tā: jo lielāks ir prieks par sasniegumu, kad pēc tam nonāc līdz kādai ievērības cienīgai ainavai!

Tātad: paturot to visu prātā, pastāstīsim par burvīgo pārgājienu uz Sedu!

Sedas purvā ērti ieiet pa ceļu, uz kuŗa ir norāde "Dabas taka" — tur pa ceļam būs viens neliels apskates objektiņš, tas ir, apakšstacijas drupas, un tad pēc nelielas brišanas pa dubļiem būs pirmais nozīmīgais apskates objekts — putnu vērošanas platforma. Tā ir uzbūvēta viena visnotaļ liela dīķa krastā, un, ja paveicas, tur var redzēt kaudzēm putnu, pat neejot tālāk. Tomēr šī nebija tā diena, kad paveicās, tāpēc pēc izjūsmošanās par skatu un ieskvērošanās devāmies tālāk.

Tālāk var iet pa kūdras vešanas ceļu, kas ir plats un dubļains, bet var arī pa šaursliežu dzelzceļu. Atminoties mūsu Kunga un Pestītāja vārdus par plato ceļu, kas aiziet pazušanā, mēs aizgājām pa šaursliežu dzelzceļu. Tad tur ir jāskatās, kur nogriezties, kas gan nav īpaši grūti — jāgriežas pirmajā vietā, kur tik tiešām kaut kur var nogriezties (ja iet tālāk, tad pēc diezgan brangas iešanas beigu beigās nonāk lielā un samērā neskartā purva gabalā). Tā nu jo drīzi mēs bijām pie kūdras vērošanas torņa, kas ļoti optimistiski iecerēts kā putnu vērošanas tornis. Putnus no turienes vērot ir diezgan pagrūti, jo tornis uzbūvēts vienīgajā vietā, kur joprojām rok kūdru. Un putniem pārsvarā tomēr patīk ligzdot mierā un laimē aizaugušajos dīķos — vēl jo vairāk tāpēc, ka to Sedā netrūkst, — nevis uz kūdras kalniem vai traktoru kāpurķēdēm. Tomēr no turienes paveŗas plašs skats uz apkārtni, un vismaz man pārgājienos tā ir iecienītākā pusdienu vieta. Ceļabiedri gan to nopēla kā pārāk vējainu un sasēdās uz sliedēm pie torņa. Nu neko, arī tā var.

Pēc jautras iestiprināšanās ar jaunu sparu devāmies tālāk uz nākamo apskates objektu — tehnikas novietni, kam blakus ir tāda paliela sarga būda, kas vienlaikus ir kas aptuveni līdzīgs vadības centram (turpat netālu ir sūkņu stacija, ko arī vajag pieskatīt). Tehnikas novietnē mētājas traktori, kūdras ecētāji un vēl visāda roida, kas tomēr, kā rādās, laika gaitā gājusi mazumā, agrāk bija vairāk (neievēroju, vai tur vairs bija vagoniņi uz kāpurķēdēm vai nē). Tāpat tur ir degvielas uzpildes stacija tieši purva vidū un sargsuns, kas mūs pārlieku ātri aiztrieca prom.

Ejot tālāk, var iziet otrā pusē vienīgajam aktīvajam kūdras rakšanas laukam, kur atkal sākas sliežu loks. Tur ir tuvāk Jērcēniem, nekā Sedai, bet nevajadzētu neko sadomāties: tuvāk tur ir tikai ziemā, kad var staigāt pa aizsalušajiem dīķiem. Ja jāiet pa sauszemi, sanāk mest tādus lokus, ka vienkāršāk būs aiziet atpakaļ uz Sedu.

Par laimi, atpakaļceļš it nebūt nav bez tīkamiem pārsteigumiem. Ja nenogriežas uz dabas takas izpļauto gabalu un turpina iet pa sliedēm, drīz nonāk pie savulaik no sliedēm noskrējušiem kūdras vagoniem, kas turpat arī mētājas (brīnišķīga iespēja fotografēšanai!) Un tieši pretī ir gana ērta pieeja pie jo plaša dīķa (tādu gan Sedā ir diezgan daudz, jāpiebilst), kur tad arī mēs sastapām veselu strēķi putnu.

Putniem, gluži kā cilvēkiem, pirms izlidošanas tīk mazliet pariņķot apkārt, sasaukties un iečekoties lidojumam, un to tad viņi arī tur darīja. Un putnu starptautiskās lidostas nebūt nav mazāk iespaidīgas par cilvēku versijām: katrā ziņā patrāpīties tur tad, kad satiksme ir tiešām dzīva, ir neaizmirstams skats. Putnu bari riņķo, sasaucas, stājas kāšos un, kad viens kāsis sastādīts, virzās uz izlidošanu — skaties un brīnies par tādām pūļa organizācijas prasmēm, līdz kuŗām cilvēkiem ar viņu sastrēgumiem un rindām vēl augt un augt.

Lielā mērā tas bija pasākuma augstākais punkts, jo ir gan grūti iedomāties daudzas lietas, kas oktobŗa sākumā var notikt purva vidū un pārspēt šo skatu. Tomēr atpakaļceļā sanāca pārvarēt nelielu šķēršļu joslu (nekā tāda, lai tas jūs nebaida) un pat apskatīt mazu gabaliņu purva. Nevis seklu dīķu, bet purva, ar visām sūnām, ķērpjiem un tievajām priedītēm.

Pielauzt ļaudis aizbraukt līdz Jērcēnu puses tornim vairs nesanāca, par ko drusciņ žēl, jo Jērcēnu puses tornis nenoliedzami ir ar skaistāku skatu. Toties Kaņepu di(d)žozols visiem patika, un ir jau arī brangs skats: vismaz 450 gadus vecs, tiešām dižs un, lai gan savulaik zibens sperts (un tādēļ ar lielu dobumu vidū, kuŗā var ērti ielīst vairāki cilvēki), tomēr zaļo visnotaļ pārliecinoši un nebūt netaisās nokalst.

Vārdu sakot — Zelta rudens Siguldā ir pārvērtēts. Aizbrauciet tālāk līdz Valmierai, Strenčiem un Sedai, būs ne mazāk skaisti, lai gan citādi. Tagad ir īstais laiks, kamēr putni lido prom. Diemžēl tur nav pieejamas īpaši detalizētas kartes, pat Google Maps laikmetā nē. Tomēr Here karte ir jūtami labāka un pat ļauj puslīdz orientēties. Un, ja drusciņ pameklēsities Gūglē, noteikti spēsit atrast pietiekami daudz, lai tiktu Sedas purvā iekšā un arī ārā.
link11 comments|post comment

Купи-продай [Oct. 1st, 2015|03:39 pm]
Mums te Kustībā panesās jautra diskusija par dvēseles daļu pārdošanu par lašmaizītēm (izrādās, ļaudis gatavi pārdot sesto daļu dvēseles par lašmaizītēm). Tā nu man ienāca prātā: vai jūs būtu ar mieru pārdot savu dvēseli? Tā, ka parakstāt līgumu, "Es, tāds un tāds, pārdodu savu dvēseli tam un tam un atsakos uz jebkādām tiesībām uz to", nu, kaut kas tamlīdzīgs, tas vēl jāsastāda. Bet nu doma tāda, ka pārdodat dvēseli, piemēram, man. Man pašam nevajag, bet es esmu dzirdējis, ka dažas pārdabiskas būtnes viņas labprāt uzpērk un dod visādus labumus. Bet vai nu vienas nieka dvēsles dēļ vien sazināsies ar pārdabiskām būtnēm, vai ne, viņas ir aizņemtas, tik daudz laulību jāsagrauj, tik daudzi ļaudis jāmudina nodarboties ar viendzimuma seksu. Tad nu es domāju, ka vairumtirdzniecībā varētu dabūt labāku cenu. Tātad: kā ir -- jūs pārdotu savu dvēseli?

Poll #20507 Pleased to meet you, hope you guess my name
Open to: All, results viewable to: All

Jūs pārdotu savu dvēseli?

View Answers


9 (23.1%)


30 (76.9%)

Jā, bet ne tev
0 (0.0%)

Un par cik (atzīmējiet zemāko, ar ko būtu mierā)

View Answers

0,01-10,00 EUR
0 (0.0%)

10-100 EUR
0 (0.0%)

100-1000 EUR
1 (5.9%)

Gaziļjons naudiņu
4 (23.5%)

Veiksme mīlā
1 (5.9%)

Neticami veiksmīga karjera
2 (11.8%)

Lašmaizītes
1 (5.9%)

Virskundzība pār visu Saules sistēmu
1 (5.9%)

Kas cits (komentāros)
7 (41.2%)

link29 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]