MaKo
Atvaļinājums cauri 
27.-Jul-2009 07:36 am
Uz darbu...
Vēl 10 dienas gan no valsts pienākas (paternitātes atvaļinājums), bet tas vēl jānoformē.
Comments 
27.-Jul-2009 09:21 am
"Desmit paternitātes dienas"
This page was loaded Mar 31. 2023, 6:19 pm GMT.