gargantijs [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 16th, 2018|10:49 am]
nahuj es pēdējos gadus sapņoju tikai par čurāšanu
linkpost comment

[Mar. 10th, 2018|04:57 am]
bet vispār jau bezmiegs man ir bijis jau sen, sen. tā laikam ir neidzēšama daļa no manis paša
linkpost comment

[Mar. 1st, 2018|07:07 pm]
nezin kāpēc pēdējā laikā tīri labi patīk izskatīties pēc alkoholiķa
linkpost comment

[Mar. 1st, 2018|07:06 pm]
manas smadzenes šobrīd nodarbojas ar vārda "Ķēstutis Kemzūra" fonētiskās burvības apceri
linkpost comment

[Feb. 21st, 2018|07:14 am]
dažreiz domāju par jēzu
linkpost comment

[Feb. 19th, 2018|09:26 pm]
pēdējos divos mēnešos sanācis nejauši satikties ar diviem cilvēkiem, kuriem arī vienam no vecākiem ir šizene.
linkpost comment

[Jan. 21st, 2018|11:31 pm]
tu knapi turies kopā, bet spēj tomēr izbaudīt to, ka, lūk, tu plūsti uz priekšu laika upē.

jel poētismi, bla
linkpost comment

[Jan. 10th, 2018|03:56 pm]
kad sāc sapņos redzēt nekad neredzētus un sen mirušus radus, tad tu sāc brīnīties, vai mātes šīze tevī lēnām uzplaukst, vai arī esi pavadījis savos laukos pārāk daudz laika. laikam jau es šeit esmu pārāk ilgi. sāks vēl rādīties spoki un tā tālāk
linkpost comment

[Jan. 5th, 2018|06:50 pm]
pirms piecsimts vai cik tur gadiem vienuziem latvijā bija tik auksti, ka no kokiem krita beigti putni
linkpost comment

[Jan. 5th, 2018|06:48 pm]
es šodien ienācu mājā un mamma bija sacepusi reņģes. visi trīs stāvi oda pēc zivīm. tā bija kaut kāda laika mašīna uz pagātni, kādus 22 gadus atpakaļ, limbažos. es neatceros neko citu, es atceros tikai smaržu. un pat tās varētu būt iedomas un māņi.
linkpost comment

[Dec. 28th, 2017|12:26 am]
izdomāju, ka šī būs vieta, kur es mēģināšu īpaši neko no sevis netēlot. varbūt sanāks
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]