gargantijs - In the Bleak Midwinter [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

In the Bleak Midwinter [Jan. 12th, 2021|04:21 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
ak vai, vēl viena dziļa ziema, kuras vidū izrādās, ka man nav ne jausmas, ko es tālāk darīšu, ko es daru vispār, un kā es nonācu līdz šādam brīdim.


laikam jāiet atkal daudz staigāt, klausoties kā raudošās mātes skan koku galotnēs.
linkpost comment