(ai-ai-ai) ([info]grells) rakstīja,
@ 2018-05-16 00:38:00

Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
vakara dziesma
Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός,
οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν,
ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν.
Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις,
Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Све́те ти́хий Святы́я сла́вы, безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го Блаже́ннаго, Iису́се Христе́: прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й: те́мже мир тя сла́вит.

Maigā gaisma no nemirstīgā Tēva, debešķīgā
svētā, laimīgā [Tēva] Svētās slavas, Jēzu Kristu,
atnākuši uz saules rietu, ieraudzījuši vakara gaismu,
mēs apdziedam Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, Dievu.
Tu esi cienīgs jebkuŗā laikā tikt apdziedāts dievbijīgās balsīs,
Dieva Dēls dzīvību iedevušais; par to pasaule tevi slavina.


(Ierakstīt jaunu komentāru)


[info]hauf_milk
2018-05-16 05:27 (saite)
+

(Atbildēt uz šo)


Neesi iežurnalējies. Iežurnalēties?