Canary in the Coal Mine

Wednesday, February 26, 2020

7:10PM

https://commoncog.com/blog/to-get-good-go-after-the-metagame/

(comment on this)

Tuesday, February 25, 2020

6:58PM - Elagu Eesti!

(1 comment | comment on this)

9:21AM

https://nra.lv/latvija/politika/102815-diplomats-kolonisti-ir-kolonisti-lai-kura-paaudze-vini-seit-dzivotu.htm

(10 comments | comment on this)

Friday, February 21, 2020

9:26AM

In the next few decades Bulgaria will lose about 39% of its population, followed by Romania with 30% and Poland with 15%.

While the West compensates for at least some of the lack of work force with immigration, and for example Poland receives many Ukrainians, small countries in the East have a problem. Here, ethno-nationalism prevails and the fear of the vanishing of the nation is strong. For those for whom 1989 also marked the formation of an ethnically homogenous state, immigrants from out of Europe are not an option.

https://voxeurop.eu/en/2020/eastern-exodus-5124352

(comment on this)

Thursday, February 20, 2020

10:22PM

The following are the 3 most popular U.S. states Sviesta Ciba is used in:

Alabama - 99
California - 11
New York - 9

(1 comment | comment on this)

Wednesday, February 19, 2020

10:01PM - Ko vērta ir Oxbridge izglītība mūsdienās?

Classics Faculty Proposes Removal Of Homer And Virgil From Mods Syllabus. {The proposal} would mean that firstly, Oxford would be producing Classicists who have never read Homer and never read Virgil, who are the central authors of the Classical tradition and most of Classical literature

https://www.oxfordstudent.com/2020/02/17/94749/

(3 comments | comment on this)

3:53PM - Nav priecīgi

(5 comments | comment on this)

Tuesday, February 18, 2020

3:39AM - Kiyosaki

https://youtu.be/iGh_zhbuJCA

(comment on this)

Monday, February 17, 2020

4:59PM - How Finland Survived The iPhone

https://www.youtube.com/watch?v=s1bHiSnuNaI

(comment on this)

Saturday, February 15, 2020

10:52PM - Sabats uz mūžu

[info]dienasgramata nesen minēja, ka atzīmē savdabīgu gadadienu—"gads bez darba". Kā var noprast, tas patiesībā nebija gluži brīvprātīgi, tāpēc novēlu pavisam drīz atrast piemērotu nākamo darba vietu! Par to pašu runājot—vērtīgi atzīmēt, ka daudziem "gads bez darba" drīzāk skan kā nerealizēts sapnis. Izplatīta sapņa versija skan ambiciozāk: "labi būtu, ja vairs nekad nebūtu jāstrādā!". Tādai domai—izteiktai skaļi vai tikai pie sevis—sekos atcirtiens: "beidz sapņot!". To arī iztirzāsim šajā ierakstā.

Sapni var pārvērst par sasniedzamu—un galvenais—izmērāmu mērķi. Pietieks ar pamatskolas aritmētiku. Skolā pratām risināt teksta uzdevumus, bet sapņu kalibrēšanai to izmantojam reti. Tam nav īsta attaisnojuma, tāpēc sāksim ar atbildi uz vienkāršu jautājumu: "Cik gadus varu atļauties nestrādāt?".

Pavisam vienkārši—saskaitot brīvos naudas līdzekļus, aptuveni prognozējot gada ienākumus no vērtspapīriem, nekustamo īpašumu izīrēšanas, autortiesību vai patentu atlīdzībām, dārgmetāla krājumu realizēšanas u.c., iegūstam skaitli, kas atbilst mūsu neto vērtībai (net worth). Viss mūsu saskaitītais atbilst pasīvo ienākumu kategorijai—tas nav maizes darbs, kur samaksa ir par nostrādāto laiku. Visu uzkrāto vērtību spēsim tirgū iemainīt, tā nodrošinot pamatvajadzības iztikai (īre, nodokļi, pārtika utml.). Formula ir vienkārša:

Neto vērtība ÷ Ikgadējā pamatvajadzību izmaksu summa = No algota darba brīvais laiks

Lai tas nebūtu tik abstrakti, iedomāsimies Ilzi, kura apzinīgi strādā par programmētāju. Vidējā nozares alga, pēc dažām aplēsēm, 2019. gadā Latvijā pārsniedz €2,000 mēnesī. Nedaudz vienkāršojot, pieņemsim, ka Ilzes darba stāžs ir 10 gadi, bet atalgojums—€30,000 neto, jeb €2,500 mēnesī. Par spīti salīdzinoši lielajai algai, Ilze turpina dzīvot kā studente—gadā tērējot vien €10,000. Tātad, katru gadu Ilze spēj iekrāt €20,000.

Ar 10 gadu stāžu, Ilzes iekrājumu summa būtu €20,000 × 10 = €200,000. Faktiski, ieguldījumu vērtība būtu augstāka, bet mēs neskaitīsim kapitāla pieaugumu, lai lieki nesarežģītu rēķinus. Tomēr godīgi arī pieņemt, ka karjeras sākumā atalgojums ir mazāks. Pieņemsim, ka tāpēc tīrie iekrājumi ir tikai €150,000. Cik ilgs var būt Ilzes bezalgas atvaļinājums? Izmantojot iepriekš minēto formulu: €150,000 (ietaupījumi) ÷ €10,000 (izdevumi) = 15 gadi. No vieniem pašiem ietaupījumiem vien, Ilze var iztikt 15 gadus. Pie nosacījuma, ka Ilze naudu ir ieguldījusi aktīvos, kas vidēji ienes 7% gadā—tas ir visai konservatīvs pieņēmums—cauri visām lielajām depresijām, recesijām, tirgus bumiem un burbuļiem. Neieguldītu naudu lēnām apēdīs inflācija.

Izmantojot citu formulu, uzzināsim krātspēju: Uzkrājumi gadā ÷ Ienākumi = Krātspējas procents. Attiecinot to uz Ilzes piemēru: (€20,000 ÷ €30,000) × 100 ≈ 66%. Citiem vārdiem, Ilze spēj neiztērēt 66% no ienākumiem. Zinot krātspēju, varam noteikt, cik ilgi jāturpina strādāt algotu darbu. Kad sakrātā un ieguldītā summa spēs nodrošināt pamatvajadzības, algotu darbu var arī neturpināt.

Ilzes gadījumā, pateicoties augstajam krātspējas procentam, šis stāvoklis būs sasniegts pēc nedaudz vairāk kā 14 gadu darba. Tātad, var teikt, ka pateicoties savai apzinībai, neatlaidībai un krātspējai, Ilze varēs labprātīgi pārtraukt darba attiecības uz mūžu jau pēc apmēram 4,4 gadiem.

Pieņemot, ka Ilze darba gaitas sāka 23 gadu vecumā, finansiālu neatkarību viņa sasniegs ≈ 36 gadu vecumā. Trīsdesmit gadus agrāk kā ierasts, ar kopējo darba stāžu, kas tikai nedaudz pārsniedz 14 gadus—no sākuma līdz beigām. Protams, jābūt drošiem, ka izdevumu ailīte paliks stabila—labāk būtu iekrāt arī rezervei un nebaltai dienai, tomēr kopumā aritmētika nemelo:Finansiālās neatkarības formulu var izteikt un vienkāršot arī šādi: Ikgadējā pamatvajadzību izmaksu summa × 25 = Nepieciešamais ieguldījumu apjoms. Skaitlis 25 ir konstante, kas atvasināta no t.s. "4% likuma". Turpinot izmantot Ilzes piemēru: €10,000 (gada izmaksas) × 25 = €250,000 (nepieciešamā ieguldījumu summa). Citiem vārdiem, Ilzes maģiskais finansiālās neatkarības skaitlis jeb "the position of Fuck You" ir vienāds ar €250,000. Tās ir tīrās izmaksas, bet jāpieskaita arī kapitāla pieauguma nodokli, kas šobrīd ir 20%. Ir paredzēti arī zināmi atvieglojumi, bet šis ieraksts nav par nodokļu optimizāciju—vienkāršības labad pieņemsim, ka tas padārdzina izmaksas un Ilzei pavisam jāsakrāj tieši €300,000. Iztrūkst vien puse no nepieciešamās summas—€150,000 Ilzei jau ir ķešā. Tas faktiski neizmaina Ilzes laika skalu—līdz neatkarībai paliek aptuveni 4,4 gadi:Šādi var rēķināt arī no otras puses—cik dienas, mēnēšus vai gadus no atalgota darba stāža var nogriezt, ja proporcionāli samazina izdevumus. Katrs vienmēr ir izvēles priekšā—cik un ko atļauties patērēt—samērojot to ar savu vēlmi turpināt strādāt algotu darbu. No otras monētas puses—iespējams arī rēķināt kā plānotais algas pieaugums samazinās nepieciešamo laika sprīdi līdz finansiālajai neatkarībai. Nosacītais mērķis ir sasniegts, kad dzīves izdevumi ir pilnībā nosegti ar ienākumiem no ieguldījumiem. Ilustrācijai par izmaksām:Anglosakšu valstīs, ņemot šādu aritmētiku par pamatu, izveidojusies kustība, kuru dēvē par "FIRE (Financial Independence, Retire Early)" — Finansiāla Neatkarība, Priekšlaicīga Pensija. Šādas atziņas, protams, sastopamas jau krietni agrāk, vairākos atveidos. Arī šoreiz igauņi ir aizsteigušies priekšā—viņu grupā ar nosaukumu "finansiāli svabadi" šobrīd ir vairāk kā 23 tūkstoši dalībnieku, kas ir visai iespaidīgs rādītājs. Cik man zināms, tā ir lielākā per capita grupa Eiropā.

(34 comments | comment on this)

6:25PM - Displaced Persons

http://www.archiv.org.lv/baltic_dp_germany/lv/VTS_01_1_6_x264.mp4

(comment on this)

Friday, February 14, 2020

5:43PM - Riska grupa

https://mobile.twitter.com/TV3zinas/status/1228310108855316480

(19 comments | comment on this)

Thursday, February 13, 2020

11:32PM - Latvieši — izredzētā tauta

(2 comments | comment on this)

Tuesday, February 11, 2020

10:26PM - The World According to Thiel

https://www.youtube.com/watch?v=IXG2F0a6I28

(2 comments | comment on this)

Tuesday, February 4, 2020

2:09PM - Go Nuclear

https://www.spiegel.de/international/europe/james-lovelock-i-would-not-waste-my-fortune-on-colonizing-mars-a-322a80e0-f768-45f5-b426-f8f32e6e9002

(1 comment | comment on this)

Monday, February 3, 2020

10:01PM - Sir Roger Scruton: How to Be a Conservative

https://www.youtube.com/watch?v=1eD9RDTl6tM

(3 comments | comment on this)

Sunday, February 2, 2020

7:39PM

https://twitter.com/SimonJackman/status/1203872482291113985

"One of the most important contributions of John Sullivan, James Piereson, and George Marcus’s (1982) research on political tolerance was the demonstration that intolerance can be ideologically symmetrical: when liberals are confronted with a group they strongly dislike they will often deny that group fundamental rights to freedom of expression just as conservatives would for groups they dislike. Their methodological innovation — the least-liked group method — and the analyses using it helped to remedy the long-standing belief that intolerance is found largely on the political right that emerged from studies that used exclusively left-wing target groups."

"In a first major comparative study, Schwartz (1992) had respondents rate 56 values including ones measuring social conformity (obedient, self-discipline, politeness, and honoring parents and elders) and self-direction (creativity, freedom, choosing own goals, curious, and independent) in forty samples drawn from twenty countries. Analyzing two-dimensional configurations of the 56 values, he found that the conformity and self-direction values formed distinct clusters virtually everywhere. [..] Rating one of these sets of values very highly is consistently related to much lower ratings of the set of values."

"[..] It would be easy to conclude from this discussion that there should be a simple, unconditional relationship between authoritarianism and intolerance. However, the relationship is more complex: The willingness of people to limit political freedom should depend on how they respond to threats to their values. As Sullivan, Piereson, and Marcus clearly demonstrated, people on the right and left can become intolerant when confronted with personally objectionable groups."

http://stanleyfeldman.site44.com/Feldman_Authoritarianism,%20Threat,%20and%20Intolerance.pdf

(2 comments | comment on this)

Wednesday, January 29, 2020

10:45AM - Stulbā lauku seja ieiet LibGen, nē, Amazon

Paldies [info]krishjaanis2 par vērtīgu bibliogrāfisku norādi uz Oksfordas un Kalifornijas U. prof. Lešeku Kolakovski, kurš savu politisko uzskatu dēļ 1968.gadā pameta sociālistisko Polijas Tautas Republiku. Patiesi, viņa darbs trīs sējumos "Main Currents of Marxism: Its Origins, Growth and Dissolution" atkal izrādījies aktuāls. Tvenam taisnība: vēsture rīmējas. Par to izteicies arī pats Kolakovskis esejā "Kam vajadzīga pagātne": "Ir dažas banālas patiesības, kuras ir ērti aizmirst, taču, to darot, mēs galu galā iznīcinām kultūru, kas mūs ir veidojusi, tātad iznīcinām paši sevi."

(5 comments | comment on this)

Tuesday, January 28, 2020

11:02AM

Nopietni atsaukties uz striktu "labējo" un "kreiso" nošķīrumu var tikai neizglītots vientiesis, kas nav iepazinies ar soc. zinātņu "lielo datu" pielietošanu psihometriskajā vēlētāju profilēšanā:

"People who “liked” Battlestar Galactica were likely to be introverts, for example, while people who “liked” Lady Gaga were likely to be extroverts. Kosinski and his Cambridge colleague, David Stillwell, were able to correlate “likes” with other basic personality traits: openness, conscientiousness, agreeableness, and neuroticism. Armed with only 10 “likes,” they could evaluate a person’s traits more accurately than that person’s coworkers. With 70 “likes,” they could do better than a person’s close friends."

Avots: https://www.gsb.stanford.edu/insights/science-behind-cambridge-analytica-does-psychological-profiling-work

Kā saka, the proof is in the pudding—ja varētu izmantot "kreiso un labējo" modeli, tad to arī izmantotu cīnoties par ietekmi (uzvarai vēlēšanās), kur uz spēles likti miljardi. Ko tas pasaka par šādu nošķīrumu, ja uzvarai vēlēšanās to neizmanto? Retorisks jautājums. Visu nevar nonivelēt līdz "left vs. right" vai "open–closed political spectrum". Cilvēki ir sarežģītāki, kā jums labpatiktos uzskatīt:

"Inside the Voter’s Mind: The Effect of Psychometric Microtargeting on Feelings Toward and Propensity to Vote for a Candidate"

https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/download/9605/2742
(4 comments | comment on this)

Wednesday, January 22, 2020

7:39PM

[I]n the 1960s [this] was known in the West as the Brezhnev Doctrine. A month after the Prague Spring was crushed, the Soviet ideologue, Sergei Kovalev, wrote an article in Pravda which defended the use of force against progressive socialist movements willing to deviate from the Leninist-Marxist line:

“Without question, the peoples of the socialist countries and the Communist parties have and must have freedom to determine their own countries' paths of development. Any decision they make, however, must not be inimical either to socialism in their own countries or to the fundamental interests of other socialist countries.... The sovereignty of individual socialist countries cannot be set against the interests of world socialism and the world revolutionary movement. . . . Each Communist party is free to apply the basic principles of Marxism-Leninism and socialism in its own country, but it is not free to deviate from these principles.... The weakening of any of the links in the world system of socialism directly affects all the socialist countries, and they cannot look indifferently upon this.”

Brezhnev later reaffirmed these views adding that,“when internal and external forces hostile to socialism are threatening to turn a socialist country back to capitalism, this becomes a common problem and a concern of all socialist countries.” This paradigm was later used to justify Soviet troop deployments into Afghanistan in 1989.

(comment on this)

7:10PM - When Russia Goes to War: Motives, Means and Indicators

This analysis will consider these questions as they relate to Russia’s immediate neighborhood, also known as the ‘near abroad’, and in particular to the three Baltic states of Estonia, Latvia and Lithuania. Russian interests in the near abroad are clearly visible; here Moscow has already twice deployed troops to pursue these interests in clear contravention of international law.

More recently,Russia’s military doctrine has clearly stated that Moscow reserves the right to use its armed forces to “protect the interests of the Russian Federation and its citizens,” as well as,“to protect citizens of the Russian Federation abroad from armed attack on them. This narrative has been advanced in particular since 2008 and will likely continue to be used by Russia to justify its military operations abroad. Interestingly, TASS used a similar argument in September 1939 to explain and justify the entry of Soviet troops into Poland. The TASS release was explicit in saying that the Soviet troop deployments were intended to protect Belarusians and Ukrainians from the “horrors of war.” In 1939, it had long been recognized that the Soviet Union was trying to export communist values to the rest of Europe and then the world.

There is no communism today and Russia has lost its military and political influence in almost all of the former Warsaw Pact countries. Yet it still claims ‘privileged status’ in the post-Soviet space and will continue to leverage its position in the near abroad through economic, political, and military means, including armed invasion.

Russian belligerence is thus not driven by a desire to become an empire once again, but by an attempt to rebuild fragments of the imperial privileges that the Soviet Union once possessed—to reclaim the status, and influence that would allow Russia to again play a dominant role in the region and beyond.

Asharp deterioration of relations within the Euro-Atlantic community, one which would seriously call into question the NATO’s collective defence mechanism,is one of only a few scenarios that could plausibly encourage Russia to contemplate military options against the three states. On the other hand, the large Russian diaspora living in these countries makes them targets for Russian propaganda, especially amongst those citizens who may be sympathetic to the Russian cause and tempted by the Russian view of the world. Russia will thus attempt to use active measures to infiltrate and influence decision-making processes in the Baltic states.... tālāk ... )

(comment on this)

6:32PM - R.I.P. Vladimir Bukovsky (1942-2019)

https://youtu.be/D-M31lvddB0?t=17

(comment on this)

7:56AM

During the presidency of Viktor Yanukovych, Russia’s FSB was permitted to infiltrate the SBU, and Yanukovych was instructed to curtail Ukrainian counter-espionage activities targeting Russian recruitment in Crimea and Eastern Ukraine. The coup de grâce was administered when Yanukovych fled Kyiv in February 2014: the SBU’s headquarters were ransacked, data on over 22,000 agents and informants were stolen, and every hard drive and flash drive in the building was destroyed. The former SBU Head and his entourage soon surfaced in Moscow. His successor, Valentyn Nalyvaichenko, concluded that Ukraine had lost “everything that forms a basis for a professional intelligence service.”

The Ukrainian case shows the importance Moscow assigns to preventing the emergence of serious counter-intelligence efforts in neighboring states. The same is true in Georgia: when the Georgian government arrested four Russian operatives of Russian military intelligence in 2006, Moscow was so upset at this affirmation of Georgian sovereignty that it curtailed all air, rail, road, and postal links to the country and began harassing Georgian immigrants in Russia.

https://thediplomat.com/2020/01/security-services-moscows-fifth-column-across-eurasia/

(comment on this)

Tuesday, January 21, 2020

6:01PM

http://figures-of-speech.com/2019/04/swiss-independence.htm

(3 comments | comment on this)

5:19PM - Solidarity

http://figures-of-speech.com/2019/08/solidarity.htm

(comment on this)

12:04PM - R.I.P. Roger Scruton (1944-2020)

Leftwing people find it very hard to get on with rightwing people, because they believe that they are evil. Whereas I have no problem getting on with leftwing people, because I simply believe that they are mistaken.
— Roger Scruton

(22 comments | comment on this)

11:53AM - Atbild stulbā lauku seja

http://klab.lv/users/artis/1465967.html?thread=2821743#t2821743

(comment on this)

Monday, January 20, 2020

6:01PM - Uzmanību! Attēlā redzams feodālis!

https://youtu.be/ppNyKXHiJc8

(9 comments | comment on this)

4:48PM - Idle hands are the devil's workshop

Pārpublicēšu arī šeit, jo šķiet saistoši:

http://klab.lv/users/indulgence/835925.html

1890. gada 16. martā Vācijas impērijas kanclers Otto fon Bismarks rakstīja ķeizaram Vilhelmam:

"Sekas ir izglītības iestāžu pārpilnība un izglītota proletariāta izaudzināšana, kas ir bīstami valstij. [..] [I]izvirza sev nesasniedzamus mērķus, kas galu galā viņos rada neapmierinātību ar dzīvi. Ar katru gadu pieaug tādu ļaužu skaits, kuri, pateicoties iegūtajai izglītībai, pretendē uz tādu dzīves līmeni, kādu nespēj sev nodrošināt. Tā pie mums rodas tie paši apstākļi, kas Krievijā kalpo par augsni tur plaukstošajam nihilismam.

[..] Strauji pieaug to skaits, kuri iznāk no skolas ar pārliecību, ka ir pārāk labi tam darbam, ko dara to tēvi, jo esot augstāk izglītoti. It īpaši tas attiecās uz talantīgākajiem, kuriem skolā mācībās labi veicies, kurus visbiežāk skar vēlme izrauties no tās dzīves, kuru dzīvo viņu vecāki. Neveiksmes gadījumā viņi papildina mūždien neapmierināto rindas. Redzam, ka jau šobrīd laukos ir pārāk daudz tādu, kas nevēlas vis strādāt, bet gan vēlas izrīkot citus, un pārāk maz tādu, kas prot un ir gatavi strādāt."

(36 comments | comment on this)

4:16PM

Runājot par kapitālisma kritiku. Vakar noskatījos filmu "Dark Waters" (Netflix, 2019). Lieliski. Labi parāda to, kāpēc kapitālisms ir visādi jāregulē, jo bez regulācijas ir labi zināmās blaknes—tragedy of the commons, the problem of negative externalities, principal–agent problem, regulatory capture etc.

(11 comments | comment on this)

3:21PM

[info]slikts:

vēl viens ASV nedomāšanas kultūras eksports uz šo valsti ir Makartisms jeb marksistu raganu medības. kreisās politikas autoritārais spārns nav izdomājums, bet tas ir margināls un neattaisno, ka marksisms plašās aprindās ir politisks lamuvārds un sinonīms staļinismam un autoritārismam. antikomunisti pamatā ir analfabētiski āksti.

"Šī valsts" nav tikai abstrakcija. Tā ir Latvija. Valsts, kas saņēmusi neizmērojamu belzienu tieši no Marksistu-Ļeņinistu rokām. Tieši Marksisti-Ļeņinisti uzsāka desmitgades ilgu teroru, pirmo zalvi atklājot jau 1940. gadā, ar marksistu kaujinieku (NKVD) inscenēto Masļenku robežincidentu, kur nakts melnumā nošāva mūsu robežsargus. Tam sekoja represijas: izsūtīja veselas dzimtas, apkāva mūsu vectēvus un inteliģenci, izpostīja iekoptās saimniecības, brutāli iznīcināja meža brāļus un jebkādu pretestību. Tieši Marksisti-Ļeņinisti komandēja NKVD nagu maucējus pret tiem, kas "neticēja" Marksismam-Ļeņinismam. Tieši Marksisti-Ļeņinisti iespundēja latviešus aiz lielā dzelzs priekškara.

Vai tā ir "nedomāšana" no mūsu puses—izturēties piesardzīgi pret marksismu? Lai tā būtu. Tu esi brīvs tā uzskatīt, bet nebrīnies, ka marksisms Latvijā neiedveš tūlītēju uzticību. Tu aplami apgalvo, ka to vajadzēja "importēt no ASV". Nē, tā ir mūsu tautas pieredze un kolektīvā atmiņa. Ja vēlies reabilitēt marksismu, rēķinies ar lielu skepsi. Tas ir tavs pienākums—paskaidrot, kā tieši marksisms kā leģitīma kapitālisma kritika atšķiras no Marksisma-Ļeņinisma. Tikai atceries, ka vecākā paaudze par marksismu zina pietiekoši daudz—kā nekā, Marksisms-Ļeņinisms bija "obligātā viela" vai ikkatrā mācību iestādē.

Tava poza un runas par "importu" vairāk liecina par atrautību no realitātes, par tejienes vēsturiskā konteksta ignorēšanu vai apzinātu noraidīšanu. Tu nedzīvo mucā un neesi pa spundi barots. Kāds ir tavs attaisnojums—uzdoties par tādu ākstu?

(21 comments | comment on this)

Sunday, January 19, 2020

5:33PM

Tu esi atsvešināts. Nopērc mežu.

(42 comments | comment on this)

Saturday, January 11, 2020

2:53PM

I received representatives from the Trilateral Commission. After one of the conversations, Giscard d’Estaing, who was the speaker, addressed me and said in a very meaningful way: “Be ready to deal with a united federal state of Western Europe.” By saying that, I think, he meant that when European integration reaches a qualitatively new level in 1992 it will be accompanied by a deep reorganization of political structures that will reach the federal level as well.

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%2010.pdf

(comment on this)

Saturday, December 21, 2019

2:28AM - Bet kas ir viņa handleris? Juris?

https://mobile.twitter.com/akirstei/status/1208128041844654080

(3 comments | comment on this)

Friday, December 13, 2019

5:36PM - Labākais YouTube kanāls 2019

https://youtu.be/GSBh77bjz_Q

(comment on this)

Monday, December 9, 2019

7:46PM - Lembergs

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm849

(2 comments | comment on this)

12:54AM - Log drive

https://youtu.be/7AheBqBk0iQ

(1 comment | comment on this)

Wednesday, December 4, 2019

11:54PM - Sakarā ar Cibas nesenajiem gāganu kariem

A. Slucis uzskata, ka Latvijā nepieciešama atomstacija, lai valsts nebūtu atkarīga no Krievijas energopiegādēm. Vēl viņš domā, ka jāizveido 100 000 vīru liela zemessardze un sešu mēnešu obligātais karadienests, jāpaaugstina valsts valodas kontrolējošo iestāžu aktivitāšu līmenis, pieņemot darbā 1000 valodas inspektorus, un jāveicina krievu repatriācija.

Pēdējais ieteikums nav nekāds ultranacionālista murgojums: 2006. gadā Vladimirs Putins, toreizējais Krievijas prezidents, jau aicināja savus tautiešus atgriezties etniskajā dzimtenē, savukārt šogad Krievijas Reģionālās attīstības ministrija jau ieguldījusi aptuveni vienu miljonu latu īpašā programmā, kas izveidota konkrētam mērķim – krievu repatriācijai. Un jāatgādina demagogiem, ka še nav runa par "deportācijām", ko saldkaisli apžļembā viens otrs latviešu politologs, bet gan par repatriāciju, kas ir humāns, saprotams, atbalstāms process.

https://nra.lv/latvija/35183-aivars-slucis-cinitajs-vai-upuris.htm

(15 comments | comment on this)

9:37PM - der Narzissmus der kleinen Differenzen

Diez, kāda ir mūsdienu versija par "menševiki pret lieliniekiem"? Kur ir Staļins pret Trocki? Kārlis Markss pret Bakuņinu?

Šķiet, ka esmu to atradis t.s. vegānisma kustībā. Lūdzu, Exhibit № 1 https://www.youtube.com/watch?v=bhPPYN94hzU

(5 comments | comment on this)

Sunday, December 1, 2019

3:57PM

"Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegtos pakalpojumus pilnā apmērā var lietot tikai LNB reģistrētie lasītāji, kuriem ir izsniegta LNB lasītāja karte."

(4 comments | comment on this)

3:43PM

https://scottlocklin.wordpress.com/2019/02/26/cybersyn-and-allendes-semi-automated-luxury-socialism/

(comment on this)

Friday, November 29, 2019

8:21PM - China’s Silent Takeover

https://youtu.be/h8IEtlOVzq4

(comment on this)

Thursday, November 28, 2019

12:34PM

Igauņi publicējuši apskatu "Russia’s Espionage in Estonia: A Quantitative Analysis of Convictions"

https://icds.ee/wp-content/uploads/2019/11/ICDS_Analysis_Russias_Espionage_in_Estonia_Juurvee_Perling_November_2019.pdf

Salīdzinājumam, aspaktījos VDD pārskatus. Par 2019.g. vēl nekā:

https://vdd.gov.lv/lv/noderigi/gada-parskati/

Salīdzinājumam, aspaktījos SAB pārskatus. Par 2019.g. vēl nekā:

http://www.sab.gov.lv/?a=s&id=42

Salīdzinājumam, aspaktījos MIDD (Militārā izlūkošana) -- tur vispār nav pārskatu:

http://www.midd.gov.lv/MIDD/Par_mums.aspx

Jāsecina, ka mūsu drošības dienestu rezultāti ir daudz labāki par igauņiem.

Pie mums krievi nespiego. Baidās, maitas.

Latvija ir "denied area" un "Moscow-rules" nestāv ne tuvu "Riga-rules".

Gadās tik pa kādam pārmījniekam, kas fotogrāfē vilcienu sastāvus.

Ar to arī mūs apsveicu, dārgie draugi! Veiksmīgu nākamo, 2020. gadu!

(12 comments | comment on this)

Tuesday, November 26, 2019

9:51PM - Hipernormalizācija

https://youtu.be/fh2cDKyFdyU

(16 comments | comment on this)

Monday, November 25, 2019

8:06PM - Tie tik bija laiki...

"Atis Zakatistovs atbildēja uz Daffy Duck [Otto Ozols] jautājumiem:"

http://zagarins.net/sveiks/2001/032901.htm

Highlight [Otto Ozols]:

From: purapele@mail.delfi.lv
From: purapele@parks.lv

"Jānis Jurkāns kā DonKihots cenšas cīnīties par saliedētu, pilsonisku sabiedrību, kurā cilvēki netiek iedalīti škirās pēc viņu tautības. Nekādi murgi par pievienošanu kaut kādiem austrumu blokiem viņam pat prātā nav nākuši. Mazliet ironiski, bet Jurkāns & Co savā būtībā cīnās par to nosacīti normālo daudzo tautību līdzāspastāvešanu, kāda bija Pirmās republikas un pat Ulmaņa režīma laikā."

(3 comments | comment on this)

Saturday, November 23, 2019

10:34AM - I want nothing

https://youtu.be/6mlxndvMQVs

(1 comment | comment on this)

Friday, November 22, 2019

8:21AM - Abrene

https://www.themoscowtimes.com/2019/11/20/estonia-demands-annexed-territory-back-from-russia-a68241

(4 comments | comment on this)

Thursday, November 21, 2019

3:36PM

"[The] Finns were not so insane as to imagine that they could achieve a military victory. Instead, as a Finnish friend expressed it to me, “Our aim was instead to make Russia’s victory as slow, as painful and as costly for the Russians as possible.” [One] platoon skied through the forest, invisible in their white camouflage uniforms, to within firing range of a Soviet column. They then climbed nearby trees while carrying their rifles, waited until they could identify the Soviet officers in the light of the bonfire, shot and killed the officers, and then skied off, leaving the Soviets frightened, demoralised and leaderless. Finally, the Finnish army, like the Israeli army today, was effective far out of proportion to its numbers, because of its informality that emphasised soldiers taking initiative and making their own decisions rather than blindly obeying orders. Neighbouring Sweden, although closely connected to Finland through long-shared history and shared culture, refused to send troops out of fear of becoming embroiled in war with the Soviet Union. But why, in March 1940, did Stalin not order the Soviet army to keep advancing and to occupy all of Finland? One reason was that the fierce Finnish resistance had made clear that a further advance would continue to be slow, painful and costly.

When I visited in 1959, knowing almost nothing about the history of Finland’s two wars with the Soviet Union, I asked my hosts why Finland deferred to the Soviet Union in so many ways, imported the inferior Moskvich cars and was so afraid about the possibility of a Soviet attack. I told my hosts the US would surely defend Finland if the Soviet Union attacked. In retrospect, there was nothing more cruel, ignorant and tactless that I could have said to a Finn. Finland had bitter memories that, when it was attacked by the Soviet Union in 1939, it had not been helped by the US, Sweden, Germany, Britain or France. Finland had to learn from its history that its survival and independence depended on itself."

https://www.noted.co.nz/currently/currently-history/jared-diamond-finland-shows-nations-can-survive-thrive

(2 comments | comment on this)

Wednesday, November 20, 2019

11:03AM - 5. panta bombshell no igauņiem

https://varabungas.camp/2019/11/20/plans-b-2/

(3 comments | comment on this)

Monday, November 18, 2019

11:18AM - Makrons un transatlantisms

https://mobile.twitter.com/ulrichspeck/status/1196343871640391680

(1 comment | comment on this)

Navigate: (Previous 50 entries)