Vajag, vajag, vajag - November 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 2016
[<<<] [>>>]
3rd
10:36 am: [info]juriic "Līgavu Mednieki" - 1 comment
6th
09:17 am: [info]kashadura Gribu līdzbraukt uz Tallinu un atpakaļ
7th
09:16 pm: [info]parafraaze vajag pētāmo - 17 piedāvāja
9th
02:39 pm: [info]tipa75 (no subject) - 4 piedāvāja
06:52 pm: [info]mazaa_maasa Kukaiņi - 6 piedāvāja
12th
01:09 pm: [info]ululate vajag rakstāmmašīnu darba kārtībā - 4 piedāvāja
14th
03:41 pm: [info]sarkanvilks (no subject) - 3 piedāvāja
16th
12:25 am: [info]gaismas (no subject) - 10 piedāvāja
26th
01:21 pm: [info]liljabrik (no subject)