sarkanvilks

Recent Entries

You are viewing the most recent 20 entries

July 22nd, 2017

11:36 am: clockwork


Tags: ,
10:19 am: Andrisbērziņš. Getogeims. Anklāvs. Dabsparks. Rezervāts
http://jauns.lv/raksts/zinas/248243-andris-berzins-par-demokratiju-teatri-un-tobago-viss-notiek-bet-nekam-nav-nekadas-jegas

Tags:

July 21st, 2017

08:11 pm: māsiņas lapsiņas


Tags: ,

July 17th, 2017

01:23 pm: Puskrievija
http://m.delfi.lv/versijas/article.php?id=49013879

Tags:

July 14th, 2017

04:06 pm: Spoilers

Andruss Kivirehks
Rijkuris jeb Novembris

– Kālabad tev tas altāris bija jāskrāpē? – ragana ecējās. – Tu tak zini, ka tā ir svēta vieta!
– Protams ka zinu! Tālabad jau arī skrāpēju! Tas  zelts ir svēts, un runā, ka ja ar to samaksātu krogā, tad zelts slepus atkal atgrieztos kabatā savam saimniekam. Tādejādi var mūždien triekt uz letes vienu un to pašu zelta gabalu, bet no tā netikt nabadzīgākam ne kripatiņas.
– Nezinu, es gan neesmu neko tādu dzirdējusi. Kā tad tas zelts tev nonāktu atpakaļ kabatā? Aizstaigātu, vai?
– To atnestu Jēzus, – Otis prātoja. –Tas tak ir svētīts zelts.
– Kas tev to sastāstijis?
– Viens latvietis.
– Nuja, tici vien, tici šiem! Latviešiem mutes ir samainītas vietām ar pakaļām, no tām cits nekas ārā nenāk kā sūdi vien.


Tags:
04:00 pm: Cilvēki slīkst klusumā


Current Music: Aurora - Zem Ūdens
Tags:

July 13th, 2017

01:42 pm: Olīvgurķu metastāzes
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/668537-stridigos_grozijumus_kreditiestazu_likuma_negrozitus_virzis_atkartotai_apstiprinasanai

Tags: , ,

July 8th, 2017

12:22 am: ja nekā ledusskapī nav, paņemiet gurķi ar medu

July 4th, 2017

12:07 pm: Kubes kalns

Mūsu arhibīskaps ir cienījamā vecumā, acīmredzot, viņš nespēja tikt cauri par automašīnu rēkoņu sajūsmināto jauniešu pūlim, kas piepildīja ielu. Bet mēs pacietīsim, jo saprotam, cik jauniešiem svarīgs ir serotonīns.

Vēl es tikai vēlējos atvainoties par zvanu skaņu mūsu reliģiskās procesijas laikā. Zvanu skaņa nedaudz pārmāca mašīnu rūkoņu, ienesot disonansi. Taču taisnības labad ir jāpiemin, ka daļai pūļa skaņa iepatikās. Es ievēroju, ka daži pat sāka dejot.

Visā visumā, vēlējos visiem novēlēt vairāk prieka, miera un labestības, bet mūsu pilsētas mēru aicinu padomāt: varbūt tomēr ir vērts šādas sanākšanas kaut kur pārvietot?

Mēs jau labprāt pārvietotu katedrāli, bet tas nav iespējams. Tāda nu, lūk, tā problēma.

Ja nav iespējams pārvietot pasākumu, tad varbūt vismaz skatuvi ar skandām nākamreiz varētu novietot citā ielas pusē, nevis piecus metrus no ieejas katedrālē?

Citādi sanāk, ka mēs 25 gadus ieguldījām, lai mūsu baznīcu atjaunotu, bet mūzika ir tik skaļa, ka nevar zināt, kurā mirklī freskas sašķīdīs vai lustras uzgāzīsies vecmāmuļām uz galvas. Vispār, piedodiet mums par visu. Mēs sagādājam vienas vienīgas problēmas."http://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/riga/gumball-3000-baznicas-zvanu-skanu-fona-vareno-autosacikstes-no-rigas-pareizticigo-skatpunka.d?id=49010905

Tags:

July 3rd, 2017

11:29 am: Godīgums nav pieņemams, godīgums – vājums?
http://www.irlv.lv/2016/8/25/sagustits-cilveciski

Tags: ,

June 30th, 2017

05:40 pm: 30.06.2017. Brīvpieejā lasāms jaunākais pārskats par tautas attīstību Latvijā 2015. un 2016. gadā
BRĪVPIEEJĀ LASĀMS JAUNĀKAIS PĀRSKATS PAR TAUTAS ATTĪSTĪBU
LATVIJĀ 2015. UN 2016. GADĀ

LATVIJAS UNIVERSITĀTES (LU) SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES (SZF)
SOCIĀLO UN POLITISKO PĒTĪJUMU INSTITŪTA (SPPI) VADĪBĀ IZDOTAJĀ
PĀRSKATĀ PAR TAUTAS ATTĪSTĪBU LATVIJĀ 2015/2016 "DZĪVES
MEISTARĪBA UN INFORMĀCIJPRATĪBA" PIRMO REIZI LATVIJĀ VIENKOPUS
ANALIZĒTI AKTUĀLIE VESELĪBPRATĪBAS, FINANŠPRATĪBAS,
ĢIMEŅPRATĪBAS, POLITIKPRATĪBAS, MEDIJPRATĪBAS UN KULTŪRPRATĪBAS
JAUTĀJUMI.

2015./2016. gada izdevuma redaktore ir LU SZF Informācijas un
bibliotēkzinātnes studiju nodaļas asociētā profesore Baiba Holma.
Šis ir trīspadsmitais pārskats par tautas attīstību Latvijā un tas
ir veltīts informācijpratības izpētei saistībā ar dzīves
meistarību.

Pārskatā uzmanība pievērsta tam, kādas ir informācijas ieguves un
lietošanas prasmes, kas nepieciešamas Latvijas iedzīvotāju ikdienas
jautājumu risināšanai, un novērtēts, kā un vai tās ietekmē
dzīves meistarību dažādās jomās: veselības uzturēšanā un
saglabāšanā, finanšu pārvaldīšanā, ģimenes dzīves
organizēšanā, valsts un pašvaldības pakalpojumu izmantošanā,
politiskajā līdzdalībā un pašorganizācijā, brīvā laika
pavadīšanā.

Izdevums "Latvija. Pārskats par tautas attīstību" iznāk kopš
1995. gada. Sākot no 2005. gada, tā sagatavošana notiek LU SZF SPPI
vadībā sadarbībā ar partneriem no citām augstskolām un
institūcijām Latvijā.

Pilna pārskata par tautas attīstību Latvijā 2015/2016 "Dzīves
meistarība un informācijpratība" versija pieejama šeit:
http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/original/TAP_2015-2016.pdf

Informāciju sagatavoja:

Dr. sc. comm. Laura Ardava

LU SZF SPPI zinātniskā sekretāre


Tags:

June 29th, 2017

03:05 pm: Sēkla visur
МОЖЕТ ЛИ ТРУП КОСМОНАВТА ЗАРОДИТЬ ЖИЗНЬ НА ПУСТОЙ ПЛАНЕТЕ?
https://www.youtube.com/watch?v=csnXqZHMJa0

Tags:

June 27th, 2017

05:55 pm: Latvija nav tāda kā izskatās
https://kartes.lgia.gov.lv/karte/ > Karšu slāņi > LIDAR virsmas modeļi > Digitālais reljefa modelis (DRM) 40cm

Tags:

June 26th, 2017

11:32 pm: Par demokrātiju
Latvietis par valsti: Nav man, lai nav nevienam!

Tags:
11:08 am: mopēds nav mans
Tā kā līdz šim nav bijusi itin nekāda interese, pat neviens nav atsūtījis ziņu, ka esmu kosmonauts un tamlīdzīgi, tad nolaižu cenu un ceru, ka tā liks jums sarosīties un tuvākajās dienās jūs man atbrīvosiet garāžu.


https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/volvo/244/hpjli.html

09:59 am: Galva jāpatur skaidra
http://nra.lv/kultura/210103-gundars-abolins-cilveks-ir-noguris-no-nemitiga-verdziska-darba-lai-izdzivotu.htm

Tags:

June 20th, 2017

03:19 pm: Saulgriežos griežos.
http://www.humanpopulationacademy.org/humans-are-bio-robots-press-release/

Current Music: pārcilvēks

June 16th, 2017

01:26 pm: Andruss Kivirehks. Rijkuris, jeb, Novembris
title or description

Tags:

June 15th, 2017

04:59 pm: Aptauja

Labrīt,

 

Finanšu ministrija aicina NVO piedalīties par valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti

Šogad 20 valsts pārvaldes (VP) iekšējā audita struktūrvienības veiks VP pakalpojumu auditu tiešās pārvaldes iestādēs, kas sniedz VP pakalpojumus (2017.gada prioritārais audits). Audita mērķis ir novērtēt VP pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Rezultātā sagaidāms, ka tiks vienkāršots VP pakalpojumu sniegšanas process, meklēti veidi, kā samazināt administratīvo slogu VP un klientiem(piem., atceļot liekas prasības),uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arīattīstīt uz klientu orientētu VP kultūru.

Lai audita apjomā iekļautu pilnveidojamos VP pakalpojumus un tā rezultātā tiktu īstenoti būtiski uzlabojumi VP pakalpojumu sniegšanā, Finanšu ministrija lūdz sniegt informāciju par problēmām, ar kurām esat saskārušies VP pakalpojumu pieteikšanā, saņemšanā, norādot:

1.        VP pakalpojuma sniedzēju;

2.        VP pakalpojuma nosaukumu;

3.        Problēmu.

 

Aptaujulīdz 2017.gada 16.jūnijam iespējams aizpildīt -http://www.visidati.lv/aptauja/1286933166/.

 

VP pakalpojums ir secīgu darbību kopums, kas dod guvumu vai ir obligāts privātpersonai (fiziskai/ juridiskai personai) un kuru saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem sniedz VP pakalpojuma turētājs, īstenojot VP funkcijas un uzdevumus, izņemot ārstniecību un izņemot funkcijas, kas tiek veiktas kriminālsodu izpildes jomā, piem., probācija. Par VP pakalpojumu nav uzskatāma informācijas sniegšana par pakalpojumu neidentificētam klientam.

 

Ar cieņu,

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

Valsts pārvaldes politikas departaments

Konsultante

67082949

Zane.Legzdina@mk.gov.lv

www.mk.gov.lv

Tags: , ,

June 14th, 2017

08:01 pm: Ok, tad sēžam un dziedam līdz!


Powered by Sviesta Ciba