(no subject)

« previous entry | next entry »
Dec. 1st, 2019 | 10:34 pm

kompja dzelžu pamaiņas rezultātā nezkapēc ir parādījusies pelēka rīkjosla. bija caurspīdīga. un sitmannost, neatceros, kā jamo caurspīdīgu dabūt...

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}