ak naave naac

« previous entry | next entry »
Oct. 8th, 2020 | 02:06 am

nē. tas nevar būt. tas nevar. būt. tas. būt. nevar. būt nevar. tas. kas. būt. kas būdams. nevar. tapt. būt. nevar. būt. tas nevar. ne. nē.
001001001001001001
edgars lasa hjūmu. es nelasu hjūmu. es rakstu tviterī. edgars lasa hjūmu. es esmu te. es esmu teksts, kas top pierakstīts. teksts, kas ir pierādījums tam, ka reiz es te tapu. teksts. es - teksts. te tapu. laiks ir iezīmogots. šī ir daļa no mana izstieptā virtuālā naratīva.
pateikts vārds izgaist. uzrakstīts paliek. tu redzi mani kā visus manus rakstītos vārdus vienuviet. vienā laikā. vienā telpā. es esmu visi mani uzrakstītie vārdi. es esmu naratīvs. es esmu teksts. es esmu miris. es nezinu,kas tas ir. es nezinu. e s
es atsaistos no realitātes katru dienu. neviena diena nav pa īstam. nekas nav pa īstam. spriedze ir maldi. es gribu atlaisties. es gribu palaist vaļā. es gribu iet prom. es gribu. nebūt nogurusi. es gribu. gulēt. es gribu darīt to, kas jādara. es nevaru beigt sev melot.
es turpinu. melot. es turpinu. kaut ko darīt. kam no tā ir nozīme. es jūtos tukša. es jūtos tukša. es jūtos pilna ar tukšumu. visas lietas, kas man ir jādara tikai aizpilda laiku. es gribu aiziet.

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}