(no subject)

« previous entry | next entry »
Mar. 26th, 2020 | 04:45 am

atkal sēžu es viens
daugava skalojas apkārt

es nācis šai saulē bez vārda
aiziešu arī tāds pats

visi zvēri ir mēmi

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}