Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Jan. 14th, 2019|11:55 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood |Pretrunīgs]
[music |Halou / Tubefed]

Čo, [info]rediiss, tad šito te, ja? Ikgadējais ta-dā? Urā!

(Kā arī "say hi from me", ko paklausīgi daru)
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]rediiss
Date:January 14th, 2019 - 01:46 pm
(Link)
Yes, ikgadējais ir iestājies! Urā!

(jeeei, paldies! nodod paklausīgi atpakaļ, pls)
[User Picture]
From:[info]tvarj
Date:January 14th, 2019 - 02:11 pm
(Link)
bučiņas, ja!
[User Picture]
From:[info]rediiss
Date:January 14th, 2019 - 02:39 pm
(Link)
Ja! Paldies! :**
[User Picture]
From:[info]etalonfunkcija
Date:January 14th, 2019 - 02:58 pm
(Link)
Vot, es arī sveicu!! Varu virtuāli piedāvāt gabalu no tās 18-gadības tortes :)
[User Picture]
From:[info]rediiss
Date:January 14th, 2019 - 04:47 pm
(Link)
paldies! :* bet tikai TIEŠĀM mazu, es tievēju :D