Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Aug. 13th, 2018|01:41 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mood |Var jau sākt dzert?]
[music |Mefjus / Together]

– Skaties, egļu vēris!
– A kurš viņu vēra?
– Nu gan jau kādam darbs tāds. Viss tāds aizņemts, mol, netieku, veru egļu. Egļa ohujā, protams
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]_re_
Date:August 28th, 2018 - 01:56 pm
(Link)
atvērt un atkal aizvērt

bet vispirms es nodomāju par egļu grupņiku, kas vēro citus, visādus garāmejošus egļu vērotājus