< back | 0 - 20 |  
ctulhu [userpic]
Drošības tehnika
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 29th, 2023 (09:51 pm)

Izstrādāt drošības noteikumus un pēc tam turpināt GPT veidīgu un citu līdzīgu sistēmu treniņa un jaudas audzēšanu izklausās jēdzīgi

https://www.bbc.com/news/technology-65110030

ctulhu [userpic]
Kārtējā reize
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 29th, 2023 (03:49 pm)

kad konservatīvie nav īpaši gudri

https://jauns.lv/raksts/arzemes/552086-italija-censas-aizliegt-laboratorija-audzetu-galu

šis jau nu būtu pēdējais pret ko vērsties. Ja Baigi Gribas kaut ko aizliegt, tad visādu pārspīlētu vegānu, pseido dzīvniekdraugu/ klimatsargu aktīvismu. Bet ne reālu problēmas risinājumu.

ctulhu [userpic]
uz mežu nē bet mācīties
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 29th, 2023 (12:16 pm)

https://www.apollo.lv/7742260/mazak-gudros-un-mazak-spejigos-uz-mezu-lielais-cepiens-par-gimnaziju-iestajeksameniem

Man šķiet ka pareizais risinājums ir tieši pretējs - katra augsta līmeņa vidusskola/ augstskola izveido pati savus iestājeksāmenus un pēc tiem arī atlasa. Tos kopējos parasto vidusskolu beigšanas eksāmenus tad vispār var neņemt vērā daudzmaz nopietnās vietās, jo tas parastais vidējais līmenis.

ctulhu [userpic]
Jumta braukšanas simetrija
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 29th, 2023 (11:38 am)

Un atkal - mēs te iesmejam kā rietumos pārliecīgi aizraujas ar transpersonām, politkorektumu, cepšanos par rasismu un tml, aizmirstot vecāku un klasiskāku jumta braukšanas veidu kuru labi demonstrē otrā puse:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10230419372894081&set=a.10203372175731056

ctulhu [userpic]
Hm.
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 28th, 2023 (06:58 pm)

https://jauns.lv/raksts/arzemes/551831-kaut-tikai-kads-neapvainotos-detektivu-karaliene-agata-kristi-kluvusi-par-politkorektas-cenzuras-upuri

Bet ja nu man kā ateistam šķiet aizvainojošs vārds dievs?

Un Allahs (kas nozīmē to pašu arābiski)?

Ko tad?

Digitālais korāns no kura izvākts vārds Allahs?

Hm jeb vrb nedot viņiem idejas :D

P.S. šķiet ka būs jāsāk intensīvāk apmeklēt grāmatu antikvariāti. Tās mantas jau ir galīgs daudzums - var izbeigties.

Nu vai pilnās grāmatas būs kaut kādos toros, onionos un pārējos dārknetos (kā tur bija Bredberijam 451 pēc Fārenheita?)

šī sviests [userpic]
by šī sviests ([info]virginia_rabbit)
at March 27th, 2023 (08:12 pm)
Tags:

taksists ieslēdza dziesmu "Уведу тебя увезу тебя украду"

vanga [userpic]
Frizētava "Grieze"
by vanga ([info]vanga)
at March 27th, 2023 (06:57 pm)
Tags:

Dārgie zinātāji, vai "Griezē" ir kāds griezējs, ko jūs noteikti ieteiktu vai noteikti neieteiktu?

Paldies!

Kasācijas sūdzība
by AIVARS GEDROICS ([info]aivars_666)
at March 27th, 2023 (02:16 pm)

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTA
ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTAM
Brīvības bulv. 36, Rīgā, LV 1011,
AIVARA GEDROICA (081274-10215),
dzīv. Daugavpilī, Teātra ielā 34-35, tel. 28229894,
e-pasts: aivars_666@inbox.lvKASĀCIJAS SŪDZĪBAAdministratīvā apgabaltiesa 2023.gada 23.martā triju tiesnešu – M.Osmanes, M.Birzgaļa un A.Šteinbergas – sastāvā nolēma noraidīt manu prasību pieņemt man labvēlīgu administratīvu aktu un piešķirt man invaliditātes grupu.

Uzskatu, ka šis spriedums ir pretlikumīgs un atceļams šādu iemeslu dēļ.

Administratīva procesa likums 5.pants un 6.panats attiecīgi nosaka, ka

5.pants. Privātpersonas tiesību ievērošanas princips
Administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, iestāde un tiesa piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2004.)
6.pants. Vienlīdzības princips
Pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem, — atšķirīgus lēmumus) neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem.
(15.01.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.02.2004.)

Uzskatu, ka mana gadījumā šie panti netika ievēroti. Netika uzklausīts neviens manis minētais arguments, fakts, ka t.s. “ārsti-eksperti” izskatīja tikai viņiem iesūtītos dokumentus, neizmeklējot un pat neaprunājoties ar mani pašu, lai gan es uzstājīgi lūdzu to darīt; dokumentus vērtējot ļoti angažēti un savtīgi, tīšuprāt mēģinot interpretēt to saturu tādejādi, lai man invaliditātes grupa nepienāktos, nezināmu, man nesaprotamu un joprojām neizskaidrotu iemeslu dēļ pārsūtot manu iesniegumu no Jēkabpils DEĀK un Rīgas DEĀK. Savukārt, abas tiesu instances absolūti nav velējušās iedziļināties lietas būtībā, bet vadījušās pēc principa, ka ārsti visu zina labāk un ka tiesai neesot tiesību iejaukties ārstu kompetencē esošajos jautājumos Ja tas tā ir, tad nesaprotu, kāda vispār jēga ir pārsūdzēt DEĀK lēmumus tiesā?
Par nepamatotu un sava būtībā ārkārtīgi cinisku uzskatu apgabaltiesas apgalvojumu, ka “…ģimenes ārsta laikā no 2012. līdz 2018.gadam veiktie ieraksti medicīniskajā kartē nav attiecināmi uz pieteicēja invaliditātes ekspertīzi 2021.gada beigās. Līdz ar to pirmās instances tiesai tie nebija jāvērtē”.
Uzskatu, ka visi šie dokumenti, kas attiecas uz manu veselības stāvokli gan pirms, gan pēc ekspertīzes veikšanas tiesai obligāti bija jāvērtē, jo tie apliecina manu veselības stāvokli kopumā, hronisku slimību dinamiku gadu garumā, tās attīstību un norises prognozi nākotnē. Tikai visu šo faktoru izskatīšana kopumā var ļaut objektīvi izvērtēt lēmumu par invaliditātes (ne)piešķiršanu manai personai. Apgabaltiesa ne tikai nav vēlējusies vērtēt dokumentus par manu veselības stāvokli, ko iesniedzu pirmās instances tiesai, tā vispār ignorēja arī mana vairogdziedzera ultrasonogrāfijas izmeklējuma rezultātus, ko nosūtīju tai 2022.gada 20.novembrī, un kam var būt svarīga nozīme lēmums pieņemšanā par invaliditātes piešķiršanu manai personai.

Administratīvā apgabaltiesa nav vēlējusies arī noskaidrot Administratīvās rajona tiesas Rēzeknē tiesneša Staņislava Linkeviča iespējamo radniecību ar Daugavpils pašvaldības policijas priekšnieku Aleksandru Linkeviču, ar kuru vadīto iestādi man regulāri ir bijusi konflikti, kurus es tāpat esmu risinājis ar tiesas starpniecību. Domāju, ka šis fakts ir nozīmīgs un varēja būt par iemeslu man nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē.
Administratīva apgabaltiesa nav ņēmusi vērā faktu, ka lielāka daļa t.s. ārstu-ekspertu, spriežot pēc uzvārdiem, ir krievvalodīgie, kas arī varēja būt noteicošais faktors, lemjot par invaliditātes nepiešķiršanu man kā Latviešu Patriotam un cīnītājam par okupācijas seku novēršanu Latvijā.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto un vēlreiz atsaucoties uz LAPL 5. un 6.pantu,

L Ū D Z U departamentu:

1. Pieņemt izskatīšanai manu kasācijas sūdzību un lemt par administratīvās apgabaltiesas lēmuma lietā Nr. A420122022 atcelšanu un lietas nodošanu jaunai izskatīšanai citā tiesnešu sastāvā.

2. Atbrīvot mani no tiesas nodevas samaksas, par pamatu ņemot manu gadu ienākumu deklarāciju par 2022.gadu.27.03.2023. Aivars Gedroics

Viena lapa [userpic]
by Viena lapa ([info]punkts)
at March 26th, 2023 (02:31 pm)

Es tagad mazliet pastučīšu tā kā paklauvēšu sakot, ka kaimiņš ceļot māju saražojis kaudzi kokmateriālu atgriezumu, ko atļāva man savākt tur man sanāks siltumnīca un malka daži materiāli ir pat kādus sešus metrus gari es viņam vēl bonusā izvedu būvgružus pa ceļam tagad pāri pagalmam sauc kādas cigaretes man par to atvest es saku ka nevajag viņš saprot ka nevajag bet tā pat atvedīs pirms tam teica ka atvedīs šokolādīti vai tortīti es teicu, ka man saldumu pietiek, divas pilnas atviltnes, ka kokmateriāli būs mana tortīte vēl tur kādas desmit paletes ievilku šķūnī un trubas, ko tomātu podos ierikot laistīsanai tāds lūk sūdzambībele esmu. Starp citu, bībelei ir jauns nosaukums - bībelene, tas man ļoti patīk. Bet man arī patīk sajūta, ka neviens par mani neko nezina, bet sliktā sajūta rodas no tā, ka uzstādījums ir neko nestāstīt, bet ja sanāk izpļāpāties, tad ir tāds whē, bet ja stāsta visu, tas ir pat labāk kā nestāstīt neko.

Viena lapa [userpic]
by Viena lapa ([info]punkts)
at March 26th, 2023 (02:26 pm)

Man patīk tēlot rakstīšanu. Nav svarīgi, kas tur ir attēlots, bet svarīgi, ko es tajā brīdī jūtu. Man patīk tēlot rakstīšanu.

Viena lapa [userpic]
by Viena lapa ([info]punkts)
at March 26th, 2023 (01:18 pm)

Sienas noberztie

ctulhu [userpic]
Ne huja!
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 25th, 2023 (09:02 pm)

https://www.apollo.lv/7740313/skoleniem-florida-parada-slaveno-statuju-davids-pec-vecaku-sudzibam-direktorei-nakas-atstat-amatu

Te mūsu tipa konservatīvie vienmēr raud ka pagrimušajos rietumos tiem bērniem rāda visādas bRiesmīgas lietas

Re, izrādās, nehuja (burtiski!) nerāda

zimbardo [userpic]
by zimbardo ([info]zimbardo)
at March 25th, 2023 (08:48 pm)
current song: Bass

Padalieties,lūdzu, ar sinonīmiem vārdam urla. Interesē tieši visādi dīvainie lokālismi. Manā galā urlas sauca par kalbasiem.

ctulhu [userpic]
Keine Ahnung
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 25th, 2023 (03:50 pm)

Galīgi nav skaidrs kāpēc tā bloķēšana ir ilgāk nekā policisti piebrauc. Nu tak saudzīgi nolīmē šamos nost, iekrauj vāģī, aizved uz iecirkni protokolu rakstīt, viss. 5min. Kādi sastrēgumu???

https://www.apollo.lv/7740223/hamburga-klimata-aktivisti-bloke-tiltus-par-elbu-izveidojusies-plasi-sastregumi

ctulhu [userpic]
šito es nesaprotu
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 24th, 2023 (02:25 pm)

// Gan vietēji, gan starptautiski pētījumi liecinot, ka arī skolēnu mācību rezultātiem un klases lielumam ir sasaiste.

"Skolēnu skaits sākumskolā, lai skolēns iegūtu pilnvērtīgu, kvalitatīvu pieredzi izglītībā, ir ne mazāks kā 15 bērni klasē, pamatskolā – ne mazāks kā 20 bērni, vidusskolā – ne mazāks kā 25 bērni klasē.

Lai klase būtu pašpietiekama un mēs varētu skolotājiem nodrošināt labu darba samaksu, skolēnu skaits nevar būt mazāks par 15 bērniem klasē," norādīja ministrijas pārstāve.//


https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/23.03.2023-izm-klase-nedrikstetu-but-mazak-par-10-15-skoleniem.a502096/?utm_source=inbox&utm_campaign=news&utm_medium=frontpage

Nē es saprotu ka tur ir finansiālas problēmas, bet pēc būtības tak - jo mazāka klase jo labāka izglītība, jo var strādāt ar katru atsevišķi.

šī sviests [userpic]
by šī sviests ([info]virginia_rabbit)
at March 23rd, 2023 (10:35 pm)
Tags:

Japānas filmu festivāls online: https://jff.jpf.go.jp/watch/independent-cinema/

ctulhu [userpic]
Dolbojobus homini
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 23rd, 2023 (05:39 pm)

https://tautaruna.nra.lv/kriminali/409419-aresteti-veseliga-dzivesveida-piekriteji-kuru-jaundzimusais-nomiris-no-badinasanas-kurem/?utm_source=kasjaunslv&utm_medium=banner&utm_campaign=kasjaunsBan100Px300px

Daži citāti:

M. Lutijs neesot ļāvus pietiekami biežu barot mazuli, norādot, ka viņam "pietiks ar saules gaismu".

Oksanas māte Gaļina Mironova apgalvoja, ka Oksanas vīrs, bijis apsēsts ar veģetārismu.

šī sviests [userpic]
by šī sviests ([info]virginia_rabbit)
at March 23rd, 2023 (05:21 pm)
Tags: ,

taisāsmies iet laukā uz pasākumu
Simo: "pagaidi, es tikko sapratu, ka nezinu, kas ir pāsākums"

šī sviests [userpic]
by šī sviests ([info]virginia_rabbit)
at March 23rd, 2023 (02:30 pm)
Tags: ,

"ir tāds gadalaiks, kad vairs nav sniega un vēl nav lapu. tas ir tik īss, ka tam nav vārda"

ctulhu [userpic]
šitas protams ir romantiski bet
by ctulhu ([info]ctulhu)
at March 23rd, 2023 (12:19 pm)

Kāds varēja painteresēties par krioniku

https://www.youtube.com/watch?v=Xf-AUiB-tc4

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52256

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/9779

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/9779

utt, tur ir vēl

Jo racionāli būtu eitanāzijas un krionikas juridiskos aspektus risināt reizē, tas labi viens otru papildina un funkcionējoša freimvorka gadījumā mums, iespējams būtu mazāk eitanāziju un tā vietā vairāk kriopacientu

< back | 0 - 20 |