Jūlijs 4., 2020


Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
23:30 - Ūdens urbums
Aizsargjoslu likumā: https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums
9.pants
(2) Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingra režīma, kā arī bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu. Urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.
(5) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, izstrādā Veselības ministrija pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

13. pants
(2) Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem nosaka šādi:
1) pilsētās un ciemos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža);
(4) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas gar autoceļiem un dzelzceļiem, izstrādā Satiksmes ministrija.

19. pants
(1) Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību.
(2) Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums:
1) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
2) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, — 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
3) gar pašteces kanalizācijas vadiem — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.
(3) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, izstrādā Ekonomikas ministrija.

Tas ir viss, ko man izdodas atrast.
Sanāk, ka pašam urbumam mūsu gadījumā laikam aizsargjosla nav vajadzīga (neziu kā īsti tiek noteikts, vai ir novērsta notekūdeņu infiltrācija), metodikās arī nav nekas sīkāk.

(2 pēdas | ir doma)

Comments:


[User Picture]
From:[info]neraate
Date:5. Jūlijs 2020 - 09:09
(Link)
Dziļurbumam nevajag, jo tas iet dziļajos slāņos, tāpēc tas ir dārgs un ar pasi
[User Picture]
From:[info]antuanete
Date:5. Jūlijs 2020 - 10:15
(Link)
Jā, tā arī ir, ka urbumam nevajag, nedrīkst 3m no kanalizācijas (labāk vairāk), nedrīkst sarkanajās līnijās. Tās un lielos vadus var redzēt ter.plānojumā, vajadzētu apgrūtinājumiem būt arī robežplānā, ja tas ir pietiekami svaigs.
smaidi - Ūdens urbums

> Jaunākais
> Arhivētais
> Draugi
> Par sevi

Links
Login
Bucket
Rakstīt
ToDo
Komentāri
Latest
Labot daudz

> Go to Top
Sviesta Ciba