печально быть антисоциальным - sociopāti un spēja mainīties

Feb. 11th, 2020

04:54 pm - sociopāti un spēja mainīties

Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

Sekmīgiem politiķiem un augsta līmeņa menedžeriem piemīt spēja locīties pa vējam, pielāgoties un mainīties. Modificēt savu iekšējo vidi pēc vajadzības, modificēt uzvedību. Liela daļa šo cilvēku ir arī sociopātiskām īpašībām. Man interesē kā sociopātiem ir ar spēju iekšēji mainīties. Narcisiem ar to ir ļoti slikti. Es gribētu, lai Viesturs Reņģe vēl būtu starp mums un es varētu viņu patraucēt ar saviem stulbajiem jautājumiem.

(5 comments | Leave a comment)

Comments:

[User Picture]
From:[info]starro
Date:February 11th, 2020 - 07:17 pm
(Link)
Vienkārši. Viņi savas dzīves stratēģijas būvē uzskatot ka visas attiecības ir vertikāli hierarhiskas. Un viņiem ir izteikta izjūta par vietu barības ķēdē - augstākstāvošos ienīst, bet zemākesošos nicina
(Reply to this) (Thread)
[User Picture]
From:[info]smejmoon
Date:February 11th, 2020 - 07:34 pm
(Link)
Nu tu gan iemeti pāris miljardus, kas dzīvo konfūciskās kultūrās vienā grozā ar sociopātiem. Pie tam sociopātiem tādi jēdzieni, kā ienīst parasti ir emocionāli sveši. Vispār naids nav produktīva emocija, kad jāsastrādājas ar visiem pa labi un pa kreisi.
(Reply to this) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:[info]vikings
Date:February 12th, 2020 - 05:33 pm
(Link)
Un kas tev teicis, ka konfūcikie ziljardi ar kaut ko atšķiras no sociopātiem? M?
(Reply to this) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:[info]smejmoon
Date:February 12th, 2020 - 07:44 pm
(Link)
Es viņus visus nezinu, bet starro saka, ka neko daudz neatšķiras.
(Reply to this) (Parent)
[User Picture]
From:[info]gnidrologs
Date:February 20th, 2020 - 11:25 pm
(Link)
Hierarhiskas attiecības nav nekas automātiski slikts. Tā ir kārtējā mūsdienu neirotiskā un ideoloģizētā zeitgeista dogma, ka savstarpēja subordinācija ir uzreiz kaukāc fašizms. Jautājums ir pēc kāda principa veidojas hierarhijas. Tās var veidoties sliktas, degradējošas un labas produktīvas arī. Anarhija nekad nav laba, jo vienkārši noved atpakaļ primordiālajā stāvoklī, kur viss sākas no sākuma.
(Reply to this) (Parent)