zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[Mar. 20th, 2017|04:09 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
"Pateicoties modernai gaisa kuģu flotei un mūsdienīgam salona interjeram, jūs gūsiet patīkamu atmosfēru lidojuma laikā, savukārt Aeroflot augsti novērtētais personāls parūpēsies par labsajūtu."
vai šis nav jauki, ko? un vai tur gadījumā nevajadzēja būt "izgūt"? tas ar ir brīnišķīgs vārds, neatrodat?
linkpiemetināt?

Comments:
[User Picture]
From:[info]penny_lane
Date:March 20th, 2017 - 04:37 pm
(Link)
es domāju, ka atmosfēra apvienojumā ar lidojumu- cik daudz neizmantotu elegantu vārdu spēļu!

augsta līmeņa atmosfēra, piemēram. vai - patīkama atmosfēra bez nekāda spiediena!
[User Picture]
From:[info]blond
Date:March 20th, 2017 - 05:14 pm
(Link)
"Izgūt" jau ir ienācis mūsu ikdienas leksikonā! Bailes tik, ka tur arī nepaliek.
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:March 20th, 2017 - 05:27 pm
(Link)
aroniski noteikti ir ienācis, bet bīstos, ka ir arī nearoniski
[User Picture]
From:[info]blond
Date:March 20th, 2017 - 06:15 pm
(Link)
bīstos, ka mēs drīz vairs nefiltrēsim aroniju no nearonijas
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:March 20th, 2017 - 06:30 pm
(Link)
aroniju no neronijas

hackers counter system