friends [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 25th, 2015|08:46 pm]

klusais_okeans
mani dzēruma izgājieni joprojām spēj pārsteigt mani pašu. Nesaprotu, tas ir labi vai slikti.
link2 comments|post comment

[Nov. 25th, 2015|07:28 pm]

quizer
Vai tas ir viss, ko tu dari?
linkpost comment

[Nov. 25th, 2015|06:02 pm]

penny_lane
[Tags|]

kā būt laimīgai attiecībās, jei!  8 nodarbības - tikai 160 eiro. 

Dalībnieki:
Sievietes, kuras meklē atbildes, kā veidot laimīgas attiecības ģimenē un ne tikai. Seminārs būs noderīgs sievietēm, kuras vēlas pilnveidot sevi un attiecības ar citiem cilvēkiem. Tās, kuras nonākušas strupceļā attiecībās, kuras vēlas uzsākt attiecības vai, kurām attiecībās iestājusies rutīna. Arī tām, kuras atrodas attiecību krustcelēs... un vēlas izdarīt pareizo izvēli.
(..)
Labākais ir tas, ka šis process notiks katrai patstāvīgi, bez partnera līdzdalības ... un brīnumi notiks! Bet brīnumi notiek tikai tad, kad izdarām izvēli savai izaugsmei. Kļūstam par „trauku”, kurā ieliet jaunas zināšanas. Vērtība visam ir tikai tad, ja to pielietojam praktiski.


Kāpēc man vajadzīgas attiecības, vai kāpēc es esmu attiecībās, Enerģētiskie līmeņi, kuros satiekam konkrēto partneri.
Sajūtu un attieksmju izpausme zīmējumos.
(..)
Sievietes un vīrieša loma ģimenē no seno zināšanu puses.
Sievietes un vīrieša atšķirības - kāpēc esam tik dažādi, kāpēc tik dažādi reaģējam uz situācijām?
Sievišķās un vīrišķās cilvēka dabas līdzsvarošana mūsos caur sajūtām, meditācijām, pieredzi un zināšanām. Tehnika – daļu līdzsvarošanai.
Mīlestība vai atkarība attiecībās. Darbs ar savu neīsto Ego jeb lepnību, lai radītu sevī adekvātu pašvērtējumu.
(..)
Kāpēc un kā attīrīt sevi no iepriekšējo attiecību enerģētikas.
Kā radīt mīlestības enerģētisko lauku ap sevi – praktiski uzdevumi un meditācijas.
Atrast savus sievišķās enerģijas avotus, sadzirdēt savu intuīciju. Kā ieklausīties savā ķermenī – praktiski vingrinājumi.
(..)

Pasniedzēja - Sarmīte Šmite - M.A. NLP, personīgās meistarības trenere.
link39 comments|post comment

[Nov. 25th, 2015|12:18 pm]

narrenschiff
It kā mēs esam lielo un stipro pusē, taču tik un tā, neviena puse, ne krievi, ne NATO, ne visi pārējie, neviens nav labais. Kaut mūsu tauta noturētos šajās vētrās, turklāt izietu tām cauri ar vismaz kaut kādu ētisko minimumu. Jo es tieši uzskatu, ka, ja nogurušajai Eiropai vēl jādzīvo, tad tieši mazās tautas būs zemes sāls. Viņu lielajai stundai vēl jāsit.
link8 comments|post comment

[Nov. 25th, 2015|11:56 am]

penny_lane
atvēru to ierakstu, CNN, ja, par to, ka šis ir trešais pasaules karš, aiziet video, un paralēli skan mūzika, un tūlīt es klikšķināšu stop uz mūzikas, jo dzirdu tikai daļēji vārdu "war" un tā tālāk, un tad es tā kā klikšķināšu šas stop , bet sastingstu. un kamēr sastingstu, cojs nekaunīgi tik dzied tālāk:

и две тысячи лет война -
война без особых причин
война - дело молодых
лекарство против морщин
kрасная-красная кровь
через час уже просто земля
через два на ней цветы и трава
через три она снова жива
и согрета лучами звезды по имени cолнце
и мы знаем, что так было всегда
что судьбою был больше любим, -
kто живет по законам другим
и кому умирать молодым (..)

un reportieri tikai stāsta kaut ko par lidmašīnām un karu. ir tādi mirkļi, kad viss saplūst vienā pulsējošā bailē.
link4 comments|post comment

lēciens tukšumā [Nov. 25th, 2015|10:00 am]

vikuks
cilvēks izsauca liftu, atvēras durvis bet kabīne nepienāca. Viņš ienāca iekšā un lidoja 6 metrus, atsitoties pret kabīnes jumtu. Pat nenomira un īpaši traki nesasitās.


link1 comment|post comment

twit for twat for brick fest [Nov. 25th, 2015|09:42 am]

dooora
šamais wōrdflexx varētu ģeldēt
ieliku jaunnedēļas darbu sarakstā. pie miscuz pozitīvākas nots, tikko uzzināju, ka ir trešs, nevis ceturtdienas rīts. kaukur esmu ieekognōmējis dienu.
no otras puses, par to nezin vairāku tautību bērni, kas bombardē ar skurbinoši skubinošām vēstulēm. cigeļ, cigeļ, saka.

pasēdēšu vēl internātā.
http://mashable.com/2015/11/23/amazon-nazi-bus-ads/#q8k4dUFe_qq3

ja kāds vaicā: brokastīs
link1 comment|post comment

can jah in dah jar [Nov. 25th, 2015|08:42 am]

dooora
no paša agra rīta slāpst.

īri māj a'lāpst
link3 comments|post comment

[Nov. 25th, 2015|07:24 am]

quizer
Zeltrači un zeltraces.
link4 comments|post comment

disputs (malkasceļi) [Nov. 25th, 2015|12:45 am]

narrenschiff
[Tags|, , , , , ]
[music |Bach - Concerto for oboe and violin in d minor]

Filozofija būvē pasaules, labāka filozofija pasaules izjauc, viņa lepojas ar šo savu sasniegumu, un pelnīti - filozofijas slavas lauri ir tieši kritikā. Sokrats ir kritiskais filozofs. Un tā filozofija pašapmierināti sēž savā stūrītī, iemantojot Nozares un Speciālistu teiksmaino auru, taču ik pa laikam vakarzemes domāšanas vēsturē filozofiju kā kritiku no ārpuses ir kritizējis kas cits - reliģija, mūsu gadījumā - kristietība. Teoloģija klasiski ir izmantojusi filozofijas arsenālu, lai visādas mistiskas un ārpasaulīgas lietas padarītu nedaudz skaidrākas, konceptuālākas, sagremojamākas cilvēku mēlēs, taču lielā intriga sākas, kad filozofiju, kuras būtība slēpjas kritikā, pašu sāk kritizēt no kristietības skatpunkta. Ar to sākumos sastopamies jau pie Tertuliāna, Ireneja, galu galā - pie Augustīna, ak jel, pat Pāvils ir kritizējis "filozofus", modernākos laikos, piemēram, Kirkegors.

Mana brīvā laika aizraušanās ir Luters, pie viņa, salīdzinājumā ar Augustīnu, sastopam vēl mazāk filozofijas, pārsvarā tiešām ir kristocentriska rakstu valoda, ar pēc iespējas mazākiem spekulatīvajiem un metafiziskajiem pieņēmumiem, kā arī krasa filozofijas kritika - ar šo pašu hermētisko bībeles žargonu. Iedomājies, cik labi - kritikas kritika! Luters man patika jau agrāk, taču pirms pāris gadiem, pētot agrīno Heidegeru, sekundārajā literatūrā izlasīju, ka Luters spēlējis nozīmīgu lomu Heidegera atkrišanā no katolicisma, vienlaikus formējot paša Heidegera domāšanu, ne velti, Luters ir piesaukts Sein und Zeit ievadā. Sekundārajos vienlaikus norādīts uz vienu, diviem tekstiem, kuri piesaistījuši Heidegera uzmanību - it īpaši 1518. gada Heidelbergas disputācijas http://bookofconcord.org/heidelberg.php , vēl specifiskāk: 19.-24. tēze, kur Luters formulē t.s. "krusta teoloģiju", piemēram, "A theology of glory calls evil good and good evil. A theology of the cross calls the thing what it actually is."; "Thus also the desire for knowledge is not satisfied by the acquisition of wisdom but is stimulated that much more. (..) The remedy for curing desire does not lie in satisfying it, but in extinguishing it. In other words, he who wishes to become wise does not seek wisdom by progressing toward it but becomes a fool by retrogressing into seeking »folly«".

Taču Heidegeram vēl interesantākas šķita šī paša disputa "filozofiskās tēzes" - http://www.catchpenny.org/heidel.html
Te mēs sastopamies ar vairākiem enigmātiskiem izteikumiem, kuri mani turpmākos gadus pamudināja uz Lutera lasīšanu, kolekcionēšanu un darbu medīšanu, šajā gadījumā, patiess brīnums un dāvana ir tas, ko dara Luterisma Mantojuma Fonds, pēdējos gados izdodot dažādus Lutera darbu tulkojumus latviski.
Dažu tēžu piemēri, ņem vērā, ka šobrīd te tos izmantoju kā ilustratīvu materiālu (varbūt kā moto, kā maksimas?) filozofijas kā kritikas kritikai no reliģijas/kristietības skatpunkta:

"29. He who wishes to philosophize by using Aristotle without danger to his soul must first become thoroughly foolish in Christ.
30. Just as a person does not use the evil of passion well unless he is a married man, so no person philosophizes well unless he is a fool, that is, a Christian. (Kristietis kā filozofs! Augustīns, piemēram, saka, ka īstens filozofs ir tas, kurš mīl Dievu - jo gudrības mīlestība konsekventi ir Dieva mīlestība. Citur (Soliloquia) Augustīns filozofiju definē kā divdaļīgu jautājumu - viens ir par dvēseli, otrs par Dievu. Pirmais mums liek izzināt sevi, otrais - mūsu sākotni, izcelšanos, avotu.)
39. If Anaxagoras posited infinity as to form, as it seems he did, he was the best of the philosophers, even if Aristotle was unwilling to acknowledge this."

Vēl Heidegeru esot saistījis Lutera 1536.g. disputs par cilvēku (http://dtserv2.compsy.uni-jena.de/__C1257B4400443401.nsf/0/539DD564D4E85B42C1257B49005B9434/$FILE/Luther_Disputatio_De_Homine.pdf / https://www.uni-due.de/collcart/es/sem/s6/txt12_1.htm), kura anglisko versiju pārsteigts atklāju tik tikko, līdz ar to man nav detalizētāka viedokļa, tāpēc uz ātru roku pievedīšu šim ierakstam atbilstošākos izvilkumus:

"11. Therefore, if philosophy or reason itself is compared with theology, it will appear that we know almost nothing about man, (..)
19. But as this life is, such is the definition and knowledge of man, that is, fragmentary, fleeting, and exceedingly material.
26. Therefore those who say that natural things have remained untainted after the fall philosophize impiously in opposition to theology."

Taču ar šiem citātiem es īsti neattaisnoju ieraksta jēgu, jo Aristotelu nevar uzskatīt par kritisko filozofu, šajā ziņā būtu daudz interesantāk lasīt, ko Luters teiktu par Sokratu, taču, kā zināms, tas nav iespējams, jo vairums Platona korpusa bija iztulkots faktiski nesen un Lutera laikā tikai pamazām iesavinājās, un arī tad, visticamāk, mēs nesastaptu diskusiju par Sokratu kā kritisko filozofu, jo Luters pats jau pievērš uzmanību Platonam (kuru atzīst par jēdzīgāku nekā Aristotelu), taču tikai Platona nekritiskajā interpretācijā. Šajā ziņā svarīgs, piemēram, ir Kirkegors, kurš, lai gan pilnībā fanojis par kritisko Sokratu un reizēm par Dekartu, tomēr uzņēmās no kristietības skatpunkta kritizēt abus. Vēl - dievišķais Paskāls.
__________________________________________________


*kas ir loģiski un nepieciešami Latvijā, vēsturiskā luterisma zemē, kuras likteņos lielu artavu ir devis tieši luterisms. Paradoksāli, ka vācieši šo ļoti bieži nepamana, nezin, vai aizmirst. Tā, piemēram, latviski tulkotajā Bernharda Lozes ievadā Lutera dzīvē un darbos, noslēguma vērtējumos par Lutera interpretācijām, kā dabiskās Eiropas luterisma mantinieces, nesējas un ieinteresētās ir Vācija un Skandināvijas valstis, autors apskata zviedru un somu Lutera pētniecības skolas, un viss. Visā grāmatas garumā ne vārda par luterismu Livonijā un tās mantiniecēs! Apbrīnojami! Kā izglītotie, informētie un caur caurēm kulturālie vācieši, kurus vērtēju tik bezgalīgi augstu, un kurus uzskatu par vienīgo un definitīvo Eiropas tautu (frančus nevaru ciest, briti nav Eiropa) varēja palaist garām kaut ko tādu? Varbūt tā ir tikai konkrētā autora vaina.
link4 comments|post comment

[Nov. 25th, 2015|12:59 am]

jim
Konflikti jau neizceļas oriģinālāku iemeslu dēļ kā tā pati vecā labā fight or flight reakcija. Katrs sitiens no sitēja perspektīvas ir tikai "sitiens pretī", tikai aizstāvēšanās, uzbrucējs vienmēr ir otrs. Mazliet brīnos, kāpēc visi šie refleksijas un mērķtiecīgās, lai arī nesistemātiskās psiholoģiskās pašizglītošanās gadi nav iemācījuši konflikta brīdī izslēgt automātiskās ķirzaku smadzenes, dziļi elpot, noskaitīt līdz desmit vai piecdesmit, atdarīt acis un ieraudzīt, ka abi "uzbrucēji" patiesībā guļ sarāvušies kamoliņā un raud, bet turpina dūšīgi un sekmīgi pievilt otru, ka ir lieli un bīstami, tieši tikpat lieli un bīstami kā izbīļa pārņemta kaķa piepūstā aste.
link15 comments|post comment

[Nov. 24th, 2015|04:21 pm]

vajag

[burkards]
Meklēju kādu, kas rīt dodās uz ISSP 2016. gada plānotāja palaišanu. Pats netieku, draugi ar nē, gribētos pa dešuku iegūt to plānotāju. Labajam cilvēkam balvā šokolāde.
linkpost comment

[Nov. 24th, 2015|01:49 pm]

vikuks
just understood that actually this is how I continue one of my favorite activities as a child - I was drawing princesses and annoying people by showing these drawings all the time. My second favourite subject after princesses was underwater life
linkpost comment

[Nov. 24th, 2015|01:44 pm]

vikuks
linkpost comment

[Nov. 24th, 2015|12:00 pm]

narrenschiff
Vēl kas krita acīs Dānijas/Zviedrijas pretstatījumā - šķiet, dāņi vairāk lepojas un priecājas par savu monarhiju, aristokrātiju, nekautrējas un viņiem tas daudz maz iet pie sirds. Te atkal zviedri ir kompleksaināki.

Dānijā vispār dīvainā kārtā bija mīlīgāk, varbūt augstās estetizācijas pakāpes dēļ, taču dzīvi Dānijā es nevaru iztēloties urbanizācijas, pārbāztības un pilsētnieciskuma un civilizētības dēļ. Zviedrija šajā ziņā tomēr ir līdzīgāka Latvijai, vide arī līdzīgāka un saprotamāka, varbūt arī Latvijai līdzvērtīgas melanholiskās un depresīvās noskaņas, taču dzīvi Dienvidzviedrijā, plašajā apgabalā, trīsstūrī starp Stokholmu, Gēteborgu un Malmi es nevaru iztēloties, un lai gan lauku zviedri ir normāli un priecīgi, vairums zviedru ir tādi kā iebiedēti, nelaimīgāki, nomāktāki kā Dānijā. Kontrasts ir graujošs, piemēram, pārceļoties no Helsingeras uz Helsingborgu, ja pirmajā - par spīti urbanizācijai!- ir miers, nesteidzība, harmonija, tad otrā krastā uzreiz ir kaut kāds bardaks un samākslotība. Vienīgais, Ziemeļzviedrija vēl barētu būt adekvāta un sirdij tuva apkārtne, un vēl dažas saliņas arī centrā, īpatnējās ģeogrāfijas dēļ, kaut vai turpat pie Stokholmas Sigtuna, uz kuru ved vien labi ja divi ceļi - paradīze, savā ezera malā ar mežiem nošķirta no pasaules vētram un kaislībām. Uz Stokholmu pat vairs nav jēgas īsti braukt, ja apstājies Sigtunā, tu tur mierīgi vari palikt un uzkavēties ilgāk. Kāpēc ģeogrāfijas īpatnības? - gandrīz turpat pie Sigtunas ir Märsta un Bålsta, kas atkal ir pavisam cita un trulāka pasaule.
link5 comments|post comment

[Nov. 24th, 2015|11:20 am]

penny_lane
jauka mīklas receptīte maizītei. jeb kā mans rīts nomira līdz galam.
link5 comments|post comment

[Nov. 24th, 2015|07:45 am]

narrenschiff
"Kultūras", jeb nominālie kristieši paliek sekulārāki, reliģiskie paliek reliģiskāki - https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2015/11/04/nominal-christians-becoming-more-secular-and-thats-creating-a-startling-change-for-the-u-s/?postshare=8391446831025472

Kāpēc Britānijas kinoteātros neļāva rādīt Tēvreizi? - https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2015/11/23/ban-the-lords-prayer-in-theaters-here-are-reasons-why-we-probably-should/

"Third, and most powerfully, the Lord’s Prayer teaches us to live with just enough. This is the most dangerous reason why it cannot be shown with the adverts at the cinema. It teaches us not to want more. It teaches contentment, the most subversive virtue of them all."

"Consumer culture holds before us the image of perfection. We cannot be happy until we look like this person, live like that one. Each image is a lie.
The Lord’s Prayer acknowledges human imperfection and sin, daily. The Lord’s Prayer offers a pathway to forgiveness, daily. The way of forgiveness cannot be bought. It is a gift. Grace. Grace subverts the whole culture of advertising."
linkpost comment

[Nov. 23rd, 2015|09:58 pm]
safe
Sēžu aukstā, piepīpētā istabā un dzeru balzāmu - to kurš upeņu.
Sākām runāt par talantu, cik ļoti pie tā ir jāstrādā vai nav. Vai tā varbūt sirds lieta un vai TAS vienkārši nāk vai arī ir jāpieliek lielas pūles, lai piespiestu sevi darīt to, kas patīk.

Un tagad jāsēž katram savā istabā, jo balzāma tēmas aiziet runās, kas nav saskaņā.

Bet Džims Morrisons dziedāja tā "I love you...the best. Better than all the rest". Varen skaista dziesma. Vasaras dziesma, pilna biezas zāles, kurā iegrimt ar sarkanām, pilnām acīm un sausām lūpām, savilktām čurkstošā smaidā.

Jo šodien ārā mazdrusciņ sniga, un es ticu tam, ka piesniga arī mazliet Rīgas iedzīvotāju sirdīs.
linkpost comment

Morisejs ciemos pie Miķeļa [Nov. 23rd, 2015|10:00 pm]

jim


Miķelis (no kreisās) ir vienacains dzīvespriecīgs runcis, kas dzīvo Briāna ielas klīnikā. Morisejs tur nonāca šodien ar četrdesmit grādu temperatūru. Pēc pagulēšanas pie sistēmas palicis labāk, bet rītā vienalga aizvedīšu viņu parādīt dakterim F. Ziepniekkalnā. Es nelieku uz to daudz cerību un man apriebies vērsties ar šo lūgumu pie cibas (just grow up and get your own car, woman), bet varbūt kāds mani rīt no rīta ar runcīti azotē varētu aizšoferēt no Pētersalas uz Vienības gatvi? Tas man ievērojami atvieglotu dzīvi. (Pieraksts ir uz desmitiem. Par nobraukto benzīnu samaksātu.)

atj. Paldies, mīļie, sarunāts. Pilna ciba labu ļaužu.
link19 comments|post comment

[Nov. 23rd, 2015|08:03 pm]

vikuks
līdz šodienai veselu nedēļu biju bez naudas. tas man visnotaļ palīdzēja atgūt dziļumu. taču labi, ka tas laicīgi beidzās
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]