krēpjlācis [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 3rd, 2021|11:53 pm]
[music |Elssa - Empathy 0]

daba ir sātana svētnīca
link4 comments|post comment

[Nov. 2nd, 2021|12:14 am]
es nekad neesmu sapratis vajadzību pēc 'ziemas laika'. mēs pagriezām atpakaļ pulksteni, lai agrāk iestātos tumsa, wow!
link4 comments|post comment

palīgā [Oct. 26th, 2021|11:27 pm]
tā, kas tā bija par dziesmu vai vismaz dzeju - atceros no 2004. gada Skaņu Meža, kur to dziedāja kā veltījumu Hardijam Lediņam. pāris rindas, ko aptuveni atceros:
'tur vairs neviena, ko uzrunāt, itin neviena. lieliska vieta, kur beidzot apgulties vienam. aizlido debess kopā ar pelniem un miltiem (!?)'
nekur neko nevaru atrast.
link4 comments|post comment

depresija [Oct. 26th, 2021|07:30 pm]
[music |Queens of the Stone Age - Better Living Through Chemistry]

mini manu mīkliņu, kas tas nu ir - iekšā viegli iekrist, ārā tikt nu ļoti grūti!? (nav bezdibenis)
link4 comments|post comment

nemierīgas kājas [Oct. 26th, 2021|04:20 pm]
[music |Massive Attack - P is for Piano]

jums arī ir tā dzīvē, ka brīžiem nekas tāds nenotiek, bet tad pēc kāda laika viss notiek vienlaicīgi?
link4 comments|post comment

lokdauns [Oct. 24th, 2021|10:42 pm]
[Tags|, , ]
[music |Boy Harsher - Country Girl]

šis ir pirmais lokdauns, kas man kaut kādā ziņā patīk, par spīti visam padaru kaut kādas lietiņas mājās un piesēžos rediģēt grāmatu, kas ir ļoti labs darbiņš šādam laikam. acis gan ātri nogurst, bet tad uztaisu piekto tēju vai trešo kafiju un paskatos pa logu uz rudenīgo ārieni. šodien arī nomainīju elektrības slēdzi, sataisīju lampu, izdomāju pāris šūgeiz rifus un pirmo reizi izmazgāju botas veļasmašīnā (baigi tīrākas no melnuma gan baltās zoles nekļuva). nakts režīms 4.00 - 12.00 (nu vai vēlāk) laikam neskaitās baigi labs, bet neko darīt. cik klausos no citiem, tad visiem vispār baigi patīk tas lokdauns (pa lielam jau es tomēr neesmu starā), pilnīgi dīvaini, ka tādi intravertie mājsēži latvieši netaisīja lokdaunus jau iepriekš, lai varētu kārtīgi pasēdēt mājās un pareflektēt par eksistenci.
link2 comments|post comment

[Oct. 8th, 2021|03:12 pm]
[music |Mazzy Star - Flowers in December]

es ticu, ka jūs esat jauki cilvēki, vienkārši visiem visādas nebūšanas
link2 comments|post comment

[Oct. 6th, 2021|04:23 pm]
[music |šalkoņa]

vējš iepūta dzelteni oranžās lapas tieši sejā
linkpost comment

[Sep. 20th, 2021|03:11 pm]
laiks stāv uz vietas un ir auksti
link2 comments|post comment

[Sep. 10th, 2021|02:11 am]
pārāk daudz informācijas kanālu
link3 comments|post comment

[Aug. 30th, 2021|10:58 pm]
[Tags|]
[music |Acid Bath - The Bones of Baby Dolls]

sapnī biju Izraēlā. sapnī pirms tam biju mājās, bet aiz loga bija ūdens, kurā peldēja gigantiskas zivis. sajūtas bija nepatīkamas un zivis bija agresīvas, tātad tas klasificējas kā murgs.
linkpost comment

[Aug. 24th, 2021|02:53 am]
[music |Madrugada - 1990]

nespēja veidot jaunas atmiņas noteikti ir nejauka.
link1 comment|post comment

[Jul. 17th, 2021|05:34 pm]
[Tags|]
[music |J.S. Bach - Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654]

jūs atceraties to, cik cītīgi daudzi 2012. gadā sludināja 2013. gadā piedzīvojamo apokalipsi? šorīt atcerējos un nevaru izmest no galvas. tagad kaut kā īpaši nedzird nevienu apokalipsi sludinām.
link6 comments|post comment

[May. 5th, 2021|08:56 am]
[music |Type O Negative - White Slavery]

klau, tajā brīdī, kad mūs aizvieto cipargalvas, es izstājos, ok?
link3 comments|post comment

apsveicu! [May. 5th, 2021|12:56 am]
[Tags|, , , ]
[mood |awake]
[music |Bongripper - Endless]

man patīk lasīt grāmatas, bet es pēdējā laikā (pēdējie 10 gadi) maz lasu - gan optiska iemesla dēļ, gan arī tādēļ, ka grāmatas, atšķirībā no filmām, taču varēs lasīt jebkad citreiz. bet jebkad citrreiz ir konkrētas vietas ne laiki - starppilsētu autobusi, vilcieni, kā arī mājas ar baltajām gaismām (slimnīcas). un varbūt vēl kādas uzgaidāmās telpas. man ļoti patika lietuviešu filma 'Dzimtene'. atsita arī savas bērnības sajūtas un pirmās pieredzes. Lietuva jau tā pati Latvija ir, tikai nedaudz skaistāka un ar katru scēnu krietni lielāku, kas ir ļoti pozitīvs parametrs. bet tie postpsrsīgie, nedaudz noskrandušie dzīvokļi, kuros dodies satikt savu otrā ceļa māsīcu, ir nedaudz līdzīgi viens otram. un tās visas lauku ballītes, kur skan diskomūzika, plīst šņabja glāzes, jāinteresē dejot, jāmēģina bučoties un netālu kāds dedzina māju - tās visas ir tepat un ved uz nekurieni. tomēr rīt noskatīšos Aivara Freimaņa (esmu gans (fans)) restaurēto filmu 'Dzīvīte', kas ir par rakstītā teksta vācēju Krišjāni Baronu. to var noskatīties no visas plašās pasaules arī 5. maijā: https://www.filmas.lv/FilmuMaratons2021/ filmai par godu atradīšu kādu dainu no Dainu Skapja.
linkpost comment

[May. 3rd, 2021|10:04 pm]
[music |Stīvs Reihs - Mūzika 18 Mūziķiem]

tu biji tik pilns dzīves
linkpost comment

[Apr. 14th, 2021|07:00 pm]
daudz laimes vārda dienā Engelbertiem!
linkpost comment

[Mar. 27th, 2021|01:33 am]
pēdējā laikā es gribu skatīties TIKAI seriālus vai īsfilmas
link4 comments|post comment

[Mar. 27th, 2021|01:31 am]
[Tags|, ]
[music |Apocalyptica - Inquisition Simphony]

linkpost comment

Uzzinu pēdējais, Kingdom COME! [Mar. 27th, 2021|01:28 am]
"In December 2020, DR announced the third and final season of Riget would begin filming in 2021 under the title Riget Exodus.[1] The season will consist of five episodes directed by von Trier. It will be written by von Trier with Niels Vørsel."
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]