krēpjlācis [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 24th, 2015|07:10 pm]
šovakar kaut kur notiek kas interesants?
link9 comments|post comment

cīrulis vai pūce [Jan. 24th, 2015|01:51 pm]
[music |Bell Witch - Longing (The River of Ash) ]

tā kā man šķiet, ka vispār ir vairāk pūces nekā cīruļi, es neizprotu, kāpēc visādos mūsdienu darbos, kurus mierīgi varētu darīt kad vien grib (elektrība taču ir), ir prasība būt darbā no kaut kādiem astoņiem. tas taču ir necilvēcīgi.

Poll #20300 cīrulis vai pūce
Open to: All, results viewable to: All

pēc gulēšanas paradumiem esmu

View Answers

cīrulis
3 (23.1%)

pūce
10 (76.9%)

link4 comments|post comment

[Jan. 14th, 2015|02:30 am]
vispār tas, kas notiek uz ceļiem, īpaši neveicina vēlmi beidzot nolikt tās nenoliktās tiesības
link1 comment|post comment

no anxiety disorder [Jan. 14th, 2015|02:29 am]
ieej ziņu portālos, tur cilvēki mirst, bet tev jādzīvo mierīgi, nedrīksti lietot alkoholu, nedrīksti stresot
linkpost comment

nedaudz dainu nedaudz dzejas [Jan. 12th, 2015|02:26 am]
[Tags|, , , , , , , ]
[mood | bouncy]
[music |Altar of Flies - Boiling Blood]

Kas tur māti skaļi pisa,
aiz kalniņa galiņā?
Pisējs pūta ledus tauri,
dieva vārdu vēstīdams.

Es izpisu tēva dēlu,
rakstainās zeķītēs.
Kur tu biji, kur tu ne,
ap to manu ābeļdārzu.

(rakstīja Pise)

ai lielie pautu zvani,
kas tur biksēs drebināj',
vai ta būs, vai nebūs,
atrast zaļu papardīš

lielu sievu, mazu sievu,
abas skaisti pisināj,
līka mana pendelīte,
taisnu ceļu nerādīj

liels bij mans čūskulēns
ar abām austiņām
rītu baro sievuliņa
vakarā maukas glauda

(rakstīja Kintozaurs)

Nepisīšu to meitiņu,
kurai vājis augumiņis,
pipelīte tur vien skrēja,
kur bij brangis vēderiņš!

(rakstīja Nistagms)
linkpost comment

[Jan. 11th, 2015|11:33 pm]
izeju ielā un man visas maukas saka čau
a bet mājas mincis saka man vairs peļu nav
linkpost comment

[Jan. 10th, 2015|01:11 pm]
ja neuzlieku modinātāju, guļu līdz vieniem
link1 comment|post comment

koncentrēts viedoklis [Jan. 9th, 2015|07:31 pm]
[music |Hordes of Satan - Joseph]

piepist kristietību, piepist jūdaismu, un it sevišķi piepist debilo islāmu, kura sekotājiem jau sen vajadzēja aizliegt iebraukt Eiropā. ir 21. gadsimts un reliģiozitāte jau sen būtu jāpieraksta pie psihisko slimību saraksta. kā arī nekad nebaidieties ģeneralizēt un ienīst tikai tāpēc, ka dažs labs intelektuālītis - estēts tā gribētu. ģeneralizējiet! ienīstiet! dedziniet pretīgās baznīcas un mošejas!
link17 comments|post comment

[Jan. 9th, 2015|12:15 pm]
[music |Pixies - Wave of mutilation]

tu pisināji mani
nevienam nemanot
jo esi tā kas esi
nevienam nedzirdot

tūūū pisināji māāni
ap sešiem vakarāāā
jo esi tā kas esi
un neņem... pakaļā
link4 comments|post comment

[Jan. 8th, 2015|04:18 pm]
[music |Metallica - Tuesday's gone ]

pis mani mincīt, bet metaļikas "Tuesday's gone" ir viens FEINS gabals, būs jāsāk klausīties country
linkpost comment

[Jan. 8th, 2015|02:16 am]
[music |Pixies - Caribou]

I live cement
I hate this street
Give dirt to me
I bite lament
This human form
Where i was born
I now repent
linkpost comment

[Jan. 7th, 2015|08:33 pm]
[Tags|]
[music |Ministry - Kaif]

atgriežoties no brīvdienām ārzemēs, gatavojies satikt savu pamatskolas skolotāju lidostas autobusā
link2 comments|post comment

karsta ziņa [Jan. 6th, 2015|08:52 am]
[Tags|, , , ]
[music |Pixies - River Euphrates]

link1 comment|post comment

[Jan. 5th, 2015|11:16 am]
[music |Electric Wizard - Funeralopolis]

Worketh HARD for your money, so that you may taketh more which you don't need-queth, and in this way you shall find peace. Semen. Sorry, I meant "amen".
linkpost comment

nedaudz dzejas [Jan. 5th, 2015|02:29 am]
[music |Beck - Sissyneck]

pisi manu pipelīti
nepis manu ūdelīti
ūdelīte man ir mīļa
nav tā vispār seksapīla
linkpost comment

[Jan. 4th, 2015|10:53 pm]
[Tags|, , , ]
[music |The Cure - Figurehead]

I had a dream on the terrible ferry - I'm with one of my childhood friends and he can't go on an expedition with me because he has got some terrible disease, and it has destroyed his eyes, and he explains he didn't get it in a war against Russians but there is a water pipe bacteria and he just went in a bath and got the disease in his own house. Then there is a huge icy swimming pool and my grandmother (!!! she rarely goes out of the house) is swimming in it and shouting something specific about the bacteria. That is funny because she has worked on food tests in the laboratory and she is obsessed with all kinds of bacteria and diseases, totally paranoid.
linkpost comment

[Jan. 4th, 2015|07:35 pm]
Norge ir burvīga! Kā var izveidot tik izcilu valsti?
link5 comments|post comment

[Dec. 31st, 2014|12:33 pm]
Nīderlande šobrīd ir vienkārši skaistums un prieks. Te ir pilnīga tropu valstība, silts laiks un Hāgas cilvēki ir izcili.
linkpost comment

[Dec. 27th, 2014|04:48 pm]
[Tags|]
[music |Mysticum - LSD (Lucifer in the Sky with Demons)]

lietas, kas jādara, kad pie tevis ierodas kāds ziemassvētkus nīstošs, smadzenēs pists dolbajobs:

1) pievilini viņu ar cepumiņiem (protams, ne ziemassvētku, jo tādus jau viņš neēd)
2) nogalini viņu ar trulu virtuves nazi (lēni griežot daudzas brūces dažādās ķermeņa daļās)
3) ar zāģīti pārgriez viņa ķermeni, izvelc viņa resno zarnu, nolej asinis un sacep svētku asinsdesas, ko likt galdā visiem ZIEMASSVĒTKUS SAPROTOŠAJIEM viesiem!

Priecīgus Ziemassvētkus! :) :*
linkpost comment

[Dec. 25th, 2014|03:44 am]
Life has taught me that it is impossible to communicate with another human favorably. No matter how original, interesting, wondrous, or enticing you are (or make yourself out to be), the other person(s) will inevitably find a weak spot and exploit the piss out of it. In fact, whoever might be reading this right now is probably mentally preparing a critique of it to shishkebab me with. Do your worst. I expect it, and naught else.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]