krēpjlācis [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 1st, 2014|02:06 pm]
Brīvības ielā jau ir kaut kāds totālākais sastrēgums, kas tie tiešām ir cilvēki, kas brauc uz Labu Dabu?
link1 comment|post comment

<3 [Aug. 1st, 2014|03:57 am]
[music |HTRK - Nostalgia]

link1 comment|post comment

[Aug. 1st, 2014|03:54 am]
[music |HTRK - Nostalgia]

linkpost comment

[Jul. 31st, 2014|09:02 pm]
[music |HTRK - Nostalgia]

iespējams, man 6 gadus sāp galva / acis vienkārši tāpēc, ka esmu bijis pārāk labsirdīgs, ļauju visādiem pipelēm sevi apsaukāt, visādām pretīgām mātītēm sev kāpt uz galvas, utt. pēdējā laikā esmu jau kļuvis diezgan riebīgs, reālajā dzīvē ir bijuši arī vairāki kautiņi, utt, esmu draudējis, runājis rupeklības pretīgām meitenītēm (ko agrāk nekad neatļāvos darīt, LOL, sīkais āksts).

no šīs dienas gan nosolos kļūt reāli ar katru dienu arvien ĻAUNĀKS, dzīt citus izmisumā, rakstīt tik daudz preteklības un piesārņot vidi, cik vien varu, kauties, dauzīt stiklus, apzināti beigt acīs (lai piepampst), kā arī SMINĶĒT PIETURAS UN SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ BLEDD, tad pēc laika es Dieviņam atkal patikšu un viņš man dos veselību un normālu pašsajūtu, jo bērni, atceramies -

DIEVS = IZNĪCĪBA
link8 comments|post comment

[Jul. 31st, 2014|08:52 pm]
linkpost comment

[Jul. 29th, 2014|02:11 am]
[mood | chipper]
[music |Slipknot - My Plague]

link1 comment|post comment

[Jul. 25th, 2014|01:56 pm]
[music |Melvins - Youth of America]

sapnī redzēju, ka rakstu īsziņas ar smārtfounu, bet tās nevaru uzrakstīt, jo vairāki taustiņi vienkārši nestrādā, ir it kā izplīsuši no ekrāna. vispār es arī saprotu, kāpēc rakstu rupjības - sakarā ar maniem išūziem es rakstu nedaudz lēnāk, un mani ļoti nokaitina tas, ka domāju 5x ātrāk nekā rakstu, tāpēc nerakstu neko sakarīgu.
linkpost comment

[Jul. 23rd, 2014|09:48 pm]
link3 comments|post comment

[Jul. 22nd, 2014|04:37 pm]
darbā visu laiku klausos Aphex Twin, kačā
linkpost comment

[Jul. 22nd, 2014|01:36 pm]
nepūt no mušas ziloni
nepūt no pimpja peteni
link2 comments|post comment

[Jul. 22nd, 2014|01:32 pm]
[music |Whitehouse - Erector]

vakar dabūju jaunu grinkora vinilu. paldies raidījumam Adata un Brahardam Rižinskim. tas viss pateicoties šīm piecām lieliskajām grupām:

terrorizer

pig destroyer

agoraphobic nosebleed

aborted

impaled northern moonforest

protams, mēs varam strīdēties par to, vai impaled northern moonforest ir vai nav grindkors, jo patiesībā jau viņi ir it kā akustiskais blekmetāls, bet tomēr, jāņem vērā tas, ka galvenais džeks ir graindists Seths Putnams, kā arī tas, ka tomēr pat tajā visā absurdajā blekmetālā ir dzirdamas grainda ietekmītes. ai, labi, es piekūstu no ilgas rakstīšanas, domāt ir daudz ātrāk.
linkpost comment

trauma [Jul. 22nd, 2014|01:30 pm]
People don't understand that to do your own thing requires a foundation or buffer, even a diaphanous one. Because if they understood that, being aware of their buffer zone and how deep it can be impacted, they would be quite afraid because they would know that when it is gone or punctured, you are raw meat and nerve endings. Trauma doesn't have a protective film.
linkpost comment

nāve [Jul. 22nd, 2014|12:39 am]
life, what a fun party. pardon me now, i've got to die
link1 comment|post comment

[Jul. 22nd, 2014|12:39 am]
silts vakars
link1 comment|post comment

[Jul. 22nd, 2014|12:35 am]
link2 comments|post comment

[Jul. 21st, 2014|06:44 pm]
linkpost comment

[Jul. 21st, 2014|04:36 pm]
[music |Cannibal Corpse - Post Mortal Ejaculation]

linkpost comment

[Jul. 21st, 2014|04:26 pm]
[music |Bongripper - Into Ruin]

"Ich durfte keine Nippel lecken
und keine Falte zum verstecken
niemand gab mir einen Namen
gezeugt in Hast und ohne Samen"
linkpost comment

[Jul. 21st, 2014|03:43 am]
dzīve ir melns vēmiens tukšumā
link3 comments|post comment

[Jul. 17th, 2014|02:23 am]
Throughout human history, as our species has faced the frightening, terrorizing fact that we do not know who we are, or where we are going in this ocean of chaos, it has been the authorities, the political, the religious, the educational authorities who attempted to comfort us by giving us order, rules, regulations, informing, forming in our minds their view of reality. To think for yourself you must question authority and learn how to put yourself in a state of vulnerable, open-mindedness; chaotic, confused, vulnerability to inform yourself.

Think for yourself.
Question authority.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]