06 December 2018 @ 03:30 pm
 
Šķiet vārdi, ko ikdienā (un dzīvē) visbiežāk lietoju ir: lovely, sorry, thank you.
 
 
( Post a new comment )
snauts[info]snauts on December 6th, 2018 - 05:48 pm
Totāls ebenīzers.
(Reply) (Thread) (Link)
[info]methodrone on December 6th, 2018 - 05:51 pm
Tas ir Ebenīzera nākamais līmenis, jo bieži tie vārdi sanāk pilnība mākslīgi.
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
putns[info]dumshputns on December 6th, 2018 - 06:33 pm
Apsveicu ar sasniegto Irrelatedness līmeni!
(Reply) (Parent) (Link)
vinsents[info]vinsents on December 7th, 2018 - 08:45 am
Manējie laikam būtu: nē, nu, jā
(Reply) (Link)