Grain of Salt [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Long Pig [Aug. 10th, 2020|01:49 pm]
The dense population of Marquesas Islands, Polynesia, was concentrated in the narrow valleys, and consisted of warring tribes, who sometimes practiced cannibalism on their enemies. Human flesh was called "long pig".
link1 comment|post comment

[Jul. 31st, 2020|11:01 am]
Dažreiz es neapdomīgi pirms gulētiešanas izdzeru kādu garšīgu aliņu, un tad man ir tāda vilšanās sajūta, ka ir jātīra zobi un jāizmazgā šī jaukā garša ārā no mutes. Dažreiz es šādos gadījumos saku sev screw it un zobus netīru, lai varētu aizmigt ar jauko alus garšu mutē. A bet vakar es izlasīju, ka Vjetnamā cilvēkiem šitādas te pat attiecības ir ar duriānu, un viņi tur savā perversībā iet vēl tālāk un apēstā augļa mizu pirms gulētiešanas paliek zem gultas.
link5 comments|post comment

[Jul. 29th, 2020|11:04 am]
You haven't seen those guys;
You haven't seen those women;
All there is, is a dead pigeon;
linkpost comment

[Jul. 26th, 2020|04:41 pm]
[Tags|]

link2 comments|post comment

ICFP2020 [Jul. 20th, 2020|08:21 pm]
[Tags|]

link1 comment|post comment

[Jul. 6th, 2020|05:54 pm]
We don't see things as they are; we see them as we are.

-- Anaïs Nin
link5 comments|post comment

[Jun. 16th, 2020|02:23 pm]
Šis skaistais zieds Latvijā ir nelegāls.
link2 comments|post comment

[Jun. 11th, 2020|03:13 pm]
Laiks jaunai jūzerpikčai!
link4 comments|post comment

[Jun. 10th, 2020|08:25 am]
Šorīt pie Brīvības pieminekļa redzēju kā kaija tur knābī un purina pusdzīvu balodi. Kaut kur metra attālumā, kaijai pretim stāvēja vārna un uz to visu ar interesi noraudzījās.
link6 comments|post comment

[Jun. 8th, 2020|05:13 pm]
Hahā! Vecākā meita veiksmīgi nolika iestājeksāmenu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā.
link4 comments|post comment

[Jun. 5th, 2020|01:46 pm]
Par vienlīdzību. Šodien uzdūros interesantai domai. Vai mēs kaut kā īpaši pārdzīvojam to, ka mūsu rokas nav vienlīdzīgas? Ka viena ir daudz spējīgāka par otru.
link7 comments|post comment

[Jun. 2nd, 2020|12:17 pm]
Poll #21371
Open to: All, results viewable to: All

Ja izvēle būtu ierobežota, par ko tu izvēlētos būt?

View Answers

laimīgs ticīgais
6 (66.7%)

nelaimīgs ateists
3 (33.3%)

link9 comments|post comment

[May. 29th, 2020|09:01 am]
Var izlasīt simts grāmatas par diētām un vēl joprojām būt resns, var izlasīt simts grāmatas par fizkultūru un vēl joprojām būt tizls, un var izlasīt simts grāmatas par zinātni un vēl joprojām būt stulbs.
link3 comments|post comment

[May. 19th, 2020|01:39 pm]
Pieklājīgs līdz vemšanai. Šonakt sieva mani uzmodināja no murdziņa. Mana pirmā un neapzinātā reakcija, pat īsti vēl nesaprotot, kas notiek, bija pateikt: "Paldies!"
link2 comments|post comment

[May. 8th, 2020|10:58 am]
Vai esat ievērojuši, ka fantasy RPG pasaulē kleriķi mūždien skraida apkārt ar vālēm?
It is popularly believed that maces were employed by the clergy in warfare to avoid shedding blood (sine effusione sanguinis).
link8 comments|post comment

[May. 7th, 2020|02:04 pm]
Берёза - тупица. Дуб - осёл.
Речка - кретинка. Облака - идиоты.
Лошади - предатели. Люди - мошенники.
link2 comments|post comment

[May. 5th, 2020|11:52 pm]
"Mammu, iedosi apenes un samīļosi?"
linkpost comment

[May. 1st, 2020|04:13 pm]
Velns, pirmo reizi mūžā noķēru zandartu un bija jālaiž vaļā, jo viņiem vēl liegums.
link2 comments|post comment

[Apr. 30th, 2020|11:02 pm]
Gribu atzīmēt, ka šis bija izcili patīkams vakars. Braucu mājās ar velosipēdu, bija satumsis, bet pie pamales vēl gaišs, mēness precīzi smuka pusīte, bija vēl viens ļoti spožs debesu ķermenis, laikam Venera. Vēja tikpat kā nebija, un ūdens kanālā bija mierīgs. Ielās bija ļoti maz cilvēku, citu riteņbraucēju un mašīnu. Man bija ļoti viegla sajūta gan fiziski, gan garīgi.
link1 comment|post comment

[Apr. 22nd, 2020|12:15 pm]
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]