Grain of Salt [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 20th, 2018|07:05 pm]
Simple Man - Lynyrd Skynyrd
link2 comments|post comment

[Feb. 9th, 2018|10:16 pm]
Jep, "Kriminālās ekselences fonds" ir lielisks.
link3 comments|post comment

[Feb. 5th, 2018|03:36 pm]
For sheep don't throw up the grass to show the shepherds how much they have eaten; but, inwardly digesting their food, they outwardly produce wool and milk.
linkpost comment

[Jan. 22nd, 2018|09:18 pm]
Pēc vairāku gadu pārtraukuma, manā akvārijā atkal ir uzziedējuši ūdensaugi.

link1 comment|post comment

[Jan. 8th, 2018|01:55 pm]
Kad gāju universitātē, tad ļoti lielu iespaidu uz mani atstāja pasniedzējs Juris Strods, kas pasniedza datoru arhitektūru un operētājsistēmas. Šodien kaut kā reflektējot par pagājušo, mani pārņēma tāda dīvaina epifānija, ka bļē, viņš taču gan attieksmes, gan izturēšanās manieres ziņā bija ļoti līdzīgs Kristiana Sleitera atveidotajam Mr. Robotam.
link1 comment|post comment

[Dec. 31st, 2017|10:39 pm]
linkpost comment

[Dec. 6th, 2017|01:30 pm]
Šorīt, Vērmanes dārzā pie izejas uz Barona ielas un Elizabetes ielas stūri, redzēju kā vārna mielojas ar beigtas žurkas iekšām.
link1 comment|post comment

Henrijs [Nov. 25th, 2017|12:57 pm]
link3 comments|post comment

[Nov. 21st, 2017|09:06 pm]
Pēc 13 gadiem braukāšanas ikdienā uz darbu.Tā bija kāzu dāvana.
link3 comments|post comment

[Nov. 14th, 2017|09:58 am]
Hirošimas miera memoriālais muzejs, kas veltīts 1945. gada 6. augusta notikumiem, ne tikai pēc satura, bet arī pēc ārējās formas atgādina mūsu okupācijas muzeju.

link1 comment|post comment

[Nov. 7th, 2017|04:08 pm]
Zinot mūsu tautiešu indīgo raksturu - šis lika man iesmieties pie sevis:
link3 comments|post comment

[Oct. 18th, 2017|03:45 pm]
Kopā ar [info]barvins un [info]spic pieveicām Pandemic Legacylink2 comments|post comment

[Oct. 16th, 2017|10:49 am]
Sestdien mans kolhozs iegādājās kaķi.
link1 comment|post comment

uztveres īpatnības [Oct. 9th, 2017|10:33 am]
Vidējai meitai priekš skolas jāizlasa un jāiemācās atstāstīt pasaka. Izvēlējāmies "Princese uz zirņa", nu tur princis nevar atrast īstu princesi, vēlāk uzrodas viena kura tiek pārbaudīta ar zirni, izrādās ir īsta, the end. Kas man likās interesanti, ka gan mana sieva, gan meita visu laiku konsekventi atstāstot un pārrunājot teica nevis atrast īstu princesi, bet atrast īsto princesi, nevis princese izrādījās īsta, bet princese izrādījās īstā. Tādi lūk smalkumi.
link4 comments|post comment

dienas prieciņš [Oct. 3rd, 2017|09:12 am]
Šodien, pie bijušā kinoteātra Pionieris mani uz veloceliņa, pie mana zaļā signāla gandrīz notrieca auto, kas tā pohujā pārnesās pāri savam sarkanajam. Man šādas situācijas dzīvē ir agrāk bijušas kādas divas reizes un abās iepriekšējās es atceros sevi pēc tam nenormāli uzvilktu, tur: "bļe, pidars, lohs, etc, etc...", bet tagad es tā čunčinu tālāk un jūtu, ka esmu pilnīgi mierīgs, un man no tā uzreiz tāds nenormāls prieks par sevi. Gabaliņu vēlāk vēl pie Barona centra dabūju sasveicināties ar [info]kautskis, un tad nu mans prieks par šo rītu bija pilnīgs.
link1 comment|post comment

[Sep. 21st, 2017|11:48 am]
"The proof of a system's value is its existence."

-- Alan J. Perlis (epigram #104)
linkpost comment

[Sep. 18th, 2017|02:48 pm]
"... You've got this sickness ... always wanting to know more and more ..."
linkpost comment

[Sep. 11th, 2017|09:42 am]
NeiR Automata mani ir apbūrusi, dikti šarmanta spēlīte.
link2 comments|post comment

[Aug. 16th, 2017|11:45 am]
Quod licet Iovi, non licet bovi
linkpost comment

ICFP2017 [Aug. 7th, 2017|10:03 am]
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]