Grain of Salt [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 11th, 2018|03:37 pm]
Rit trīsdesmitā diena bez alkohola, ilgākais periods pēdējo piecu gadu laikā.
link2 comments|post comment

[Sep. 5th, 2018|03:41 pm]
Lasu CSN un nevaru atrast vietu, kas atļautu velosipēdistiem pirst pa otro joslu, ja pirmā ir sabiedriskā transporta josla.

200. Velosipēdu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai. Ja to nav vai tie ir attālināti no ceļa, velosipēdu vadītājiem atļauts:

200.1. braukt pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai. Tālāk uz brauktuves atļauts izbraukt šādos gadījumos:

200.1.1. lai apbrauktu, apsteigtu vai apdzītu;

200.1.2. lai turpinātu braukt izvēlētajā virzienā apdzīvotās vietās, kur braukšanai vienā virzienā ir ne vairāk par divām joslām, ja malējā labā josla ir iekārtota labajam pagriezienam;

200.1.3. pavadot bērnus, kas jaunāki par 12 gadiem;


Viss ko es atrodu ir, ka "Rīgas dome iesaka - jābrauc vai nu pa brauktuvi starp labo joslu un sabiedriskā transporta joslu, vai arī pa ietvi." Tas, ka Rīgas dome kaut ko iesaka, uzreiz nenozīmē, ka tas ir likumīgi.

UPD: [info]hessin piespēlēja šādu bildi.
link6 comments|post comment

[Aug. 29th, 2018|10:04 am]
Pēdējā laikā spēlēju Mafia III. Spēle tāda vienkārša, vizinies un šaudies, diezgan repetatīva, aptuveni tā kā mežā sēnes lasīt. Vienīgi mūzika un 60to gadu atmosfēra ir tāda, ka iegrimsti tajā un viss eksternālais pārstāj eksistēt. Perfekts eskeipisms.
linkpost comment

[Aug. 26th, 2018|04:28 pm]
Pirmo reizi piedalījos LARPā un pilnīgi nejauši tiku ieskaitīts pie ultralabējiem spēkiem.
linkpost comment

[Aug. 17th, 2018|10:42 pm]
Es teiktu, ka tieši šodien bija tā diena, kad laikapstākļus varēja saukt par ideāliem.
linkpost comment

Berserk 39 [Aug. 10th, 2018|10:30 pm]
linkpost comment

[Aug. 9th, 2018|08:57 am]
Gremdējoties apcerē par cilvēku vērtībām es iedomājos, ka ekonomikā taču vērtību nosaka pieprasījums un piedāvājums. Es atskārtu, ka es pats taču tīri subjektīvi esmu visaugstāk vērtējis tās lietas, kas man ir trūkušas vai bijušas grūti iegūstamas, un mana vērtību sistēma parasti ir mainījusies pietiekošā daudzumā kaut ko iegūstot.
linkpost comment

[Aug. 5th, 2018|10:08 pm]
linkpost comment

[Aug. 2nd, 2018|01:41 pm]
Šodien braucot uz darbu, ceļa posmā sākot kaut kur no Bērnu pasaules līdz VEFam manīju uzkrītoši daudz raibos nātru tauriņus.
link6 comments|post comment

[Jul. 23rd, 2018|05:48 pm]


Nu vairs tikai kā stunda palikusi līdz ICFP2018 noslēgumam. Datori drudžaini rēķina pēdējos rezultātus iesniegšanai. Šī gada uzdevums bija izveidot komandu virkni nanobotiem, kas pa klucīšiem sakrāmē, izjauc vai pārkrāmē dažādas figūras.
link2 comments|post comment

[Jul. 20th, 2018|01:26 pm]
Kāds varētu būt labākais veids kā pavadīt 37. dzimšanas dienu? Protams, ka piedalīties ikgadējās programmēšanas sacensībās ICFP, kas sākas šovakar. Visi kam es sēžu aknās un krītu uz nerviem varēs uz 72 stundām atviegloti uzelpot.
link2 comments|post comment

[Jul. 17th, 2018|12:16 pm]
Šitā sutoņa ir diezgan apnicīga. Ja man jāizvēlas starp salšanu un svīšanu, es drīzāk izvēlētos salt nekā svīst.
link8 comments|post comment

[Jul. 11th, 2018|09:25 pm]
Vecākā meita PČ fano par Hariju Keinu.
link2 comments|post comment

[Jul. 6th, 2018|01:53 pm]
Bwa-ha-ha-ha, kas var būt labāks kā tieši piektdienā beidzot atrast risinājumu problēmai kuru esi tupījis jau gandrīz mēnesi.
linkpost comment

[Jul. 2nd, 2018|11:56 pm]
Atceros, ka vidusskolā reiz angļu valodas skolotāja, kas bija arī kaislīga smēķētāja, kādu laiku staigāja apkārt pa skolu ar uzdauzītu zilu aci. Baumas klīda, ka skolotāja gājusi pa ielu pīpēdama, un viņai pienākusi klāt шпана un prasījusi cīgu, bet skolotāja atbildējusi, ka viņa maziem krievu smerdeļiem cīgas nedodot.
link2 comments|post comment

[Jul. 2nd, 2018|10:18 am]
Man patīk, ka lietainā laikā uz ielām ir ļoti maz citu velosipēdistu.
link1 comment|post comment

[Jun. 28th, 2018|11:37 am]
[Tags|]

zināšanas - cik daudz cilvēks ir spējīgs apjēgt;
apķērība - cik ātri cilvēks ir spējīgs apjēgt;
gudrība - cik dziļi cilvēks ir spējīgs apjēgt;
link10 comments|post comment

[Jun. 9th, 2018|12:39 am]
Solo: A Star Wars Story ārkārtīgi patika.
Vai man vienīgajam tā šķita, ka L3-37 bija viegla satīra par feminismu?
linkpost comment

[Jun. 2nd, 2018|09:27 pm]
Skatos Fist of the North Star.
linkpost comment

[May. 28th, 2018|11:57 pm]
Pilnīgi nejauši sanāca iedzert ar [info]inese_tk. Cibas mazie brīnumi vēl joprojām notiek.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]