Grain of Salt [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 3rd, 2023|05:42 pm]
The word pizzle is also known, at least since 1523, especially in the combination "bull pizzle", to denote a flogging instrument made from a bull's penis.

linkpost comment

[Feb. 3rd, 2023|02:35 pm]
Mana alkohola patēriņa statistika dienas/gadā:

Gads | Dienas
-----+-------
2018 | 131
2019 | 138
2020 | 186
2021 | 177
2022 | 243

Ievērojiet pēdējo gadu? Es domāju, ka tur vainojamas vakcīnas.
link7 comments|post comment

[Jan. 19th, 2023|11:31 pm]
Šī apsēstība nu ir galā, huh...

link2 comments|post comment

[Dec. 31st, 2022|12:57 am]
Visi mēs esam grēcīgi, ir tas pats, kas kļūdīties ir cilvēcīgi vai arī tas pats, ka nav programmas bez bagiem.
linkpost comment

[Dec. 26th, 2022|09:29 am]
Vakar pabeidzu 2022. gada Advent of Code, paldies [info]spicausis, ka pierunāji piedalīties, un [info]kemune par konkurenci un kompāniju. Izskatās, ka tagad ikgadējiem ICFP un AZsPCs klāt pievienosies AoC. Ļoti patika!
linkpost comment

[Dec. 16th, 2022|11:25 am]
Es negribētu pavadīt brīvdienas kopā ar Elonu Masku.
link7 comments|post comment

[Dec. 1st, 2022|10:57 am]
Runājot par precizitāti, Mikelandželo Dāvids sver sešas tonnas.
linkpost comment

[Nov. 25th, 2022|01:45 pm]
Dienas citāts: "Cancel kultūra nepieņem, ka cilvēks varētu arī mainīties. Izņemot no meitenes uz puisi."
link8 comments|post comment

[Nov. 4th, 2022|11:40 am]
linkpost comment

[Nov. 3rd, 2022|05:46 pm]
linkpost comment

[Nov. 1st, 2022|03:40 pm]
Sober October is over!!!
linkpost comment

[Nov. 1st, 2022|03:41 am]
Human evolution are not keeping up with technological progress.
link1 comment|post comment

[Oct. 30th, 2022|11:20 pm]
Tu vari izņemt smadzenes no zīdītāja, bet tu nevari izņemt zīdītāju no smadzenēm.
linkpost comment

[Oct. 23rd, 2022|10:53 pm]
linkpost comment

[Oct. 14th, 2022|11:35 am]
TIL 52-hertz whale
linkpost comment

[Oct. 12th, 2022|11:29 am]
Reliģija un transhumānisms, vieni sola lietas, kas principā nav iespējamas, bet otri sola lietas, kas nebūs iespējamas manas dzīves laikā, tāpēc tīri subjektīvi priekš manis paļauties uz transhumānismu pagaidām ir tikpat bezjēdzīgi kā uz reliģiju.
link44 comments|post comment

[Oct. 6th, 2022|02:11 pm]
"...и в глубине полагал, что жизнь — это просто добавка к половому акту."
link2 comments|post comment

[Sep. 20th, 2022|09:43 am]
Carpet joking - when you drop so many jokes, that some must land by accident.
linkpost comment

[Sep. 15th, 2022|04:40 pm]
Madame Lola said the prostitutional profession was dying out because of the free competition. The ones who do it for nothing aren't persecuted by the police, who are only interested in the ones that are worth something.
linkpost comment

ICFP2022 [Sep. 3rd, 2022|05:13 pm]
[Tags|]

link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]