Grain of Salt [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 17th, 2020|01:30 am]
Tikko piedzīvoju, ka manā acu priekšā notiek avārija uz gājēju pārejas kuru grasījos šķērsot. Braucu pa veloceliņu, kas uz Valdemāra ielas un pirms grasījos šķērsot Bruņinieku ielu, manā priekšā pa Valdemāra ielu prom no centra pirmajā joslā brauca bembis, bet otrajā kaut kāds opelis, un riepām kaucot opelis iekantēja bembi Bruņinieku ielā, kas ir vienvirziena iela pretējā virzienā. Opelī sēdēja indiešu vai pakistāniešu izcelsmes čaļi. Tā arī īsti es nesapratu, kas tur īsti notika un kāpēc.

Tas notika te.
link1 comment|post comment

[Oct. 16th, 2020|10:38 am]
Latvians be like: Viss ir slikti, mēs gribam prom!

Bears be like:
link4 comments|post comment

[Oct. 13th, 2020|05:23 pm]
The concept of progress acts as a protective mechanism to shield us from the terrors of the future.

-- Frank Herbert, Dune
link5 comments|post comment

[Oct. 9th, 2020|09:53 pm]
Carnival Youth "Naivais Ku-Kū" koncerts bija vienkārši ōsams!
linkpost comment

[Oct. 8th, 2020|12:31 pm]
link2 comments|post comment

[Oct. 7th, 2020|10:15 am]
- Do you realize how dissatisfied she was?
- I know. And the reason she was dissatisfied is because she has a dissatisfying heart.
linkpost comment

[Oct. 2nd, 2020|09:49 am]
Agresīvā pasivitāte.
link2 comments|post comment

[Sep. 22nd, 2020|01:53 pm]
"...if the entirety of humanity was concentrated sufficiently to be ruled by a single interest, it was likewise vulnerable to destruction by a single threat."
linkpost comment

[Sep. 15th, 2020|03:18 pm]
One day, Korzybski was giving a lecture to a group of students, and he interrupted the lesson suddenly in order to retrieve a packet of biscuits, wrapped in white paper, from his briefcase. He muttered that he just had to eat something, and he asked the students on the seats in the front row if they would also like a biscuit. A few students took a biscuit. "Nice biscuit, don't you think," said Korzybski, while he took a second one. The students were chewing vigorously. Then he tore the white paper from the biscuits, in order to reveal the original packaging. On it was a big picture of a dog's head and the words "Dog Cookies." The students looked at the package, and were shocked. Two of them wanted to vomit, put their hands in front of their mouths, and ran out of the lecture hall to the toilet. "You see," Korzybski remarked, "I have just demonstrated that people don't just eat food, but also words, and that the taste of the former is often outdone by the taste of the latter."
link2 comments|post comment

[Aug. 31st, 2020|07:15 pm]
Man personīgi joki par vegāniem nelikās smieklīgi līdz brīdim, kad es pirms pāris gardiem dzirdēju šo dialogu starp savu vecāko meitu un sievu:

- Mammu, mums jaunā matemātikas skolotāja ir vegāne.
- Kā gan tu to vari zināt?
- Viņa mums pati izstāstīja.
link2 comments|post comment

[Aug. 26th, 2020|06:21 pm]
link6 comments|post comment

Long Pig [Aug. 10th, 2020|01:49 pm]
The dense population of Marquesas Islands, Polynesia, was concentrated in the narrow valleys, and consisted of warring tribes, who sometimes practiced cannibalism on their enemies. Human flesh was called "long pig".
link1 comment|post comment

[Jul. 31st, 2020|11:01 am]
Dažreiz es neapdomīgi pirms gulētiešanas izdzeru kādu garšīgu aliņu, un tad man ir tāda vilšanās sajūta, ka ir jātīra zobi un jāizmazgā šī jaukā garša ārā no mutes. Dažreiz es šādos gadījumos saku sev screw it un zobus netīru, lai varētu aizmigt ar jauko alus garšu mutē. A bet vakar es izlasīju, ka Vjetnamā cilvēkiem šitādas te pat attiecības ir ar duriānu, un viņi tur savā perversībā iet vēl tālāk un apēstā augļa mizu pirms gulētiešanas paliek zem gultas.
link5 comments|post comment

[Jul. 29th, 2020|11:04 am]
You haven't seen those guys;
You haven't seen those women;
All there is, is a dead pigeon;
linkpost comment

[Jul. 26th, 2020|04:41 pm]
[Tags|]

link2 comments|post comment

ICFP2020 [Jul. 20th, 2020|08:21 pm]
[Tags|]

link1 comment|post comment

[Jul. 6th, 2020|05:54 pm]
We don't see things as they are; we see them as we are.

-- Anaïs Nin
link5 comments|post comment

[Jun. 16th, 2020|02:23 pm]
Šis skaistais zieds Latvijā ir nelegāls.
link2 comments|post comment

[Jun. 11th, 2020|03:13 pm]
Laiks jaunai jūzerpikčai!
link4 comments|post comment

[Jun. 10th, 2020|08:25 am]
Šorīt pie Brīvības pieminekļa redzēju kā kaija tur knābī un purina pusdzīvu balodi. Kaut kur metra attālumā, kaijai pretim stāvēja vārna un uz to visu ar interesi noraudzījās.
link6 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]