Grain of Salt [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ICFP2022 [Sep. 3rd, 2022|05:13 pm]
[Tags|]

link2 comments|post comment

[Aug. 10th, 2022|10:02 pm]
[Tags|]

http://azspcs.com/Contest/SteppingStones/
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| |46|23| |27|28|29| | | | | | | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| |22| 1|26| | 1| | | | | | | | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|43|21| | 2|33| |41| | | | | | | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| | |20| 1| 3|40| | | | | | | | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| |39| 9| 8| 4| |45| | | | | | | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|50|10| |32| | 5| |51| | |35| |19| |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| | 1|11| |38| 1| 6| | | |34| 1|18|37|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|25|24|12| | |52| 7|13|42| |16|17| | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|49| |36|48| | | | |14|15| | | | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| | | | | | | |44|30| 1|47| | | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| | | | | | | | | |31| | | | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
linkpost comment

[Jul. 10th, 2021|03:48 pm]
[Tags|]linkpost comment

[Jul. 9th, 2021|06:16 pm]
[Tags|]

ICFP tēma šogad ir Brain Wall. Me off for 72 hours.
linkpost comment

[Jul. 26th, 2020|04:41 pm]
[Tags|]

link2 comments|post comment

ICFP2020 [Jul. 20th, 2020|08:21 pm]
[Tags|]

link1 comment|post comment

[Jul. 10th, 2019|12:13 am]
[Tags|]

Šogad ICFP mums 21. vieta:

link1 comment|post comment

ICFP 2019 [Jun. 24th, 2019|04:19 pm]
[Tags|]

TODO=581 POS=(11 24)
+------------------------------------------+
|##############............################|
|##############............################|
|##############............################|
|##############.........%..################|
|##############.........%..################|
|##############......%..%..################|
|##############..%%%%%..%..################|
|##############......%..%..################|
|##############.....%%%.%..################|
|##############.....%%%%%%.#######...######|
|##############.....%%%....#######...######|
|##############....%%%%%%..#######...######|
|......########....%%%%%%..########....####|
|......########...%%%%%%%%.########....####|
|......########....%%%%%%..########....####|
|......########.%%%%%%%%%..####........####|
|......########..%.%%%%%%..####........####|
|......########..%..%%.....####........#...|
|......########..%..%%.....####....##......|
|......########............######...#......|
|.  ..##########....#......#####...#...###|
|  ..##########....#......#...#...#######|
|## ................#......#...##...######|
|## ..    .......#......#...##...######|
|## .   > .......#......#...###..######|
|## .    .......#......##.......######|
|##    %  .......####............######|
|##  %%%%%%........####..........########|
|## % %%%%%%%%%.....####.....#############|
|## %%%%%%%%%........######################|
|## ..%%%%%%........######################|
|## %%%%%%%%%........######################|
|##  .%%%%%%....##########################|
|##   .%%%.....##########################|
|##   .%%%.....##########################|
|##.  .%%%.....##########################|
|##.  .%%%.....##########################|
|##......%%%.....##########################|
|##......%%%.....##########################|
|##......%%%.....##########################|
|##......%%%.....##########################|
|##......%%%.....##########################|
|##..............##########################|
+------------------------------------------+
BOOSTS=(#S(BOOST :TYPE F :POS (14 38)) #S(BOOST :TYPE F :POS (5 36))
    #S(BOOST :TYPE L :POS (17 29)) #S(BOOST :TYPE B :POS (16 24))
    #S(BOOST :TYPE F :POS (13 23)) #S(BOOST :TYPE X :POS (9 23)))
link4 comments|post comment

[Sep. 27th, 2018|11:45 am]
[Tags|]

Tātad, ICFP2018 sacensībās mūsu komanda Raging Mushrooms 24 stundu zibens raundā ieskorēja 18. vietu no 91, savukārt 72 stundu galvenajā eventā 33. vietu no 107, kas priekš mums ir aptuveni "kā parasti".
link8 comments|post comment

[Jul. 23rd, 2018|05:48 pm]
[Tags|]Nu vairs tikai kā stunda palikusi līdz ICFP2018 noslēgumam. Datori drudžaini rēķina pēdējos rezultātus iesniegšanai. Šī gada uzdevums bija izveidot komandu virkni nanobotiem, kas pa klucīšiem sakrāmē, izjauc vai pārkrāmē dažādas figūras.
link2 comments|post comment

ICFP2017 [Aug. 7th, 2017|10:03 am]
[Tags|]

linkpost comment

[Aug. 8th, 2016|02:12 am]
[Tags|]

All hail Unagi!
link1 comment|post comment

[Aug. 17th, 2014|08:19 pm]
[Tags|]

Jūnijā misters [info]spic mani pierunāja piedalīties Ala Cimmermaņa programmēšanas sacensībās "Alphabet City", kur uz Skrabla dēļa jāuzliek pēc iespējas punktīgāks vārds. Beigu beigās 7. vieta pateicoties šim:

  A B C D E F G H I J K L M N O
 +-------------------------------+
 1| O . . . . . . . . . . . . . C |
 2| X . . . . . . . . . . . B a H |
 3| Y A W . . . . . . . . . E G O |
 4| P . . . . . . . . . . J . E R |
 5| H U T . . . . . L . D I K E D |
 6| E . O . . Q . . I F . G . . A |
 7| N . I . . U . . . L I . Y O M |
 8| B . T I . A . N A A N S . D E |
 9| U . . C U R I O . G . P . O S |
10| T W A E . T . . . . . A E R O |
11| A . I . T E L L . . . . R . D |
12| Z I T S . R . . . . . . N A E |
13| O F . . . N . . . . . V E E R |
14| N . . . . s . . . . . . . . M |
15| E . . . . . . . . . . . V I S |
 +-------------------------------+
link2 comments|post comment

ICFP2013 - Raging Mushrooms [Aug. 12th, 2013|10:52 am]
[Tags|]linkpost comment

[Jul. 16th, 2012|03:27 pm]
[Tags|]

ICFP 2012. gada sacensības ir noslēgušās.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]