MaKo
Janvāris 2018 
09:21 - Laimīgu 2018!   [ +13 ]
11:29 - Sarunas   [ +5 ]
12:32 - Zloti   [ +3 ]
14:56 - Western Digital   [ +7 ]
12:18 - Āboļu mīlētājiem   [ +3 ]
11:53 - (no subject)   [ +4 ]
09:32 - RIP Ursula   [ +9 ]
22:10 - Staļina nāve.   [ +5 ]
This page was loaded Dec 15. 2018, 1:21 pm GMT.