Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Jaunākais.. 
10th-Jan-2008 12:31 am - Ļoti precīzi, tagad pārlasu..
"To meet Aliyah felt like a deep and honest meeting with myself. She helps me to see the truth about myself beyond all illusions. She is, in my experience, a very pure channel… It has been a true turning point in my life to have met Aliyah; a powerful awakening takes place, if one dares, to become free from all illusions one has lived in and that have been a hindrance to live a complete life in love to oneself and to others."
- Maria Rosenlind, medium and spiritual teacher, Sweden

"This is the course with the highest spiritual level I've ever been to. I can still feel it in my heart.
My meeting with Aliyah was unbelievable. She says everything with an accuracy and fastness that I couldn’t believe that in less than 50 minutes (meanwhile Freddy translates) I’ll get such a lot of insight and information about my life. It was like I met God himself.
She could even let me see more clearly things about myself than years of therapy. Meanwhile she gave me the solutions, the tools to work, so that I can take full responsibility for my happiness in my life. It was a great gift to meet her. She’s gift to the world. I’m very thankful.
"
- Thérèse, 51 years old, Belgium
7th-Jan-2008 01:59 pm - Pirms
Sajūta kā pirms eksāmena.
Iedomājies, kā ir satikties ar cilvēku, kurš redz gandrīz cauri, ierauga visu tevi, zina, ko tu vakar darīji, ko domā, zina tavus noslēpumus un ierauga tavu dvēseli..
4th-Jan-2008 11:49 pm - no tradition.lf.lv

Paramahamsa Hariharananda - domas.. )

4th-Oct-2006 12:42 am - S. Lazarevs
"Es kaut kad diagnosticēju bērnus, kas dzimuši ūdenī. Un ievēroju pārsteidzošu ainu, daudziem bija vērojama koncentrācija uz dzīves pamatiem un ievērojama dzimtas degradācijas līnija. Es nespēju saprast, kas par lietu, pēc tam sapratu. Dzemdības ir kolosāls mīlestības un enerģijas uzliesmojums, vienlaikus arī koncentrācija uz dzīvi un tās turpinājumu. Ja dzemdības ir sāpīgas, tad vajag pārvarēt sāpes un koncentrēties uz mīlestību. to be conitnued )
24th-Jul-2006 12:34 pm - lazarevs. karmas diagnostika 7.
pie mums filmu uzskata par erotiku, ja netiek ràdìts tiess dzimumakts un dzimumorgäni. manuprät, täs visas ir pornofilmas. pirmais impulss näk no kermena. notiek koncenträcija uz dzìvniecisko säkotni, tas nozìmé, norisinäs cilvéciskà un dieviskä nomäkshana. ja tiek ràdìta vìriesa un sievietes mìlestìba, savstarpéjo jütu siltums, bet péc tam - vinju sekss, tä ir erotika, viss päréjais - porno, un bieza tädu filmu skatìsanäs kaité gan dvéselei, gan miesai. principä tas ir tieshais cels uz impotenci.
This page was loaded Dec 7th 2021, 5:06 am GMT.