Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Jaunākais.. 
7th-Feb-2006 12:26 pm
Nesagaidīt, kad Mans Mūža Mīlulis būs Rīgā.. :))) Lai nu kam, bet Dave ir kas tāds, kas liek man palikt muļķa prātā un sastingušu prātu vērties un klausīties viņā.. :) Jaunais klipiņš, ja kas..
24th-Jan-2006 11:22 am
Es taču teicu, ka tusēt!!! Lūk.. Dieviņš nav mazais bērns.. :*)) )
This page was loaded Apr 2nd 2023, 3:06 am GMT.