reliģiskais moments - [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 8th, 2021|11:01 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
turklāt, tas, kā Simanovičs runā... viņš ir vienīgais kristietis, kam es patiešām ticu, ka viņš tic, redzot visu. bez wishful thinking par to augsni, kurā ir jākrīt Dieva vārda sēklai. viņš nedzīvo noliegumā un imperatīvos par drausmīgo pasauli, viņš sev uzlicis izaicinājumu atteikties no varas instrumentiem, kuru dēļ baznīca kā institūcija pašlaik pamazām mirst.
protams, joprojām daudz avju, kas vēlas, lai tiktu ganītas, kas vēlas outsourcēt garīguma funkciju ārējai institūcijai.
tomēr, tādu kļūst arvien mazāk.

p.s. Rubenis ir OK, mastermind, bet viņš ir diezgan autisks, intelektuāli izolēts, un tas viņu ir iedzinis Kena Wilbera maldos. viņš īsti nejūt cilvēkus, tikai sevi. Rubeni, kur šajā visā ir vieta Kristum? vai Tu tam patiešām vairs tici?
linkpost comment

Comments:
From:[info]komentaarietis
Date:April 8th, 2021 - 02:10 pm
(Link)
baznīca kā institūcija mirst a) tevis pārstāvētās jūsmojošās pop-psiholoģizējošās žurnālu puskristietības dēļ; b) kopējās laikmeta anti-institucionālās ievirzes dēļ, kura milzīga bezprecedenta egoisma un egocentrisma vārdā grauj ģimenes, valstis, baznīcas, draudzības, kultūras, tradīcijas un jebkādas piedienību un skaidrību uzturošas institucionālās saites.
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:April 8th, 2021 - 05:41 pm
(Link)
mani interesē, ko tieši institūcija var piedāvāt cilvēkam kas meklē patiesību par sevi, savām attiecībām un pasauli, pozitīvu (filozofiskā nozīmē) patiesību un pamācību un iedrošinājumu. Jo pašlaik proporcionāli lielāko daļu tā, kas "iziet no baznīcas mutes", veido dusmas par ietekmes zušanu, pasīvās agresijas caurstrāvotas Rakstu interpretācijas (shame on you).
sakraments ir palicis pēdējais, paldies, ka to vēl neesat sačakarējuši, novēlu tā arī turēties.
From:[info]saka_taisniibu2
Date:April 8th, 2021 - 07:49 pm
(Link)
kāpēc tu izdzēsi? kāpēc jādzēš, tiklīdz beidzot parādās kāda interesanta domu apmaiņa par institucionalizētās kristietības iedabu un kritiku pret to, ko pasludini par "objektīvu huiņu"?
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:April 8th, 2021 - 08:05 pm
(Link)
tāpēc ka Tu neproti normāli diskutēt! es reāli brīnos, kā tu skaities akadēmiskas iestādes mācībspēks. es manuprāt ļoti korekti iesāku šo diskusiju, un panesas atkal demagoģija un emocionāli apvainojumi. esmu tev devusi ļoti daudz iespēju un sākusi no ļoti pazemīgām pozīcijām. sorry, not possible. tu nekad neatbildi uz jautājumiem, sāc tikai kaut kādas kirkegoriskas gaudas ar pirkstu rādīšanu. vienkārši situācijas un sarunu biedra izjūta nav tava stiprā puse. iespējams tāds formāts kur tu no priekšas runā un citi klausās ir vienīgais tev piemērotais, bet man tāds neinteresē.
From:[info]saka_taisniibu2
Date:April 8th, 2021 - 08:21 pm
(Link)
es vienkarši redzu, ka kāds cilvēks - un personas mani bezgalīi neinteresē - saka melus par Kristus baznīcu, tāpēc arī komentēju, mēģinot šos melus atspēkot un parādīt, ka patiesībā ir citādi. bet tu visu laiku apvainojies, jo tevi neglauda pa spalvai, nav kaut kāds empātiskais mambo džambo vai kas tik vēl ne, nav "pozitīvie vaibi". varbūt nevajag visu laiku apvainoties. es uzbrūku idejām, ne cilvēkiem.
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:April 8th, 2021 - 08:49 pm
(Link)
ir vajadzīga liela drosme, vai iedomība, vai lasītneprasme, vai nepietiekamas zināšanas, lai apgalvotu, ka es apvainoju Kristus baznīcu. vai arī, lai apgalvotu, kur tā ir, vai kura tā ir, vai kuri tajā ir un kuri nav. un pat lai apgalvotu, ka Tu tajā esi, vai runā tās vārdā. jo tas ir kaut kas, par ko mēs varam vienīgi cerēt un lūgt, un ar to tev arī vairāk novēlu nodarboties, jo pārmaiņas sirdī būs ļoti manāmas.
From:[info]saka_taisniibu2
Date:April 8th, 2021 - 10:52 pm
(Link)
nu sorij, es neesmu vainīgs, ka Dieva Dēls pats konsekventi saka, kas un kāda ir viņa baznīca, kas tai pieder, kuri tai pieder tikai vārda pēc un kuri tai nepieder vispār un ir pret to. varu uzsvērt vēlreiz - tie nav kaut kādi Slikto Institucionalizēto Cilvēku sadomājumi, bet gan paša Jēzus vārdi, kuri novelk skaidru un asu robežškirtni starp patiesību un meliem, starp piederību Dieva tautai un piederību pasaulei. dīvaini izlikties, ka Dievs šīs lietas nav skaidri un publiski atklājis. apgalvot, ka Kristus draudzes robežas ir "neskaidras" principā nozīmē apvainot Kristus baznīcu, ka tā ir kaut kāda kantiski nesasniedzama un nepamanāma vienība, kuru mēs pasaulē nemaz nevaram saskatīt. bet baznīca ir redzama un miesiska, un publiska, tāpat kā Jēzus bija redzams un taustāms, miesisks un publisks. baznīca nav kāds terapeitisku risinājumu klubiņš vai anabaptistu nopūtu stūris. Elizeja ir antibaznīca, kas daudzas patiesību meklējošas dvēseles ved dūksnājā, un nevajag izlikties, ka tā nav. kā es to zinu? Jēzus un viņa apustuļi paši to saka. ne jau es.
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:April 8th, 2021 - 08:24 pm
(Link)
es Tev devu iespēju parunāt par mīlestības vs. naida vēstījumu līdzsvaru. varam protams izlikties, ka "vaiba" nav, ka nav emocionāli nepatīkamā lauka, ko rada vainošana un grēcinieku meklēšana, ka sajūtas nav īstas, ka leģitīms ir tikai tas, ko raksta uz papīra? mani neinteresē politiski vai teoloģiski cīniņi, jo tas viss pieder 3D realitātei, prāta realitātei, kurā uzkrājot noteiktu garīgas pieredzes un prakses bagāžu, vairs nav interesanti uzturēties.
From:[info]saka_taisniibu2
Date:April 8th, 2021 - 10:41 pm
(Link)
neredzu baznīcā naida vēstījumus, drīzāk pēdējo atlikušo veselā saprāta un īstas mīlestības bastionu, kurā mīlestības vārdu lieto nopietni un pēc būtības, un kristīgi, kas, protams, ir diametrāli pretēji tam, kā pasaule saprot šo vārdu. izlikties var visu ko, bet ja izliekas, ka nepastāv Dieva spriedums un ka grēks ir tikai kaut kādas pasakas un džadžmentāls sliktais vārds ar sliktiem "vaibiem", tad ar šādu izlikšanos var sev nozagt pilnu garīgās realitātes ainu. jebšu nav iespējams vispār saprast, ko Jēzus saka, ka grēku un tiesu, un likumu neuztver nopietni. ja tevi neinteresē politiski un teoloģiski cīniņi, tad kāpēc tu ar to visu laiku nodarbojies?
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:April 8th, 2021 - 11:45 pm
(Link)
Jēzus varbūt ir arī kaut ko teicis par konfesijām un tādām lietām? nekļūsti, lūdzu, smieklīgs. es saprotu, ka Tu vēlies, lai šo pasauli varētu saprast, bet Tu ķeries pie nepareizajiem bastioniem. prātā nav pestīšanas un no uzvarēšanas strīdā tu nekļūsi laimīgāks.
[User Picture]
From:[info]ieva
Date:April 8th, 2021 - 04:47 pm
(Link)
pārliecības ir forša lieta, bet kopumā, manuprāt, pasaule būtu daudz jaukāka vieta, ja mēs neplivinātos ar verdiktiem, tos nekādi nepaskaidrojot un nepierādot.

Rubenis ir autisks un intelektuāli izolēts, Kens Vilbers maldās - spēcīgi apgalvojumi... tev nav sajūta, ka šāda tipa izteikumi prasās pēc paskaidrojuma vai nedaudz lielākas pietātes?

tas kā nekā ir galējs verdikts: Vilbers maldās. Rubenis ir all head no heart. none of them know.

"es gan zinu!" - ir monētas otra puse.

tas ir apmēram tāpat kā teikt: sievietes ir inferior to men.

like, ok, i get that you think that, but... why do you believe yourself to be in a position to make such a judgement?

and furthermore: don't you think it would be fair to at least TRY to prove it? don't you think it would only be fair to place your verdict on a visible foundation - so that these people you're declaring it over might have a chance to point out weaknesses in your argument?

es personīgi gribētu, lai cilvēki, kas izsaka spriedumus, kuri ietekmē manu īstenību, tos balsta artikulētā argumentā, jo tas man dod iespēju atspēkot viņu domu. tāpēc arī pati turos pie šīs prakses - nedari otram to, ko negribi piedzīvot pats, tā sacīt.

vienīgā man zināmā racionāla diskursa alternatīva ir subjektīvisms, kur neizbēgami uzvar tas, kuram ir skaļākā balss un/vai lielākais kalašņikovs.

do i wanna give my enemies a voice and a chance to defend themselves? hell no!!! but do i? hell yes.

and i catch myself again and again not living up to it. and so again and again i get to grow a little bit.

tu, protams, vari teikt, ka tev savā privātajā blogā nevienam nekas nav jāpierāda, bet vai tev nešķiet, ka visa šī Kristus mācība... uzliek mums tomēr zināmu personiskās mentālās higiēnas pienākumu?

i've been looking at this a lot lately. it's a fine balance we must strike between knowing and not knowing, a very delicate one.
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:April 8th, 2021 - 05:35 pm
(Link)
nu man viss ok. es uzticos savām sajūtdomām/domformām, ar interesi tās vēroju un izbaudu. pieļauju gan to, ka varu kļūdīties, gan to, ka kādreiz tas var mainīties. šobrīd tas ir tā, kā rakstu. polemizēt vai kādam kaut ko pierādīt neinteresē kā žanrs. man par to nemaksā un tā ir dzīvošana uz atpakaļu.
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:April 8th, 2021 - 05:36 pm
(Link)
par Wilberu esam jau runājušas. es viņam neticu. bet ir, kam patīk, dievs ar viņiem.
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:April 8th, 2021 - 05:42 pm
(Link)
un, hei, es neesmu intelektuāle. neesmu filozofe. esmu dzejniece un dejotāja.
[User Picture]
From:[info]ieva
Date:April 8th, 2021 - 06:54 pm
(Link)
ērta poza.
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:April 8th, 2021 - 06:58 pm
(Link)
mans piedāvājums ir lasīt to kā dzeju, kā manu subjektivitāti - ja rezonē tad rezonē, ja nē, tad ir pieejamas arī citas pozas :D piemēram pie slikts un tml., kam patīk sakarīgi argumentēt.