reliģiskais moments [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 27th, 2022|10:00 pm]
mātes traumu izdziedinās vienīgi atgriešanās Dievmātes klēpī
link4 comments|post comment

[Apr. 6th, 2022|10:39 am]
Apžēlojies par mani, mans Kungs, jo mani māc bailes un no bēdām manas acis zaudē savu spožumu; mana dvēsele ir apbēdināta, un mana miesa ir sagurusi.

Uzlieciet pulksteni, katru dienu plkst 13.00 un 19.00 kopā ar ukrainiem 31.psalms
link3 comments|post comment

On becoming real [Apr. 4th, 2022|11:13 am]
...
linkpost comment

[Mar. 30th, 2022|11:38 am]
es vienkārši esmu sliktākais no visiem, attiecībā uz to, ko es sludinu, to vajadzētu biežāk atcerēties.
linkpost comment

[Mar. 15th, 2022|10:37 am]
kristieši pašlaik ir ļoti vajadzīgi lai mierinātu noskumušos
link1 comment|post comment

[Jan. 27th, 2022|12:14 pm]
es varētu katru dienu rakstīt citu ticības apliecību.

šodien es ticu, ka kaut kur tumsas vidū deg svece, kur mani kāds gaida.
linkpost comment

[Jan. 27th, 2022|12:01 pm]
paldies cilvēkam kurš izdomāja ielikt baznīcas tornī zvanus un viņus zvanīt. pilsētā kauc policijas sirēnas un ātrās palīdzības sirēnas, bet tas, ko ik pa laikam saka zvans - ka Dievs šo visu tur savās rokās. katrā stundā cita nianse, piemēram, ir pieci un Dievs tevi joprojām mīl, vai "Kristus ir augšāmcēlies", bet zvanam nav nekādas citas adžendas.
link4 comments|post comment

[Jan. 15th, 2022|05:10 pm]
dodiet man vēl plašāku jūru vēl vairāk ūdens
linkpost comment

[Jan. 8th, 2022|08:15 am]
pašreizējais režīms ir - atteikšanās no metaforām, visiem stāstiem
sava veida iziešana no Ēģiptes

ir starpība starp "Dieva ieročiem" un prāta krāmiem, bet - kāda, to mēs uzzināsim nākamajā sērijā. from now on, I'm travelling light.

sava veida Epifānija? pirmo reizi savā sirdī atzīmēju Epifāniju. uzzināju, ka T.S. Eliots ir sarakstījis sliktu dzejoli par Trīs ķēniņu ceļojumu. šis dzejolis ir krāms, tomēr stāsts aizkustina daudzos līmeņos. pirmkārt, tā ir ezotērikas un kristietības satikšanās. otrkārt, kas tad ir sekošana Dieva balsij, ja ne šī.
linkpost comment

[Dec. 13th, 2021|01:02 am]
the innate fullness and goodness of who we are
cilvēki, ir pilnīgs nonsenss neiekļaut sevi pašiem savas gaismas lokā
linkpost comment

[Nov. 8th, 2021|04:08 pm]
kas vēl ir netīrs -
savu / citu robežu šķērsošana.
"sevis mešana miskastē" (grūti to precīzāk definēt)
bauda, kas gūta no upura vai varmākas pozīcijām

šajā jomā terminoloģija ir diezgan sajāta otrā virzienā. un patiesībā bieži tas, ko cilvēki apzīmē kā netīru, ir balstīts cieņā, komunikācijā, sirds atvēršanā, un notiek gaismas pielietās telpās.

bet nav iespējams atgriezties pie izpratnes par netīrību (un grēku), kamēr nav atjaunota nevainība, tiešums kā izejas pozīcijas. tiešais pieslēgums pie gaismas straumes, iztīrīts kanāls, pa kuru top redzams.

pirms tam varbūt var kaut kam klausīt un no kaut kā baidīties, bet tas ir pārāk vienkārši. tās nav attiecības, kādas ar mums vēlas mūsu laikos Dievs.
linkpost comment

[Oct. 18th, 2021|03:56 pm]
kas ir "netīrs" - to zina un jūt visi, mani interesē fenomenoloģijas nevis ētikas aspekts.
tā ir pirmkārt necieņa pašam pret sevi, vēlme kaut uz brīdi apiet dabas likumus. kuri pēc brīža tev tāpat atspēlēsies,
un tad tu jutīsies netīrs, un kļūs arvien grūtāk un grūtāk sevi no rītiem pierunāt atgriezties pašai savā ķermenī.
linkpost comment

[Oct. 18th, 2021|03:44 pm]
ideja par to, ko nozīmē "svēts", ir kompromitēta kristīgās baznīcas liekulības tūkstošgadēs. svēts kļuvis par sinonīmu svētulīgam un grēcīgs ir kļuvis par sinonīmu inčīgam, un "tabu" - nav zināms, kas aiz šī vārda vispār stāv, vai kaut kas ļoti svēts vai ļoti netīrs, un es domāju, ka aiz tā stāv abi, un bieži arī mūsu nevēlēšanās pievērsties kaut kādiem neērtiem jautājumiem, vēlme tos turēt kaut kur zem segas.

atmuitojot "tabu", kā sekss, prieks, viss kas ir saistīts ar ķermeni, mēs it kā to atbrīvojam no svētulīguma važām, bet vienlaikus nejauši arī sekularizējam. un tajā es redzu lielu iztrūkumu un darbības lauku.

jo - viss ir svēts. prieks ir svēts. prieku var konsekrēt. miesa ir templis. sekss ir svēts. to var konsekrēt. un tam visam nav nekādas saistības ar morāli. tam ir saistība ar tuvošanos noslēpumiem, tuvošanos dzīvei kā pateicības dievkalpojumam. un bērēm kā ražas svētkiem.

to, ka mūsu piedzimšana un nomiršana ir svēta, ka miroņi (kādu brīdi) ir svēti, un bērni ir svēti, to pagaidām, paldies Dievam, neviens neapšauba, vismaz ne miera laikos
linkpost comment

[Oct. 18th, 2021|11:17 am]
Tad nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību,
kā arī visas mēlnesības,
kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena,
Ka jūs ar to augat un topat izglābti,
ja jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs.
Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens
linkpost comment

[Oct. 12th, 2021|06:25 pm]
ļoti daudziem ir tāda problēma kāda (bija) man - ka viņi ir aizmirsuši, kāpēc ir izvēlējušies dzīvot, ka ir visu laiku tāda kā puskoka sajūta, it kā mēs te būtu ievilkti pret savu gribu, kas tiek projicēta lokalizētos neiederēšanās veidos (neiederos starp sievietēm, starp ierēdņiem, starp latviešiem, utt.)
link7 comments|post comment

[Oct. 12th, 2021|06:36 am]
Mēs neesam akmeñi - mēs esam putni

Un dievam ir vienalga par mūsu grēkiem - tie apgrūtina tikai mūsu pašu siržu pacelšanos
link1 comment|post comment

[Oct. 11th, 2021|07:16 pm]
lai mums nebūtu tik grūti, te ir izliktas visādas lietas, kas atgadina debesis. mūzika un dejošana, pirmkārt, un tad, protams, attiecības. kur mēs cits citu atceramies.
un nav nekāda cita dvēseles uzdevuma, kā turēt debesis dzīvas sevī un apkārt.
link1 comment|post comment

[Oct. 11th, 2021|09:49 am]
kad viss bija beidzies, més stávējām ārā, tumsā, zem neticami krāšņajām nakts debesīm, pīpējām, dzērām siltu tēju, apmainījāmies laipnām frāzēm, kādam vēl šur tur pazibēja spārna gals, mēs bijām zvirbuļu bars tikko nosēdušies labības laukā, tikko atdalīti viens no otra, nolikti uz zemes, un es jautāju - ok, tagad mēs esam ielikti ķermeņos, un kas mums tagad ir jādara?

vai mēs esam šeit kā šaha kauliņi uzlikti viens otru kaut,
vai viens otru mūžīgi meklēt un slēpties un satikties
linkpost comment

[Oct. 1st, 2021|11:12 pm]
vienkārši tas, ko es dzeru, ir simts reizes stiprāks par vīnu, patiesībā jau mēs dzeram vīnu, jo nevaram TO izturēt
linkpost comment

[Sep. 28th, 2021|10:00 am]
parunāsim par kalpošanu. ja sajūta, to darot, ir grūta un pretīga un bezcerīga, tā, visticamāk, nav īstā lieta.
vispār es pašlaik domāju, ka jebkāda pretdarbība ir pārprasta dievkalpošana. enerģijas ieguldījums, kas vairāk rada negatīvas emocijas nekā izplata mīlestību, ir diezgan bezjēdzīgs.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]