29 June 2022 @ 04:33 pm
 
darbam no laukiem ir brīnišķa blakne - var strādāt un nepalaist garām vasaru. var strādāt, bet būt visu laiku ar bērniem. var strādāt un priecāties.
lūk, frīlancera trešdaļslodzīte, Tu mana mīla.
 
 
( Post a new comment )
Shelly[info]shelly on June 29th, 2022 - 04:55 pm
Man jau izklausās, ka atslēgas vārds nav lauki, bet gan trešdaļslodze. :P
(Reply) (Thread) (Link)
usne[info]usne on June 29th, 2022 - 05:02 pm
+
(Reply) (Parent) (Link)
austra[info]au on June 29th, 2022 - 05:09 pm
Nē, tā nav. Rīgā bērni prasītu daudz vairāk uzmanības. Lauki - tā ir iespēja viņiem daudz un forši “ganīties” savā vaļā. Bieži esmu tuvu, bet ne iesaistīta.
(Reply) (Parent) (Link)