29 June 2022 @ 04:33 pm
 
darbam no laukiem ir brīnišķa blakne - var strādāt un nepalaist garām vasaru. var strādāt, bet būt visu laiku ar bērniem. var strādāt un priecāties.
lūk, frīlancera trešdaļslodzīte, Tu mana mīla.
 
 
( Post a new comment )
usne[info]usne on June 29th, 2022 - 05:02 pm
+
(Reply) (Parent) (Link)