sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi

« previous entry | next entry »
Apr. 28., 2019 | 07:16 pm
posted by: kastasir in pajautaa

Ko zemes īpašniekam nozīmē apgrūtinājums "Atzīme - sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem." zemesgrāmatā? Nekur internetos neko nevaru atrast. Varbūt kāds zina, kā tas ietekmētu būvniecību/dzīvošanu uz tādas zemes?

# | jā, ir doma! | Add to Memories


Comments {4}

iokaste

from: [info]iokaste
date: Apr. 28., 2019 - 06:39 pm
#

vismaz ap akām, šķiet, 30 metru rādiusā neko nedrīkst būvēt, darīt . bet īzti nezinu.

Atbildēt


Witch-queen of Angmar

from: [info]lenora
date: Apr. 28., 2019 - 07:17 pm
#

Aizsargjoslu likumā ir vispārīgi noteikumi tajā skaitā tas, ka nevar būvēt jaunas ēkas. Bet citi aprobežojumi var būt noteikti arī kādos specifiskos MK noteikumos par atīrīšanas iekārtām (VARAM mājaslapā agrāk bija MK noteikumi ērti pa sfērām salikti) + pašvaldībai var būt kaut kas arī saistošajos noteikumos.

Atbildēt


putnu novērotājs

from: [info]_re_
date: Apr. 28., 2019 - 07:28 pm
#

smirdēs pa gabalu atklātie notekūdeņu dīķi un dūņu lauki, ne?

Atbildēt


from: [info]kastasir
date: Apr. 28., 2019 - 08:09 pm
#

Paldies visiem!
Tikko arī beidzot atradu tos noteikumus:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kā arī pievedceļus un pieejas izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem;

2) aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos;

3) aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot ēku būvniecību virs notekūdeņu tvertnēm ar ventilāciju un gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu apglabāšanas poligoniem, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kā arī ar izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu vai pārstrādes uzņēmumu ekspluatāciju, notekūdeņu attīrīšanas procesa blakusproduktu pārstrādi un izmantošanu, personāla un apsardzes vajadzībām, laboratorijām, autostāvvietām, komunikācijām, elektrolīnijām, elektrostacijām, sūkņu stacijām, pazemes rezervuāriem, gāzesvadiem, naftas un naftas produktu cauruļvadiem;

4) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

Atbildēt