muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

bc kolekcija [Nov. 28th, 2015|10:10 am]

nefolk2
[Tags|, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]

Pilns internets ar mūziku, bet nav ko klausīties? Man tā nekad nav

Privātā akcija «uzsauc pa aliņam mīļākajiem māksliniekiem»
(jeb virspusējs/vispusīgs ieskats pēdējos pāris gados aktuālajā)

p.s. te ir vēl kāds, kas iepērkas bandcampā?
link3 comments|post comment

Meek Is Murder - Algorithms (19:32|41.58 MB) [Apr. 3rd, 2011|02:57 pm]

terrifyer
[Tags|, , , ]1. Hello, World! (0:44)
2. Return Void (0:44)
3. Algorithms (1:15)
4. Recursions (2:19)
5. (null) (2:02)
6. Hope Springs Eternal (Spaghetti Code) (1:26)
7. Sundowners (2:16)
8. foo (1:20)
9. Dining Philosophers (1:15)
10. Garbage Collector (6:12)

pagaidām album of the year.
linkpost comment

The Chariot - David De La Hoz [Nov. 13th, 2010|08:48 pm]

terrifyer
[Tags|, , , ]

VIDEJO

stingri.
linkpost comment

Converge - Axe To Fall (42:1058mb) [Oct. 7th, 2009|08:24 am]

terrifyer
[Tags|, , , ]

linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]