zin

(no subject)

Nov. 29th, 2021 | 09:43 pm
From:: zin

arvien biežāk, tiklīdz nejauši gadās facebook atvērt, uzreiz gribas to arī aizvērt
[nav ko sekot tik daduz (pus)publiskām grupām]
kā var būt tāda masveida vēlme komentēt un postēt negācijas

Link | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.