zin

(no subject)

Nov. 10th, 2021 | 10:14 pm
From:: zin

šovasar man bija ideja, ka mammas vasarnīcas žogu varētu apstādīt ar pupiņām, kuras tur tad vītos, skaisti ziedētu, ražotu, un aizsegtu skatu.
no tā nekas dižs nesanāca, un tās dažas, kuras patiešām savijās, tagad joprojām tur ir savijušās, ar nokaltušām lapām un diez kā neizskatās.

bet. depo pirktās pupiņu sēklas, ar nosaukumu kāršu pupiņas, kuras patiesībā izrādījās mazi, zemi krūmiņi, ražoja vnk abnormāli labi.
tik labi, ka vienu brīdi izmisumā kādu kaudzīti iegrūdu saldētavā, jo nespējām apēst.

šodien izvilku ārā, bik apvārīju, sacepu olīveļļā ar ķiploku pārslām, un kaifoju, cik kaut kas tik vienkāršs var būt bezdievīgi (vai, debešķīgi?) gards1

upd
siltumnīcas tomāti mums arī vēl ir
bet tos, kas šķita, ka negatavosies, zaļus savārīju chatnijā ar zaļo aso papiku. so much oosam!

Link | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.