zin

(no subject)

Oct. 13th, 2021 | 02:09 pm
From:: zin

pasūdzēšos jau atkal par to, ka cilvēki salst, jo kaķim ir kažoks
mūsamējai ļoti patīk tusēt uz balkona un vērot putniņus
citas reizes es viņu savācu iekšā, sakot: cilvēkam ir auksti
citas reizes atstāju balkona durvis min šķirbiņā, istabas durvis min šķirbiņā, un jūtu aukstumu velkam uz kauliem
Tags:

Link | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.